دوشنبه 15 دی 1382

ايران عليه آمريکا، آمريکا عليه ايران


در راستای اينکه اخيرا ايران عزيز مثل پسرهای ترشيده( جهت ابراز احساسات فمينيستی حضار) عشوه صادر می نمايد و آمريکای جهانخوار از کله سحر تا بوق سگ کادو می فرستد و ناز می کشد و يک ماچ در ميان، طرفين...

در راستای اينکه اخيرا ايران عزيز مثل پسرهای ترشيده( جهت ابراز احساسات فمينيستی حضار) عشوه صادر می نمايد و آمريکای جهانخوار از کله سحر تا بوق سگ کادو می فرستد و ناز می کشد و يک ماچ در ميان، طرفين لگد پراکنی می کنند. لذا روشها و امکانات نزديکی ايران و آمريکا به شرح زير ارائه می شود:

1) روش حمله نظامی: آمريکا موظف است که کليه تروريستها و دشمنان اسلام و مسلمين و عوامل داخلی خودش را در منطقه از بين ببرد و حداقل جز طالبان و صدام، حکومت سوريه، عربستان سعودی، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر، جمهوری آذربايجان، هاوايی، ساحل عاج و.... را از بين ببرد و در صورت امکان بقيه را نيز نابود کند.
2) روش زلزله: ايران موظف است هر سال در يک زلزله چهل تا پنجاه هزار نفر تلفات جانی بدهد تا آمريکايی ها برای کمک به ايران بيايند و به دلايل انسانی روابط کشورها خوب شود. و به بهانه زلزله سياست خارجی ايران هم ِيک کمی تکان بخورد.
3) روش عشوه و لگد: طرفين موظفند به محض احساس نزديکی طرف مقابل که ممکن است باعث تحريک افکار عمومی و خصوصی ناشی از نزديکی شود، بلا فاصله به همديگر لگد پرتاب نمايند و در صورت مواجهه با لگد، عشوه شتری صادر کنند. طرفين متعاهدين قول می دهند که هر ماه يکبار عليه همديگر سخنرانی کنند.
4) روش معانقه فرانسوی: در اين روش از فرنچ کيس خبری نيست، بلکه يواشکی در کنفرانس های مختلف در ضمن فحش دادن به اروپايی ها نمايندگان دولتين همديگر را بغل کرده و به ميزان قابل قبول فشار می دهند. ميزان فشار وارده توسط شورای امنيت ملی در ايران و پنتاگون در آمريکا تعيين می شود.
5) روش لطفا سکوت، زر نزنيد: در اين روش، طرفين نيروهای مشنگ( ربطی به هری پاتر ندارد) را مجبور به سکوت می کنند. در آمريکا جرج بوش و ليزا رايس و در ايران مصباح يزدی و اکثريت ديگران مجبور به سکوت می شوند. در مقابل از عناصر نسبتا تربيت شده مثل کالين پاول و صادق خرازی و غيره استفاده می گردد.
6) روش دشمن شادکنی: در اين روش آمريکايی ها دشمنان جمهوری اسلامی( از جمله منافقين نسبتا کوردل) و ايرانيان دشمنان آمريکا( از جمله عناصر القاعده) را به طرف مقابل تحويل می دهند.
7) روش قانونی: ايران برای نزديک شدن به آمريکای جنايتکار بايد کليه قوانين حقوق بشری را در قانون اساسی بياورد و لذا قانون اساسی بايد بکلی عوض شود و بشود مثل قانون اساسی آمريکا، ايالات متحده آمريکا نيز بايد قوانين اسلامی را بپذيرد و به آن التزام عملی داشته باشد و لذا قانون اساسی آمريکا بايد عوض بشود و بشود مثل قانون اساسی ايران.

نتيجه گيری اخلاقی: دنيا بايد زير و رو شود تا ما با آمريکايی ها کنار بياييم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5962

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران عليه آمريکا، آمريکا عليه ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008