پنجشنبه 11 دی 1382

مقاومت در برابر زلزله


در راستای اينکه بنا به گفته مسوولان امر احتمالا تلفات زلزله بم ممکن است به 40 هزار نفر برسد و بعضی اوقات آدمها يادشان می رود که 40 هزار نفر به معنی 40 هزار انسان است. و با عنايت به...

در راستای اينکه بنا به گفته مسوولان امر احتمالا تلفات زلزله بم ممکن است به 40 هزار نفر برسد و بعضی اوقات آدمها يادشان می رود که 40 هزار نفر به معنی 40 هزار انسان است. و با عنايت به اينکه فقط 8 درصد شهر تهران در مقابل زلزله مقاوم است و بنا به گفته يک زلزله شناس فلسطينی زلزله به سمت تهران در حرکت است و در مقابل قرار شد که يک زلزله نيز از تهران به سمت بم حرکت کند و لذا چون قرار بود خاتمی اول به بم برود و بعد رهبری ، اما اول رهبری به بم رفت و بعد خاتمی به آنجا رفت و با عنايت به اينکه بنا به گفته امير محبيان( که گويا زلزله بم پس لرزه هايش مستقيما به او وارد شده است) زلزله بم، ناشی از بی توجهی به استراتژی خدمت رسانی مقام رهبری بود. روش های برخورد دولت جمهوری اسلامی و غيره با هر نوع زلزله به شرح زير عرض می شود:

مرحله اول( تکان خوردن): تنها چيزی که ممکن است مسوولان مملکتی را کمی تکان دهد زلزله در مقياس بالاتر از شش ريشتر است. در اين حال ميز مسوولان در اثر زلزله شديدا تکان می خورد و يادشان می افتد که ممکن است از پشت ميز بيفتند، بنا بر اين محکم به ميز می چسبند و پس از حفظ ميز مربوطه تلويزيون بی بی سی و يا سی ان ان را نگاه می کند و اخبار آن را گوش می کنند تا بفهمند در کجای ايران زلزله آمده است. در صورتی که زلزله کمتر از شش ريشتر باشد مسوولان مربوطه به معاون مربوطه زنگ می زنند و می پرسند: حاج آقا! اين چی بود تکون خورد؟

مرحله دوم( اطلاع رسانی): يکی از اتفاقاتی که پس از زلزله شديد می افتد اين است که مسوولان امر يک دفعه در اثر زلزله شديد از پنجره پرت می شوند به خيابان و يک دفعه يک عالمه آدم می بينند . بعد می پرسند: اينها کی هستند؟ بعد مسوولان ديگر می گويند: اينها مردم هستند. بعد مسوول مربوطه می گويد: آهان! مردم، يه بار قبلا اسمشو شنيدم. در حالت ديگر خبر می دهند که سی هزار نفراز مردم مرده اند و مسوولان مملکتی تازه يادشان می آيد که غير از 137 نفر فاميل و 526 نفر دوستان و آشنايانشان، آدمهای ديگری هم در کشور زندگی می کنند. در اين حال مسوولان مربوطه می فهمند که اطلاع رسانی امر مهمی است. در مرحله اطلاع رسانی مسوولان ابتدا آمار تلفات را بررسی می کنند، اگر تعداد تلفات کم بود آنرا کم تر و اگر زياد بود آنرا زيادتر نشان می دهند. علت کم و زياد کردن اين است که دولت بايد نقش مهمی در کار اطلاع رسانی داشته باشد. در صورتی که تلفات زياد باشد صدا و سيما روزانه 23 ساعت اخبار زلزله را پخش می کند و اگر تلفات کم باشد روزانه ده دقيقه در مورد زلزله خبر پخش می کند. در مرحله اطلاع رسانی کليه احزاب و شخصيت ها و نهادها و نيروهای سياسی خودی اطلاعيه صادر می کنند و ضمن طرفداری از قربانيان زلزله به مخالفانشان و دولت اسرائيل( آمريکای سابق) فحش می دهند و با طرح موضوع وحدت ميان ايرانيان، بين طرفداران وحدت و ديگران تفرقه می اندازند.

مرحله سوم( امداد رسانی): در اين مرحله تقسيم کار صورت گرفته و در هيات دولت و نهادها و سازمانها هر موسسه ای مامور رسيدگی به کاری می شود:
1) وزارت کشور: مامور بررسی فعاليت های مردمی برای امداد رسانی به زلزله زدگان و در صورت امکان ايجاد مانع برای فعاليت آنان
2) وزارت امور خارجه: مامور حل مشکلات سياسی با کشورهای ديگر در هنگام زلزله و ايجاد مانع برای کمک های خارجی به زلزله زدگان
3) کميته امداد: مامور دريافت امداد از زلزله زدگان برای برگزاری انتخابات و رسيدگی به وضع معلولين سياسی و عقب ماندگان ذهنی از شرايط فعلی کشور با استفاده از شرايط زلزله دائمی در کشور
4) نيروی انتظامی: مامور ايجاد اختلال در نظم منطقه زلزله زده و عمليات ضد جاسوسی عليه امدادگران خارجی و مامور رسيدگی به صلاحيت کسانی که در جريان عمليات امداد قرار است کشته شوند. و بررسی زلزله از نظر زمين شناسی و تعيين گسل های خطرناک و تلاش برای دستگيری اين گسل ها با استفاده از برادران حزب الله.
5) سازمان بهزيستی: مامور نگاه کردن به نيروهای امدادی که برای رسيدگی به امور محرومين به کمک زلزله زده ها می آيند.
6) واحد فرهنگی سپاه منطقه ده و سپاه قدس: مامور بررسی نفوذ فرهنگی اسرائيل و فرانسه و گينه بيسائو به مناطق زلزله زده از طريق صدور لباس های خارجی برای زلزله زدگان. قرار است از زلزله بعدی همه اروپايی ها لباس محلی تهيه و برای زلزله زدگان ايرانی ارسال کنند.
7) وزارت صنايع سنگين: مامور توليد پيکان ضد زلزله با استفاده از تکنولوژی برتر هند که اين ماشين ها فقط در تصادف از بين می روند، اما در زلزله فقط تکان می خورند.
8) جامعه مندرسين حوزه علميه قم: مامور ايجاد وحشت و ترس در کسانی که زنده مانده اند و برگزاری شوی لباس به مدت دو روز در منطقه زلزله زده.
9) وزارت راه و ترابری: مامور ثبت اسامی خلبانان هواپيماها و شماره پرواز و نوع هواپيماهايی که امدادرسانی خارجی کرده و به ايران وارد و از آن خارج شده اند. وزير راسا به اين امر رسيدگی می نمايد.
10) موسسه ژئو فيزيک دانشگاه تهران: اين موسسه موظف می شود که در طول مدت زلزله حناق بگيرد و از هر نوع اظهار نظری خودداری کند و به بررسی احتمال زلزله در کشورهای مجاور بپردازد.
11) صدا و سيما: مامور ترجمه خبرهای خارجی خبرگزارانی که از منطقه زلزله زده خبر تهيه کرده و آنرا در بی بی سی و سی ان ان پخش می کنند.

مرحله چهارم(پس لرزه): پس از اين اقدامات مردم هميشه در لرزه ايران با پايان يافتن زلزله شاهد پس لرزه های آن خواهند بود. اين پس لرزه ها از طريق بازديد مسوولان امر رخ می دهد. در اين مرحله کسانی که زنده مانده اند دچار افسردگی ناشی از ديدن صحنه های ترسناک می شوند.

مرحله پنجم( بازسازی): در اين مرحله تعدادی کنسرت برگزار شده و تعدادی فيلم سينمايی ساخته می شود و هزاران سمينار و سخنرانی انجام می شود و تعدادی ساختمان ساخته می شود و همه منتظر زلزله بعدی می مانند.

مرحله ششم( پيشگيری از زلزله های بعدی): در اين مرحله شورای امنيت ملی اظهار نظر در مورد هر نوع زلزله را تا پيش از پايان زلزله ممنوع کرده و به بررسی ساخت و ساز ضد زلزله می پردازد، اما وسط کار بين کارشناسان در مورد انتخابات درگيری پيش آمده و خودشان دچار زلزله سياسی می شوند.


يک نکته اساسی:
چند روزی است که در نظرسنجی صفحه سخن امروز اختلالی از طريق يک يا چند نفر از دوستان بيکار پيش آمده است. اين فرد يا افراد در حدود ساعت 4.5 تا 7.5 صبح به وقت ايران با عنوان آزاد نت يا مخابرات ايران، به نظر دادن يکطرفه می پردازند. معمولا اين افراد يا فرد تنها نظر ای، معمولی بود را به مدت چند ساعت تکرار می کنند. اين کار باعث اختلال در نظر سنجی می شود. در مورد آخرين مطلب( قطره های اشک و لرزش شانه ها) طبق محاسبه فنی حداقل 8 تا ده ساعت از وقت اين فرد يا افراد برای دادن نظر صرف شده است، لذا:
1) خواهش می شود که برای معالجه بيماری از راه ديگری استفاده شود.
2) من گزارش ساعت به ساعت تغيير در نظرات را در هفته آينده جهت اطلاع خواهم گذاشت.
3) از وزارت کار و امور اجتماعی جدا درخواست می شود فکری به حال مشکل بيکاران بکنند.
4) خواهشمندم موجود يا موجودات محترمی که به اين شغل شريف اشتغال دارند، با ای ميل من تماس بگيرند، با هم يک راه بهتر برای حل مشکل پيدا می کنيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5965

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مقاومت در برابر زلزله' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008