جمعه 5 دی 1382

وزير اطلاعات و بازرگانی و امور خيريه


احمد باطبی که زندانی بود، در همان حالی که زندانی بود دزديده شد و به يک زندان ديگر برده شد و دوباره زندانی شد و بعد به دليل نامعلومی آزاد شد و حالا قرار است باز زندانی و دوباره ربوده...

احمد باطبی که زندانی بود، در همان حالی که زندانی بود دزديده شد و به يک زندان ديگر برده شد و دوباره زندانی شد و بعد به دليل نامعلومی آزاد شد و حالا قرار است باز زندانی و دوباره ربوده شود. وزير بازرگانی که وظايف خودش را به نحو احسن انجام می دهد و به دليل تاثير اساسی وجود زندانيان سياسی بر تجارت خارجی و بازرگانی ايران علاوه بر نظارت بر امور بازرگانی، از سوی رئيس جمهور مامور بررسی وضع زندانيان سياسی شده است، در يک اظهار نظر مشکوک گفت:
احمد باطبی در مرخصی توسط گروهی از ضد انقلاب خارج از کشور هدايت شده و ارتباط برقرار کرد که توسط نيروهای انتظامی دستگير و به محض مطلع شدن از زندانی بودن ايشان، مجددا در اختيار زندان مربوطه قرار گرفتند. وزير بازرگانی و اطلاعات و امور خيريه همچنين در مورد بيماری تنفسی اکبر گنجی گفت: زندان اوين به لحاظ آب و هوايی و آثار احتمالی آلودگی بر تنفس، اتفاقا از بهترين مکان های تهران است.

چند نکته مهم:
1) پيشنهاد می شود از اين به بعد وظايف بازرگانی کشور توسط وزارت اطلاعات انجام شود و وزارت بهداشت انتخابات را برگزار کند.
2) پيشنهاد می شود نيروهای انتظامی به جای اينکه همه اش اطلاعات مخفی جمع آوری کنند، گاهی روزنامه هم بخوانند که بفهمند که باطبی سالهاست که زندانی است و جزو خبرسازترين زندانيان کشور است.
3) پيشنهاد می شود به نيروی انتظامی آموزش داده شود که وظيفه پليس دستگيری مجرم است و نه دزديدن او. دزديدن جزو وظايف سارقين است که فعلا در کابينه وزير مشخصی ندارند و لازم است به زودی نهادينه شوند و وزير هم در کابينه داشته باشند.
4) پيشنهاد می شود نيروی انتظامی به محض مطلع شدن را چهار روز طول ندهد، چون اين کار(به محض مطلع شدن) معمولا بايد يک ساعت طول بکشد.
5) با توجه به اينکه زندان اوين خوش آب و هواترين مکان تهران است، پيشنهاد می شود که کليه بيماران قلبی و کسانی که مشکل تنفسی دارند، توسط دادستانی دستگير و جهت معالجه به زندان های طويل المدت محکوم شوند. احتمالا 90 درصد اين بيماران مثل ساير ملت ايران ضدانقلاب هم هستند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5967

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير اطلاعات و بازرگانی و امور خيريه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008