پنجشنبه 20 آذر 1382

کليه راهها باز است


اطلاعيه شماره 2 نبوی آنلاين برای شرکت در انتخابات. در راستای اينکه آقای زواره ای عضو نسبتا محترم شورای نسبتا محترم نگهبان، که اينجانب قصد شرکت در انتخابات و طبعا تائيد صلاحيت را در آن دارم، فرموده اند که: شورای...

اطلاعيه شماره 2 نبوی آنلاين برای شرکت در انتخابات.

در راستای اينکه آقای زواره ای عضو نسبتا محترم شورای نسبتا محترم نگهبان، که اينجانب قصد شرکت در انتخابات و طبعا تائيد صلاحيت را در آن دارم، فرموده اند که: شورای نگهبان بايد از کليه راهها برای تائيد صلاحيت ها استفاده کند. و با توجه به وضعيت راههای ايران در فصل زمستان و برگزاری انتخابات در همين فصل، و با عنايت به اينکه اعلام وضعيت راهها يکی از وظايف ملی ميهنی می باشد، لذا برخی راههای مناسب برای تائيد صلاحيت کانديداها به شرح زير پيشنهاد می شود:

1) جاده هراز: با توجه به امکان سقوط بهمن و برفی بودن اين جاده که موجب مرگ مسافران عزيز می شود، کانديداهای مستقل مي توانند از اين راه به تهران بيايند تا اگر زير بهمن نماندند و زنده به محل ثبت نام رسيدند، صلاحيت شان رد شود.

2) تونل کندوان: با توجه به انسداد سياسی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، مالی و غيره تونل کندوان کانديداهای جبهه مشارکت می توانند از جاده چالوس وارد تونل کندوان شده و به علت بسته بودن تونل تا انتخابات مجلس بعدی( هشتم) در همانجا باقی بمانند.

3) گردنه آوج: با عنايت به امکان سقوط به دره در گردنه آوج کانديداهای دفتر تحکيم وحدت می توانند از اين راه برای رسيدن به تهران استفاده کرده ودر محل ثبت نام حاضر شوند ويا در صورت لزوم در دره سقوط کنند، اگر اين اتفاق نيفتاد و به تهران رسيدند، ثبت نام کرده و صلاحيت شان به دلايل نسبتا نامعلومي رد می شود.

4) جاده هزار چم: با توجه به امکان سقوط سنگ از کوههای جاده هزارچم ساير کانديداهای جبهه دوم خرداد و نيروهای عضو نهضت آزادی می توانند از اين راه برای تائيد صلاحيت استفاده کنند. در صورت عدم تائيد صلاحيت نامبردگان می توانند از همين جاده برگردند و يا در جلسات بعدی دادگاهشان شرکت کنند.

5) گردنه کوهين، جاده قزوين: ضمن اعلام خطر در اين جاده، علاوه بر خطرات جانی و مالی و جنسی، چون اين جاده در فصل انتخابات يخبندان است و امکان ليز خوردن و تصادف و بسته بودن آن فراوان است، پيشنهاد مي شود کانديداهای ملی مذهبی از اين راه استفاده کنند. و در صورت بسته نبودن گردنه به مسير خود ادامه داده و اگر در محل ايست بازرسی بزن بغل، گير نکردند، به همان شهر خودشان برگردند، از هر نوع توقف در قزوين خودداری شود.

6) گردنه قوچک: با توجه به انواع پيچ تند در گردش به راست، ضرورت حرکت با سرعت بسيار پايين، وجود شيب تند در اين گردنه و امکان سقوط به ته دره و خروج از حاکميت، پيشنهاد می شود کانديداهای مجاهدين انقلاب از اين راه برای تائيد صلاحيت استفاده کنند. لطفا از تندروی و حرکت در سمت چپ جاده تا اطلاع ثانوی خودداری شود.

7) پيچ اوين: کانديداهای مطبوعات می توانند از مسير دانشگاه شهيد بهشتی( شهيد ملی سابق) به طرف درکه حرکت و از آنجا به سمت پيچ اوين حرکت کرده و پس از عبور از پيچ توبه، اگر تا زمان ثبت نام انتخابات آزاد شدند، خود را به شورای نگهبان معرفی و پس از رد صلاحيت مجددا به زندان بازگردند.

8) جاده شمشک: با توجه به وجود برف و امکان لغزندگی جاده، کانديداهای حزب همبستگی و شرکاء همکار می توانند در صورت عدم تصادف برای رسيدن به مراکز ثبت نام و شرکت در انتخابات استفاده کنند.

9) گردنه حيران: به کليه روشنفکران، دگر انديشان و نويسندگان که قصد ثبت نام در انتخابات دارند، اعم از استاد دکتر فريبرز رئيس دانا يا هر نوع رئيس و دانای ديگری پيشنهاد می شود از گردنه حيران استفاده کنند. در صورت عدم سقوط اتوبوس به دره اين افراد می توانند پس از بازگشت از ارمنستان در مراکز ثبت نام انتخاباتی شرکت کرده و پس از رد صلاحيت جهت کار فرهنگی به افغانستان يا تاجيکستان به کار خود ادامه دهند.

10) اتوبان تهران، قم: کليه کانديداهای حزب الله می ميرد سازش نمی پذيرد، جامعه مندرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، کارگزاران، عناصر راست( اعم از تازه راست شده يا راست افراطی)، موتلفه، انصار حزب الله، اعضای سابق و فعلی و بعدی سپاه پاسداران، می توانند با توجه به باز بودن و دو طرفه بودن اتوبان تهران، قم از اين جاده برای رسيدن به مراکز ثبت نام استفاده کرده يا به مراکز ثبت نام دستور دهند که از اين جاده استفاده کنند. عوارض مربوط به اين بزرگراه قبلا پرداخت شده است.

نتيجه گيری شبه اخلاقی: در ايران راههای زيادی وجود دارد، ولی امکان تصادف در آنها بشدت بالاست.

نتيجه گيری راهنمايی و رانندگی، قبل از ثبت نام در انتخابات زنجير چرخ، تاير يخ شکن، برف پاک کن اضافی، چراغ قوه( برای پيدا کردن راههای مسدود شده)، انواع کارت شناسايی و گواهينامه و شناسنامه اضافی، بولدوزر پرتابل، بيل، کلنگ، خاک انداز، جارو، مسواک و خمير دندان( برای مدت اقامت در زندان) و وسيله گرم کردن تنور انتخابات را همراه داشته باشيد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5969

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کليه راهها باز است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008