سه شنبه 18 فروردین 1383

این دو هزار تومانی های خشن


یک پیشنهاد ساده: به جای چاپ عکس افراد روی پول کشور تصاویری از ایران روی اسکناس چاپ شود و تصاویر افراد و رهبران کشور در تیراژ صد میلیارد به صورت پوستر چاپ شود و به مردم داده شود.

اقتصاد ایران در حال رشد بی رویه است و به همین دلیل هر سال یک اسکناس جدید با تعداد بی شماری صفر وارد بازار شده و در همانجا باقی می ماند، اما این اسکناس ها قرار است علاوه بر اینکه به عنوان پول مطرح هستند، نقش پوستر تبلیغاتی هم داشته باشند. اخیرا با ورود اسکناس دوهزارتومانی به عنوان درشت ترین اسکناس ایرانی که دارای چهارعدد صفر است و برای دریافت درشت ترین اسکناس اروپایی( یورو) باید 275 عدد از آنها را داد، بحث بر سر اینکه تصویر امام خمینی خشن است یا لطیف در میان مسوولان امر جدی شد.

اعتراض مسوولان نظام در مورد تصویر این اسکناس آنچنان جدی شد که انگار این اسکناس را نه مسوولان بانک مرکزی بلکه سازمان موساد چاپ کرده است. یک نماینده مجلس گفت: چهره امام خمینی روی اسکناس های دوهزار تومانی خشن است. موسسه تنظیم و نشر آثار امام از طرح اسکناس های دوهزارتومانی شدیدا انتقاد کرد. بعضی از کارشناسان پیشنهاد کردند برای ایجاد یک تصویر لطیف اسکناس های دوهزارتومانی با تصویر جانی دپ یا لئوناردو دی کاپری یو چاپ شود( با پس زمینه تایتانیک و موزیک متن آن). بانک مرکزی نیزدر این مورد گفت: نوآوری سخت است، دوهزارتومانی را جمع نمی کنیم. با توجه به اینکه مسوولان امر همه متفقا به تصویر روی اسکناس دوهزار تومانی مربوطه معترضند، به نظر می رسد که طرح مذکور را پسر یکی از مسوولان بانک مرکزی توی دفتر مشقش نقاشی کرده و چون کسی وقت دیدن تصویر اسکناس را قبل از چاپ نداشت، آنرا زرتی چاپ کرده اند. لذا در راستای توضیحات مربوط و نامربوطی که داده شد پیشنهاد می شود برای اینکه به جای عرضه یک چهره خشن از انقلاب و اسلام، یک چهره مامانی و ناناز و باحال و غیره از انقلاب تصویر شود، اسکناس های زیر نیز به چاپ برسد:
- اسکناس 500 تومانی با تصویر چهره آرام امام خمینی ویژه دوران سازندگی
- اسکناس 1000 تومانی با تصویر اخموی امام خمینی ویژه دهه شصت برای سرجانشاندن دشمنان مملکت

2000-toman.jpg

- اسکناس 2000 تومانی با تصویر امام خمینی همراه با خشونت ویژه مبارزه با استکبار جهانی و زدن توی دهان اصلاحات جهانی

30000-toman.jpg

- اسکناس3000 تومانی با تصویر هاشمی رفسنجانی در حال تبسم برای مذاکره با آمریکا و ایجاد تعادل میان جناحین و تشخیص مصلحت نظام

50000-toman.jpg

- اسکناس 5000 تومانی با تصویر آقای خاتمی درحال گریه برای عذرخواهی از ملت و ایجاد رابطه با اروپا و به مناسبت پایان اصلاحات
- اسکناس 6200 تومانی با تصویر آیت الله العظمی حسنی در حال کشاورزی برای ایجاد امید و نشاط و سرور و بهجت در ملت و مبارزه با بیکاری و مفاسد اجتماعی

10000-toman.jpg

- اسکناس 10000 تومانی با تصویر رهبری همراه با چفیه و با حالت جدی برای ناامید کردن دشمنان انقلاب و جلوگیری از نفوذ دشمن در ارکان نظام

یک پیشنهاد ساده: به جای چاپ عکس افراد روی پول کشور تصاویری از ایران روی اسکناس چاپ شود و تصاویر افراد و رهبران کشور در تیراژ صد میلیارد به صورت پوستر چاپ شود و به مردم داده شود.
پیشنهاد ساده دوم: به جای عکس امام خمینی عکس محمدرضا گلزار با چشمان خمار روی اسکناس چاپ شود، تا هم خشونت زدایی صورت بگیرد و هم اسکناس های ایرانی به جهان صادر شود.
نتیجه گیری تبلیغاتی: ظاهرا تنها راهی که در بسیاری از کشورها برای حفظ تصاویر رهبران کشور وجود دارد چاپ این تصاویر روی پول است، چون این تنها راهی است که در آن مردم دلشان نمی آید آن عکس را پاره کنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6259

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'این دو هزار تومانی های خشن' لينک داده اند.

دوهزار توماني
مجموعه طرحهای پيشنهادی برای اسكناسهای جديد
Jump Cut
April 7, 2004 07:04 AM

فروشگاه علي دائي
* در لحظه مشخصی از زندگيمان اختيارمان را بر زندگی خود از دست ميدهيم و از ان پس سرنوشت بر زندگی ما حکمفرما می شود اين بزرگترين دروغ جهان است... ...
زهرا
April 8, 2004 01:53 PM

Copyright: gooya.com 2008