سه شنبه 22 اردیبهشت 1383

صدا و سیمای انقلاب


با توجه به اینکه اصولا انقلابیون مظلوم همان ضدانقلابیون مظلوم بعدی هستند و دنیا تا حد زیادی دار مکافات است و به دلیل اینکه اصولا هر از گاهی لازم است آدم یاد و خاطره انقلاب را گرامی بدارد، لذا صدا...

با توجه به اینکه اصولا انقلابیون مظلوم همان ضدانقلابیون مظلوم بعدی هستند و دنیا تا حد زیادی دار مکافات است و به دلیل اینکه اصولا هر از گاهی لازم است آدم یاد و خاطره انقلاب را گرامی بدارد، لذا صدا و تصویر هر گونه انقلاب در هرگونه خاورمیانه پیش بینی و یادآوری می شود.

دو سال قبل از انقلاب: ستم کشیده، آخ! بیچاره شدم!
یک سال قبل از انقلاب: مظلوم جان، آی غریبی، آی غریبی!
در جریان انقلاب: استوار و محکم، وای! داد، فریاد!
روز پیروزی انقلاب: شاد و پرلبخند، جان! مردم از خوشی!

شش ماه بعد از انقلاب: تبسم، به به! فدات شم الهی!
یک سال بعد از انقلاب: اخم، اه اه! خاک به سرت!
دو سال بعد از انقلاب: ناله، آی بمیرم، آی بمیرم!
چهار سال بعد از انقلاب: گریه، آی بمیری، آی بمیری!
شش سال بعد از انقلاب: سرزنش، ایششش!
ده سال بعد از انقلاب: سکوت مطلق، نع نع نع!
دوازده سال بعد از انقلاب: زهرخند، خفه بمیر!
چهارده سال بعد از انقلاب: نیشخند، بتمرگ، صدات در نیاد!
شانزده سال بعد از انقلاب: ریشخند، بشین، ولی ساکت!
هجده سال بعد از انقلاب: لبخند، خواهش می کنم، بفرما!
بیست و دوسال بعد از انقلاب و چند سال قبل از انقلاب بعدی: دپرسیون، حالا که چی؟
دوسال قبل از انقلاب بعدی: ستم کشیده، آخ! بیچاره شدم!

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7258

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صدا و سیمای انقلاب' لينک داده اند.

صدا و سيما،
به سادگي نمي توان، فردي مطلع از اوضاع سياسي و اجتماعي را يافت که به خبرهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعتماد داشته باشد. علاوه بر آن، ...
همه فن حريف
May 20, 2004 12:43 AM

صدا و سيما،
به سادگي نمي توان، فردي مطلع از اوضاع سياسي و اجتماعي را يافت که به خبرهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعتماد داشته باشد. علاوه بر آن، ...
همه فن حريف
May 20, 2004 12:50 AM

صدا و سيما،
به سادگي نمي توان، فردي مطلع از اوضاع سياسي و اجتماعي را يافت که به خبرهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعتماد داشته باشد. علاوه بر آن، ...
همه فن حريف
May 20, 2004 12:51 AM

Copyright: gooya.com 2008