جمعه 15 خرداد 1383

این رهبر نوجوان، آزاد باید گردد


یک سری گروه حقوق بشر مشنگ وجود دارند که به یک بچه شش ساله می گویند زندانی سیاسی و صد و بیست هزار آدم مشنگ در تبت وجود دارند که برای آزادی بچه ای که در زندان چین زندانی است، از دولت فرانسه می خواهند برای آزادی اش تلاش کند.

ایسنا: در يك طومار كه به امضاي 120 هزار تن از مردم تبت رسيده است، از دولت فرانسه خواسته شده تا در راستاي آزاد كردن ”پانچن لاما“، نوجواني كه به عنوان دومين چهره‌ي برجسته‌ي تبت مي‌باشد و به وسيله چين در بازداشت خانگي به سر مي‌برد، تلاش كند.
هفته‌ي گذشته چين اعلام كرد كه ”پانچن لاما“ آزاد است و هيچ‌گاه بازداشت نشده است، اما از اعلام مكان نگهداري و اقامت وي امتناع كرد. اين نوجوان به وسيله‌ي گروه‌هاي حقوق بشر جوانترين زنداني سياسي در سراسر جهان لقب گرفته است. اين نوجوان در سال 1995 كه شش سال بيشتر نداشت، بر طبق سنت تناسخ بودا به وسيله دالايي لاما، رهبر معنوي تبت به عنوان مسوول امور تبت انتخاب شد. اعتقاد بر اين است كه روح پانچن لاماي بزرگ كه در سال 1989 از دنيا رفت، در اين پسر بچه حلول كرده است.

panchen lama.jpg

چند نتیجه گیری از خبر فوق:
1) یک رهبر معنوی وجود دارد که مسوول امور تبت است. و رهبری از طریق حلول روح در او بوجود می آید.
2) رهبر قبلی یک کودک شش ساله را به عنوان رهبر یک ملت تعیین می کند. یعنی در او حلول می کند.
3) یک سری گروه حقوق بشر مشنگ وجود دارند که به یک بچه شش ساله می گویند زندانی سیاسی و صد و بیست هزار آدم مشنگ در تبت وجود دارند که برای آزادی بچه ای که در زندان چین زندانی است، از دولت فرانسه می خواهند برای آزادی اش تلاش کند.
4) یک دولت مشنگ در چین وجود دارد که یک بچه شش ساله را بخاطر این که رهبری در او حلول کرده چند سال زندانی می کند.
5) اگر یک بچه شش تا پانزده ساله نباید زندانی شود، به چه دلیل باید رهبر شود؟
6) در این دنیای عجیب و غریب هر دری را می زنی یک مشنگ در را باز می کند.
7) لابد جهانیان انتظار دارند در تبت ملت پیشرفت کنند و همه چیز بخوبی پیش برود.
8) دولت چین مرض دارد، یکی را از زندان آزاد می کند، ولی آدرس محل نگهداری اش را نمی گوید.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8529

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'این رهبر نوجوان، آزاد باید گردد' لينک داده اند.

توهم زلزله،
در حالي که هر روز مراجع آکادميک تاکيد مي کنند که از نظر علمي، پيش بيني زلزله غير ممکن است، و از طرفي، احتمال وقوع زلزله در تهران، با گذشته ف...
همه فن حريف
June 6, 2004 11:57 PM

Copyright: gooya.com 2008