دوشنبه 24 اسفند 1383

قوه قضائیه اصلاح شد


از امروز حقوق بشر یکی از قوانین بین المللی است که اگر رعایت نشود تولید انرژی اتمی نیز متوقف شده و مشارکت در انتخابات با مشکل مواجه گشته و درآمد کشور کاهش می یابد، لذا قضات محترم در هنگام نقض حقوق بشر دقت های کافی را بعمل آورده و برای پیشبرد اصلاحات قضائی احتیاط کنند.

جناب آقای هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
با توجه به نیات پاک شما مبنی بر اصلاحات در قوه قضائیه، که برهمگان واضح و مبرهن است، فقط معلوم نیست این نیات پاک چه فایده ای دارد، لذا برای اصلاح آن قوه محترم خواهشمند است دستور فرمائید تا بخشنامه زیر برای کلیه شعب دادگاه و ادارات ذیربط قوه قضائیه ارسال گردد و همگان موظف شوند که از تاریخ صدور این بخشنامه، موارد مندرج در آن را رعایت نمایند.
سیدابراهیم نبوی

بخشنامه
بدینوسیله در راستای بهینه سازی استفاده از افراد و اشیاء و موضوعات مختلفه در قوه محترم قضائیه از تاریخ صدور و رویت این بخشنامه کلیه عوامل قوه قضائیه موظف به رعایت موارد زیر می باشند. از امروز قوه قضائیه اصلاح شده و همه چیز می بایست به شکل زیر باشد.

قاضی: از امروز قاضی کسی است که قضاوت می کند، لذا وظایف قبلی قاضی توسط افراد دیگری انجام خواهد شد: پرتاب لنگه کفش وقندان ، از بین بردن مطبوعات، گاز گرفتن، قسم دروغ خوردن، مشت زدن به بینی، آپارتمان سازی، اداره مجلس شورای اسلامی، کنترل لباسفروشی ها، اداره وزارت راه و ترابری، تعیین اندازه مانتو بانوان، تعیین سیاست خارجی، برگزاری انتخابات مجلس، اداره معاونت دانشجویی وزارت علوم و سایر موارد

بازجو: از امروز بازجو وظیفه دارد که از متهم در مورد موضوع شکایت طبق قانون سووال کند، لذا وظایف قبلی بازجو توسط افراد دیگری انجام می شود: اعتراف کردن وظیفه متهم است، گفت و گو در مورد مسائل جنسی متهم باید توسط همکاران وی و یا زنان و مردان فامیل و همسایه که وظیفه غیبت را انجام می دهند انجام شود. بازجویان می توانند برای گذراندن اوقات فراغت خود به جای بازجویی در مورد مسائل جنسی متهمان به تماشای فیلم های مجاز سکسی بپردازند، به پیوست تعدادی فیلم سکسی مناسب ارسال می گردد.

دادستان: از امروز دادستان وظیفه دارد از قانون در مقابل مجرم دفاع کند و لذا از این تاریخ وظیفه زیرپا گذاشتن قانون و نابود کردن متهم به عهده سارقین، قاتلین و افراد شرور گذاشته می شود. دادستان از امروز موظف است کتب مربوط به قانون را تهیه نموده و جهت اجرا آنها را مطالعه نماید. توضیح لازم اینکه از امروز دیگر وظیفه قانون شکنی بر عهده دادستان نیست، لذا تکلیف شرعی قبلی نیز اسقاط می شود.

وکیل: از امروز وکیل با متهم تفاوت دارد و وکیل را بخاطر دفاع از متهم نمی توان زندانی کرد، بلکه متهم را در صورت احراز جرم می توان زندانی کرد، و وکیل کسی است که اگر از متهم دفاع کرد قاضی حق ندارد او را زندانی کند. توضیح برای کلیه قضات: وکیل همان آقا یا خانمی است که کیف دارد و از متهم دفاع می کند، او را کتک نزنید و زندانی نکنید و به او اجازه بدهید حرفهایش را بزند بعد او را بیرون کنید.

متهم: از امروز متهم کسی است که مورد اتهام است، نه کسی که نویسنده یا مخالف است. و از امروز برای دستگیر کردن متهم باید بر او اتهامی وارد شده باشد، از امروز اتهام چیزهایی است مثل آدم کشتن، دزدی، توهین به دیگران، جاسوسی برای بیگانگان، خیانت به کشور، آدم ربایی و از این جور چیزها، لذا مواردی مانند مقاله نوشتن، رفت و آمد به مطبوعات، فامیل بودن با سایر متهمین، حرف زدن، چپ چپ نگاه کردن، راست راست راه رفتن، خوش تیپ بودن، ای میل زدن، خواندن و خریدن و داشتن کتاب یا خودکار یا استفاده از عینک، سرتکان دادن در زمان خواندن روزنامه، عکاسی کردن با دوربین و از این جور چیزها اتهام محسوب نمی شود. ضمنا توضیح داده می شود که قضات دقت نمایند که اول کسی متهم می شود و بعد او را می گیرند، لذا قوانین قبلی که بموجب آن اول کسی را می گرفتیم و بعد متهم می شد منتفی است.

جلسه دادگاه: از امروز جلسه دادگاه محلی است که در آن متهم، وکیل، دادستان و قاضی و هیات منصفه و حاضرین می نشینند و عمل قضاوت انجام می شود، لذا از هرگونه لگد زدن، گاز گرفتن، لنگه کفش زدن توی سر متهم یا وکیل، فحش خواهر و مادر دادن خودداری شود. جلسه دادگاه نمی تواند در سلول انفرادی یا در هتل یا در زیر زمین بازداشتگاه تشکیل شود، ضمنا از این به بعد جلسات هیات محترم موتلفه یا آبادگران و تشکل های مشابه در محل خودشان تشکیل شود و حتی الامکان این جلسات در دادگاه تشکیل نشود.

هیات منصفه: از امروز برای تشکیل هیات منصفه از افرادی که همه یک شکل هستند و همه شان مثل قاضی فکر می کنند و طرفدار تکه تکه کردن متهم هستند خودداری شود و افرادی به عنوان عضو هیات منصفه انتخاب شوند که هر کدام یک جور با متهم برخورد می کنند. لذا پیشنهاد می شود گاهی اوقات از افرادی که عضو هیات های موتلفه نیستند یا سابقه ترور ندارند نیز برای عضویت در هیئت منصفه استفاده شود.

ترازو: از امروز در قوه قضائیه از ترازو برای اندازه گرفتن و وزن کردن استفاده شود، برای زدن توی سر متهم به جای ترازو از بیل استفاده گردد.

لنگه کفش: از امروز قاضی باید از لنگه کفش برای پوشیدن استفاده کند، در صورت احساس نیاز و ضرورت به زدن توی سر متهم با توجه به ضرورت اصلاح قوه قضائیه می توان از دوبامبی یا سقلمه یا خط کش استفاده کرد.

دانشجو: از امروز دانشجو بودن خودبخود جرم نیست، بلکه دانشجویی مجرم است که علاوه بر اینکه دانشجو است در جلسات دانشکده حاضر شده و حرف هم بزند.

استاد دانشگاه: از امروز اساتید دانشگاه انسانهایی محترم هستند و با توجه به اهمیت علم در اصلاحات قضایی باید محترمانه محاکمه شوند، لذا از اعدام اساتید دانشگاه قبل از اینکه آنها فرصت داشته باشند که بگویند منظورشان چیست در شهرهایی مانند همدان خودداری شود.

چکش: از امروز قضات محترم موظفند که از چکش برای ساکت کردن موقت دادگاه استفاده کنند، نه ساکت کردن ابدی متهم. لذا از پرتاب لنگه کفش و گاز گرفتن و مشت زدن تا اطلاع ثانوی خودداری شود. قضاتی که مطمئن هستند متهم در دوماه گذشته عمل جراحی دماغ انجام داده است، بعد از هماهنگی با پزشکی قانونی می توانند به دماغ این متهمین مشت بزنند، اما ضروری است در همان حال نیز اصلاحات قضائی را در نظر بگیرند.

سلول انفرادی: با توجه به ضرورت اصلاحات قضائی و اینکه گاهی اوقات قاضی برای اینکه متهم از صبح تا شب به پارک نرود و ولگردی نکند و برنامه های مستهجن تلویزیون را تماشا نکند و بتواند تمرکز داشته باشد، او را در یک اتاق به تنهایی زندانی می کند، لذا از امروز نام کلیه سلولهای انفرادی تغییر یابد.

اینترنت: از امروز افراد به صرف داشتن کامپیوتر متهم نیستند، بلکه باید اثبات شود که مونیتور، کی برد و ماوس هم داشته اند.

اعتراف: از امروز وظیفه قاضی گرفتن اعتراف از متهم در همه موارد نیست، متهم باید در موارد جرم و با رضایت خودش اعتراف کند و هیچ فشاری هم به او وارد نشده باشد. در این صورت چون معلوم می شود متهم دیوانه است، لذا با توجه به ضرورت اصلاحات قضائی متهم( که دیوانگی اش احراز شده است) پس از پخش اعتراف و گذراندن زندان آزاد شود. چون کسی که دیوانه است باید معالجه شود. متهم پس از معالجه می تواند بازهم به زندان برگردد تا اصلاحات قضائی کامل شود.

شاکی: از امروز شاکی کسی است که شکایت می کند، لذا شاکی با قاضی متفاوت بوده و قضات محترم تلاش نمایند به جای استفاده از یک نفر برای شکایت از همه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی از افراد مختلف استفاده کنند تا معلوم نشود.

حقوق بشر: از امروز حقوق بشر یکی از قوانین بین المللی است که اگر رعایت نشود تولید انرژی اتمی نیز متوقف شده و مشارکت در انتخابات با مشکل مواجه گشته و درآمد کشور کاهش می یابد، لذا قضات محترم در هنگام نقض حقوق بشر دقت های کافی را بعمل آورده و برای پیشبرد اصلاحات قضائی احتیاط کنند.

قانون اساسی: از امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی خونبهای شهیدان است و یک نسخه از قانون اساسی جهت رویت ارسال می شود. قانون اساسی یکی از قوانین مهم کشور است که سالها قبل نوشته شده است و مواد مختلفی دارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19308

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قوه قضائیه اصلاح شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008