یکشنبه 26 تیر 1384

مشکل گنجی در خیابان حل می شود


اعلام تظاهرات خیابانی توسط دفتر تحکیم و با حمایت رسانه ای و حمایت بین المللی اگر به صورت پیوسته و همزمان با اعتصاب گنجی انجام شود می تواند تهدیدی را که برای جان گنجی پیش آمده است، تبدیل به فرصتی برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی کند.

موضوع اکبر گنجی کاملا مشخص است. اکبر گنجی در شرایطی قرار گرفته که می خواهد از جانش برای آزادی خودش و اثبات حقانیتش استفاده کند. از نظر من راهی که اکبر گنجی انتخاب کرده و از بزرگترین داشته وجودی اش، یعنی جانش استفاده کرده، راهی است که به نتیجه نمی رسد، نه به این دلیل که او اشتباه می کند، اتفاقا راه پیشنهادی گنجی تنها راه برخورد جدی با حکومت است، مشکل در کسانی است که از گنجی می خواهند تا پایان مقاومت کند، اما خودشان نمی خواهند کاری برای او بکنند. از نظر من گنجی هم قهرمان است و هم راه درستی را آغاز کرده است، اما من فکر می کنم مردم ایران ارزش اینکه گنجی برایشان بمیرد را ندارند. این نظر من است، اما کسانی که معتقد به حمایت از گنجی از طریق فشار بر حکومت هستند باید از راه مشخص در زمان سریع استفاده کنند. دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده که می خواهد وارد میدان شود. فقط یک راه واقعی وجود دارد. باید نیروهای اجتماعی را به خیابان کشاند، یا با اجازه قانون یا بدون اجازه قانون. برای انجام این کار هم وقت زیادی نیست، تحکیم باید زمان یک تظاهرات خیابانی نامحدود و هر روزه را اعلام کند وگرنه صدور بیانیه درد گنجی را درمان نمی کند.


اعلام چنین تظاهراتی برای گنجی اگرچه خطرناک است، اما راه دیگری وجود ندارد. از خاتمی کاری ساخته نیست، چرا که او در نهایت می تواند از ابزارهای قانونی استفاده کند، در حالی که اکبر گنجی می گوید و همه ما می دانیم که اعتراض گنجی به قانونی بودن زندان و بازداشت اوست. از سوی دیگر رفتار دادستانی نشان می دهد که آنان می خواهند که موضوع گنجی موضوع اصلی روز شود. فارغ از آنچه دادستانی می خواهد، دوستداران گنجی مجبورند وارد درگیری شوند. یک اجتماع خیابانی اگر در ابعاد گسترده بخواهد صورت بگیرد و جمعیت کثیری در صف حمایت از گنجی قرار بگیرند، قطعا موفقیت آمیز خواهد بود. برگزاری تظاهرات خیابانی ممکن است با سرکوب لباس شخصی ها مواجه شود، اما این در حالتی است که جمعیت فراوانی به خیابان نیایند، اگر جمعیت فراوانی به خیابان بیایند نیروی انتظامی و لباس شخصی ها قدرت درگیری را از دست می دهند.

کسانی که انتخابات را تحریم کردند باید بدانند که با روی کارآمدن احمدی نژاد موجی از نومیدی در جامعه ایجاد خواهد شد و تا مدتی طولانی جامعه واکنش سریعی به رفتارهای سیاسی نشان نخواهد داد، اما در حال حاضر جامعه ممکن است که بتواند به موضوع گنجی واکنش نشان دهد. تحریم کنندگان اگر می خواهند فشار بر حکومت را آغاز کنند، این را می توانند از همین امروز آغاز کنند، این تنها راه است.

اعلام تظاهرات خیابانی توسط دفتر تحکیم و با حمایت رسانه ای و حمایت بین المللی اگر به صورت پیوسته و همزمان با اعتصاب گنجی انجام شود می تواند تهدیدی را که برای جان گنجی پیش آمده است، تبدیل به فرصتی برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی کند. تحکیم هر چه سریع تر برگزاری یک تظاهرات خیابانی را اعلام کند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25731

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مشکل گنجی در خیابان حل می شود' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008