یکشنبه 9 مرداد 1384

نامبرده بیمار رسانه ای است


برای دعا برای گنجی به محل بیمارستان بروید و تلاش کنید دائما در آنجا حضور داشته باشید.

سالارکیا عضو جدیدالتاسیس و زائده اخیر مرتضوی آخرین وضعیت گنجی را بررسی و موارد زیر را در یک مصاحبه کاملا مخفیانه و هیجان انگیز ابراز داشت. وی که گنجی را نامبرده و عبادی را یکی از وکلای نامبرده و همسر گنجی را یکی از اعضای خانواده نامبرده و بیمارستان میلاد را محل اقامت نامبرده و زندان اوین را محل سابق اقامت نامبرده و دولت آمریکا را دولت مربوط به اعضای برانداز مرتبط با یکی از وکلای نامبرده می خواند، مواردی چند را به عنوان دلایل آزاد نکردن گنجی و جرائم او اعلام کرد:

یک: نامبرده در مرخصی خود فقط به مدت سه ساعت برای رفتن به بیمارستان استفاده کرده است، در حالی که باید هر روز به بیمارستان می رفت.
دو: نامبرده در مرخصی اش اقدام به اقدامات مجرمانه ای کرد که از سایر شهروندان سالم( مثلا آقای مرتضوی) سرنمی زند.
سه: نامبرده در زمان مرخصی غیبت کرد.
چهار: نامبرده در زندان از مایعات مقوی استفاده کرد( احتمالا سوخت موشک یا اورانیوم غنی شده)
پنج: وکیل نامبرده با ریچارد مورفی و گری سیک( مسوولان آمریکایی براندازی نظام) ارتباط دارد، بنابراین او را نمی توانیم آزاد کنیم، مگر اینکه عبادی یا گری سیک یا ریچارد مورفی را بگیریم و گنجی را آزاد کنیم.
شش: وکیل نامبرده تلاش کرد تا بطور مخفیانه از در وارد شود تا به نامبرده صدمه جسمی بزند، ولی در قفل بود.
هفت: یکی از اعضای خانواده نامبرده تحت تاثیر یکی از وکلای نامبرده که با یکی از مسوولان آمریکایی برانداز ارتباط دارد، قرار دارد.
هشت: نامبرده وقتی با همسرش حرف می زند از وی تاثیر می گیرد، ولی وقتی با نگهبانان و مرتضوی حرف می زند تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
نه: بنا به اعلام پزشکان بخش بیماری های خاص بیمارستان به مسوولان حراست بیمارستان، برای بهبود بیمار باید ملاقات نامبرده با یکی از اعضای خانواده اش که تحت تاثیر یکی از وکلای نامبرده قرار دارد، قطع شده و ممنوع الملاقات شود و در صورتی که قرار شود وی را عمل کنند، حتما باید نامبرده، عضو نامبرده را طلاق دهد.
ده: باید اطرافیان نامبرده توضیح بدهند که مقصود نامبرده و اطرافیان و یکی از اعضای خانواده اش از اعتصاب غذا چیست و چه منطقی دارد؟
یازده: گنجی مجرمی است که پرونده مفتوح دارد و تحت پیگرد می باشد و به امید خدا پس از اینکه حالش بهبود یافت بازهم زندانی شده و به این وظیفه الهی ملی خود خواهد پرداخت.
دوازده: دادستان براساس ضوابط اداری مجبور به ادامه زندان گنجی بوده و لذا نهضت ادامه دارد.
سیزده: اگر رابطه نامبرده با یک عضو خانواده اش قطع شود، حالش بهبود یافته و به امید خدا به انجام وظایف قضائی اش برای ادامه زندان خواهد پرداخت.
چهارده: درخصوص نامه های منتشره از سوی خانواده نامبرده دشمنان دیگری نیز سهیم هستند که این دشمنان زهرآگین نیز بزودی دستگیر و علاوه بر اعتصاب غذا، محکوم به عمل جراحی مینیسک پا خواهند شد.
پانزده: قیمت غذاهای مایع و سرم های غذائی نامبرده ده برابر غذای عادی بوده و قطعا انرژی آن هم ده برابر است( براساس قانون ماده و انرژی)، بنابراین حال نامبرده خوب است و ملاقات های او قطع می شود.
شانزده: مددجو( همان نامبرده است) و برخی اعضای خانواده اش دچار بیماری رسانه ای شده اند که به همین دلیل به سلامت خود نیز آسیب وارد می کنند و قرار است در بخش بیماریهای رسانه ای و اعصاب و روان بیمارستان میلاد بستری شوند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25927

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامبرده بیمار رسانه ای است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008