سه شنبه 2 دي 1382

گزارش ماهانه (آذر1382) کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد، در مورد نقض حقوق بشر در ايران

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان آزاده و مبارز !

ذيلاً بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين کميته گردآوری شده است به اطلاع عموم می رسانيم :

1 ـ يك عضو انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم گفت: بعد از برگزاري زودهنگام دادگاه عباس شكوهمند، هنوز خبري ازمحل نگهداری او نداريم و علت بازداشت مجدد شكوهمند را نميدانيم.
لازم به ياد آوری است که عباس شکوهمند عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم هفته گذشته با سپردن وثيقه از زندان حفاظت اطلاعات سپاه کرج آزاد شده بود. ( ايسنا 1/9/82 )

2 ـ نشريه دانشجويی « خط خطی » وابسته به انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد قم بدنبال چاپ شعری بنام « دور باطل » توقيف گرديد . ( امير کبير 1/9/82 )

3 ـ خيبر داد بين دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يکسال حبس تعزيری و 3 سال حبس تعليقی محکوم شد . ( ياس نو 2/9/82 )

4 ـ امير راعی فر عضو شورای سياستگذاری نشريه دانشجويی « فرياد ناگزير » توسط سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( طيف شيراز ) مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد . ( ايلنا 3/9/82 )

5 ـ برزو بنی هاشمی ، مجيد تقديمی و علی شاهسپند از دانشجويان دانشکده دانشگاه فردوسی به اتهام « انجام حرکات و رفتارهای مغاير با شئونات دانشجويی و مزاحمت برای دختران » به حکم کميته انضباطی از دانشگاه اخراج شدند . ( فردوسی 8/9/82 )

6 ـ يحيی صفی آريان دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان به اتهام ايجاد آشوب و اغتشاش و توهين به شعائر اسلامی به مدت يک ترم از تحصيل تعليق شد . گفتنی است که 8 تن از اعضای انجمن اسلامی همين دانشگاه در اعتراضات خرداد ماه بازداشت و به مدت 40 روز در سلول انفرادی زندانی شدند . ( امير کبير 8/9/82 )

7 ـ حسين مطلوبی دانشجوی دانشکده رياضی دانشگاه فردوسی به اتهام شرکت در راهپيمايی توسط کميته انضباطی از دانشگاه اخراج شد . ( فردوسی 10/9/82 )

8 ـ بسيج دانشجويی با شکايت نزد دکتر باقری رئيس دانشگاه فردوسی خواستار توقيف نشريه دانشجويی « فلق » به مدير مسئولی و جيهه مقدم و سردبيری ابوالفضل حاجی زادگان به علت چاپ مقاله ای تحت عنوان « آنکه نمی رقصد شيوه زندگی را نمی داند » شد . ( فردوسی 10/9/82 )

9ـ بدنبال نصب دوربينهای مدار بسته در دانشکده علوم پايه برای ضبط تصاوير دانشجويان ، بخاطر اعتراض دانشجويان مسئولين تصميم گرفته اند بين ساعت 4 بعد از ظهر الی 7 صبح دوربينهای مدار بسته مشغول بکار باشند . ( فردوسی 9/9/82 )

10ـ غلامعباس انگوتی ، جهانبخش رهنما ، ولی ابوالحسنی ، عليرضا فرشی ، علی رضايی و حسن صفری دانشجويان دانشگاه تهران ، ناشرين نشريه دانشجويی « يول » ( راه ) ، دستگير شدند . ( کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان 10/9/82 )

11 ـ سرهنگ ذوالجناحی رئيس انتظامات دانشگاه دستور برخورد فيزيکی نگهبانان با دانشجويان سياسی جهت ممانعت از حضور آنها در دانشگاه ، که توسط کميته انضباطی از تحصيل محروم شده اند را صادر کرد. ( فردوسی 12/9/82 )

12 ـ دفتر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان با حكم هيات نظارت اين دانشگاه از تاريخ 20 آذرماه به مدت 4 ماه پلمپ و اين تشكل در اين مدت از فعاليت محروم شد وپنج عضوشورای مرکزی اين انجمن به اتهام توهين به مقدسات و مسئولان بلند پايه کشور توسط کميته انضباطی محکوم شدند . بر اساس اين احكام يك نفر به دو ترم تعليق از تحصيل، 3 نفر به مدت يك ترم تعليق و يك نفر نيز به اخطار كتبي و درج در پرونده محكوم شدهاند.( ايسنا 23/9/82 )

13 ـ محمدرضا نسب عبداللهی مدير مسئول نشريه دانشجويي « ويژه نامه گوناگون » به اتهام تشويش اذهان عمومی ، افترا ، توهين و نوشتن نامه سرگشاده خطاب به خامنه ای با شکايت حيدری رئيس دادگستری در دادگاه مطبوعات کرمان محاکمه شد و با قرار وثيقه يک ميليون تومانی بطور موقت آزاد شد. ( ايسنا 23/9/82 )

14ـ امير رعيت نظري دانشجوي دانشگاه تهران جهت بازجويي به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. گفتني است؛ رعيت نظري در پي اعتراضات دانشجويي خرداد ماه به مدت 12 روز بازداشت گرديد كه با قيد كفالت از زندان اوين آزاد شده بود.( ايلنا 24/9/82 )

15 ـ احمد باطبی دانشجوی زندانی بدستور سعيد مرتضوی دادستان تهران در زندان شکنجه می شود تا وادار به اعترافات دورغين گردد. همچنين يک دانشجوی ديگر بنام ارژنگ داودی از دوستان احمد باطبی که پس از ملاقات وی با ليگابو ، فرستاده سازمان ملل در امور آزادی بيان ، توسط دادستانی اوين در خيابان ربوده شدند مورد شکنجه شديد قرار گرفته و چشم چپ داودی دچار آسيب ديدگی شده است . ( رويداد 24/9/82 )

16 ـ اتابك موسوي نسب دبير انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي سهند تبريز، برای سومين بار به کميته انضباطی احضارشد. احضاريه قبلي كه در پي اعتراضات خرداد ماه 82 به وي ابلاغ شده بود، دو ترم تعليق بود كه حكم تجديد نظر آن بعد از گذشت سه ماه هنوز از طرف دانشگاه ابلاغ نشده است. علت احضاريه اخير نامبرده به كميته انضباطي مشخص نيست. ( امروز 26/9/82 )

17 ـ به گفته بالافكن مسئول روابط عمومي دانشگاه اصفهان 25 نفر از دانشجويان به جرم شرکت در اعتراضات خرداد ماه 82 و به اتهام برهم زدن نظم، تخريب اموال دولتي و تجمعات غيرقانوني دانشجويان در محوطه خوابگاهها، به كميته انضباطي دانشگاه اصفهان احضار و طي جلسات متعدد پرونده متهمان با حضور خودشان بررسي شد.
نهايتا در تاريخ ١٨ آذرماه كميته انضباطي دانشگاه همه افراد را براساس آييننامه انضباطي دانشگاهها مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي متخلف شناخته و احكام زير صادر شد:
الف: ٤ دانشجو محروم از تحصيل به مدت يك ترم با احتساب سنوات .
ب: سه دانشجو محروم از تحصيل به مدت يك ترم بدون احتساب سنوات .
ج: نه دانشجو محروم از تسهيلات رفاهي به مدت يكسال .
د: نه دانشجو توبيخ كتبي همراه با درج در پرونده. (امروز26 /9/82 )

18 ـ پانزده دانشجوي مجتمع آموزش عالي ملاير وابسته به دانشگاه بوعلي سيناي همدان، به اتهام تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مسئولان در اعتراضات تيرماه 82 در دی ماه در دادگاه عمومی همدان محاکمه می شوند.(امروز26/9/82 )

19 ـ سعيد رضويفقيه دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبهي 26 دادگاه انقلاب احضار شد. همچنين وی از سوي شعبهي 5 دادياری دادسرای عمومی تهران به اتهام تشويش اذهان عمومي به دادگاه احضار شده است. ( ايسنا 27/9/82 )

20 ـ محمد باقر اسكويي مدير مسئول نشريه دانشجويي « قلم » و سعيد ظهرابی از دانشجويان دانشگاه علم وصنعت به اتهام توهين به مسئولان نظام در شعبه 1083 دادسراي عمومي و انقلاب تهران به رياست قاضی اسلامی محاکمه شد ند. ( ايسنا 30/9/82 )

21 ـ محمد ورزنده عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده روانشناسي و داود حسن‏پور مسئول شوراي صنفي دانشكده روانشناسي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضارشدند. همچنين عليرضا عظيمي عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي اين دانشكده كه طلبه نيز مي باشد به دادگاه ويژه روحانيت احضار شده است.( ايلنا 30/9/82 )

22 ـ كميته ناظر بر نشريات دانشجويى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى گرگان ، نشريه دانشجويى «رخصت» را به اتهام به کار بردن الفاظ خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم برای مدت سه ماه توقيف کرد. همچنين بدستور اين كميته نشريه «مبين» وابسته به شوراى صنفى دانشجويان تعطيل شد.( ايسنا 30/9/82 )

23 ـ قاضی محمد اسلامی رئيس شعبه 1083 ( شعبه ويژه مطبوعات ) گفت در حال حاضر بيش از 500 پرونده مطبوعاتی در انتظار تشکيل جلسه دادرسی است . ( ياس نو 2/9/82 )

24 ـ عيسی سحرخيز مدير مسئول ماهنامه « آفتاب » به اتهام اهانت به خمينی در پی درج مقاله ای در اين ماهنامه در داسرای کارکنان دولت تفهيم اتهام شد و با قرار کفالت 10 ميليون تومانی آزاد شد . ( اميرکبير 2/9/82 )

25 ـ علی پاکباز خسروشاهی مدير مسئول هفته نامه « نخست» چاپ مشهد باشکايت سازمان آموزش و پرورش به شعبه 8 دادگاه عمومی مشهد احضار شد . ( ايسنا 3/9/82 )

26 ـ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه «ياس نو» با 26 مورد اتهام با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی و همراهی قاضی کيکاوس صولتی و قاضی علی اکبر ساعی مورد محاکمه قرار گرفت . ( ياس نو 6/9/82 )

27 ـ امير شهلا عضو تحريريه ماهنامه توقيف شده « نو انديش » به علت درج مطالبی در مورد قتلهای زنجيره ای ، حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تير ماه 1378 ، ترور سعيد حجاريان به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم در دادگاه محاکمه شد. نامبرده به پرداخت جريمه يک ميليون ريالی به حساب دولت محکوم شد . همچنين مدير مسئول ، سردبير و 3 عضو تحريريه اين نشريه در شعبه 14 دادگاه عمومی مشهد محاکمه شدند . ( ايلنا 6/9/82 )

28 ـ جليل مقدم مدير مسئول هفته نامه « اسرار» به علت درج مقاله ای با عنوان « پارتی بازی ، رشوه خواری در نظام اداری» به اتهام نشراکاذيب با شکايت صدا و سيما در شعبه دوم دادسرای ويژه کارکنان دولت و رسانه ها تفهيم اتهام شد . (ايسنا 7/9/82 )

29 ـ قلی شيخی مدير مسئول روزنامه « توسعه » به علت شکايت سازمان صدا و سيما و نماينده دادستانی از سوی بازپرس حسينيان به شعبه ششم احضار شد. ( مهر 10/9/82 )

30 ـ الياس حضرتی مدير مسئول روزنامه « اعتماد » با شکايت سازمان سنجش توسط بازپرس حسينيان به دادگاه مطبوعات احضار شد . « ايسنا 11/9/82 )

31 ـ فريدون عموزاده خليلی مدير مسئول ماهنامه « چلچراغ » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير و مطالب خلاف عفت به شعبه ششم بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد و در بازپرسی مورد تفهيم اتهام قرار گرفت . ( ايسنا 11/9/82 )

32 ـ ساقی باقری‏ نيا مديرمسئول روزنامه توقيف شده « آسيا » اعلام کرد : همسرش ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه توقيف شده « آسيا» 154 روز است که در سلول انفرادی نگهداری می شود. وی گفت: روز هفتم آبان ماه موفق به ملاقات با وی شدم و مشاهده كردم كه جمشيدی در اين مدت بيش از پانزده كيلوگرم كاهش وزن داشته است.( ايلنا 17/9/82 )

33ـ محمد دادفر مدير مسئول روزنامه توقيف شده « آئينه جنوب » با شکايت مدعی العموم در دادگاه مطبوعات به رياست قاضی اسلامی تفهيم اتهام شد. تبليغ عليه نظام ، چاپ مطالب خلاف واقع ، تحريک و تشويق آشوب و اخلال در نظم جامعه و چاپ آگهی فيلمهای « زندان زنان » و « آبی » از جمله اتهامات اين نشريه می باشد. ( ايلنا 18/9/82 )

34 ـ فائزه شريف جوزاني صاحب امتياز و مديرمسئول هفتهنامه « صدا »به دليل چاپ مقالهی با عنوان خودمحوری و مطلقنگری در تاريخ 22/5/1379 به اتهام توهين به مقدسات و نشر اكاذيب در شعبه 25 دادگاه عمومی اصفهان 4 سال از فعاليت مطبوعاتی محروم شد.( ايسنا 22/9/82 )

35 ـ علی معلم مدير مسئول نشريه « دنيای تصوير » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه ششم دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها توسط بازپرس حسينيان تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 23/9/82 )

36 ـ مدير مسئول نشريه « بيست ساله ها » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه ششم دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها توسط بازپرس حسينيان تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 23/9/82 )

37 ـ فرانک محمودی کليمانی مدير مسئول نشريه « زنان فردا » به اتهام اجاره دادن نشريه در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی صارمی محاکمه شد. گفتنی است که نامبرده طبق عرف روزنامه نگاری در ايران خلافی انجام نداده است. ( ايسنا 24/9/82 )

38 ـ پرويز صمدی مقدم مدير مسئول ماهنامه « فرهنگ و سينما » به اتهام « اشاعه منکرات به واسطه چاپ عکس و استفاده ابزاری از تصاوير زن » با شکايت احمد بيگی نماينده مدعی العموم و دادستان در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی صارمی محاکمه شد. ( ايسنا 24/9/82 )
39 ـ سيد محمد صفی زاده مدير مسئول نشريه « ابرار ورزشی » به اتهام نشر اکاذيب در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران محاکمه شد. ( ايسنا 24/9/82 )

40 ـ محمد حسن علي پور مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « آبان» به اتهام تحريک مردم به مقابله با نظام و نشر اکاذيب در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت بازجويي شد.
مدعي العموم و اداره اماكن نيروي انتظامي شاکيان محمد حسن علي پور می باشند. مدير مسئول آبان با قرار كفالت آزاد شده است. (ايسنا 26/9/82 )

41 ـ سيد جاويد آل داود مدير مسئول فصلنامه « دامپزشک » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، در شعبه 1083 دادگاه مطبوعات تهران به رياست قاضی محمد اسلامی محاکمه شد. ( ايسنا 26/9/82 )

42 ـ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه « مردم سالاری » با شکايت دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله و سپاه پاسداران رباط کريم در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها تفهيم اتهام شد . ( ايسنا 1/9/82 ) به گفته رمضان حاجي مشهدي وکيل مدافع اين روزنامه طبق حكم صادره از شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران مصطفي كواكبيان مدير مسئول روزنامه مردم سالاري به اتهام نشر اكاذيب به پرداخت 2 ميليون و 500 هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم گرديد. ( مهر 29 /9/82 )

43 ـ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه « ايران » در پی شکايت شهرداری تهران از اين روزنامه به شعبه 6 بازپرسی کارکنان دولت احضار شد . ( ايسنا 1/9/82 ) لازم به يادآوری است که مدير مسئول اين روزنامه با 43 مورد شکايت به اتهام توهين به مقدسات ، اشاعه فحشاء و مطالب خلاف عفت ونشر اکاذيب در شعبه 1083 مجرم شناخته شد. ( ايسنا 29/9/82 )

44 ـ حميد فيض آبادی قائم مقام مدير مسئول روزنامه « نسيم صبا » به اتهام تحريف در سخنان ولی فقيه و نشر اکاذيب در شعبه 3 بازپرسی دادسرا ، توسط قاضی قدمی بازجويی شد و با وثيقه 20 ميليون تومانی تا زمان تشکيل دادگاه آزاد شد. ( ايلنا 3/9/82 ) نامبرده در شعبه شش دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها توسط بازپرس حسينيان مورد بازجويي قرار گرفت . وی تا کنون نه بار از شعبات سوم ، چهارم ، ششم و هفتم بازپرسی احضاريه دريافت کرده است . در عين حال به شعبه 1083 دادگاه مطبوعات نيز احضار شده و دو مورد با قرار کفالت و 3 قرار وثيقه 20 تا 60 ميليون تومانی در دادسرا تأمين کرده است . ( ايسنا 30/9/82 )

45 ـ احمد علی رضايي مدير مسئول نشريه «ماهان » به اتهام اشاعه منکرات ومطالب خلاف عفت با شکايت مدعی العموم در بازپرسی شعبه 6 دادسرای تهران تفهيم اتهام شد.( ايسنا 30/9/82 )

46 ـ چماقداران حکو متي به نشست "مجمع نمايندگان استان كردستان" در مجلس شوراي اسلامي در شهرستان قروه حمله كردند.دو تن از نمايندگان استان به نام جلال جلالي‏زاده و صلاح الدين علايي نمايندگان شهرهاي سنندج و سقز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.به گزارش ايلنا يكي ازضاربين مسئول يكي از نهادهاي حکومتي می باشد. ( ايلنا 21 9/82 )


47ـ محسن ميردامادي نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی در حين سخنرانی در دانشگاه يزد از سوی حدود 50 نفر از پاسداران ، بسيجيان و انصار حزب الله مورد حمله قرارگرفت و از ناحيهي سر و سينه صدمه ديد و چند تن كه در اطراف وي بودند از جمله يك روحاني جوان و چند دانشجو نيز مصدوم شدند.يکی از دانشجويان که خبرنگار مطبوعات محلی می باشد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در بيمارستان بر روی صورت وی 9 بخيه زدند.( رويداد ، ايسنا 14/9/82 )
48 ـ حمله 30 نفر از اعضای انصار حزب الله به رهبری حجت الاسلام کميل کاوه به دفتر نمايندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با شعارهای مرگ بر شيرزاد ، مرگ بر مزروعی و مرگ بر وکيل آمريکايی اقدام به شکستن شيشه های دفتر نمودند . ( رويداد 6/9/82 )

49 ـ جليل سازگارنژاد نماينده شيراز در مجلس شورای اسلامی به دليل طرح نظراتش در نطق پيش از دستور به دادگاه احضار شد . ( رويداد 5/9/82 )

50 ـ عيسی قلی احمدی نيا نماينده ايذه در مجلس شورای اسلامی در حين سخنرانی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مسجد سليمان مورد تعرض 30 نفر از اعضای انصار حزب الله قرار گرفت . انصار با طرح شعارهايی نظير مرگ بر ضد ولايت فقيه ، مرگ بر نماينده آمريکا و احمدی نيا خائن نبايد سخنرانی کند ، مانع ادامه سخنرانی وی شدند . نامبرده از امضاء کنندگان نامه خطاب به خامنه ای می باشد . ( رويداد 18/9/82 )

51 ـ حسن الماسی نماينده پارس آباد مغان و از امضاء کنندگان نامه 135 تن از نمايندگان خطاب به خامنه ای توسط حدود 20 تا 30 نفر از بسيجی ها و پاسداران مورد ضرب و شتم قرار گرفت اين کار در حضور فرماندار ، امام جمعه ، فرمانده نيروی انتظامی منطقه ، فرمانده سپاه پاسدارن منطقه صورت گرفت . ( ياس نو 3/9/82 )

52 ـ مهرداد سيدعسگری ، مازيار اصلانی و مسعود خالقی اعضای حزب ملت ايران با وثيقه 10 و 5 ميليون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شدند و در آينده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی محاکمه خواهند شد. افراد نامبرده در 17 مرداد 82 توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بودند . ( ايلنا 7/9/82 )

53 ـ حکم 30 ضربه شلاق در مورد اکبر خوانساری از اعضای جبهه دمکراتيک ايران اجرا شد . وی در خرداد سال جاری در اعتراضات دانشجويی دستگير و پس از گذراندن 6 ماه زندان از طرف شعبه 23 دادگاه انقلاب محکوم به شلاق شد . ( ايلنا 18/9/82 )

54 ـ محمد محمدی گرگانی استاد دانشگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ، تضعيف نظام ، توهين به مقامات ، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، تحريک دانشجويان ، ايجاد اختلاف بين مسئولان عالی رتبه و عضويت در ائتلاف ملی ـ مذهبی در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد . ( ايسنا 8/9/82 )

55 ـ مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان ملی ـ مذهبی به اتهام تشويش اذهان عمومی ، تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی ، در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايلنا 3/9/82 )
56 ـ مراسم سخنرانی شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا ، با حمله و ضرب و شتم دانشجويان توسط دختران بسيجی به هم خورد . ( ايسنا 12/9/82 )

57 ـ عماد الدين باقی روزنامه نگار پيگير پرونده قتل های زنجيره ای به اتهام تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه های مخالف ، در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به يکسال زندان محکوم شد . مدعی العموم ، وزارت اطلاعات ، نيروی انتظامی ، صداوسيما و سپاه پاسداران از جمله شاکيان وی می باشند . ( ايسنا 13/9/82 )

58 ـ کاظم مجدم عضو کميته مرکزی حزب وفاق اسلامی توسط دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اتهام « اقدام بر عليه امنيت داخلی و اقدام در مورد تجزيه کشور و تشکيل کشور مستقل عربی » به دو سال زندان محکوم شد . ( سازمان حقوق بشر اهواز )

59 ـ در پی شکايت عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور و سپاه پاسداران بر عليه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران محمد سلامتی ، دبير کل اين سازمان در دادگاه مورد بازجويی قرار گرفت . ( رويداد 18/9/82 )

60 ـ علی اکبر نجفی 27 ساله به جرم نوشتن برچسب «دوران حاکمان مستبد به پايان رسيده است و چسباندن آن به پشت ماشين اش به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط نيروهای امنيتی در خرداد ماه سال 82 بازداشت شد. محمد علي دادخواه وکيل مدافع وی در مصاحبه با راديو فردا گفت : در خردادماه گذشته نجفی را گرفتند و گفتند كه علت اينكه اين را نوشتي چيست؟ گفته كه من به حقوق بشر معتقد شدم و اعتقاد دارم كه دوران حكومتگران خودكامه به پايان رسيده. او را 53 روز (با چشمان بسته ) در زندان اوين نگاه داشتند و ماشينش را گرفتند و بعدا مبلغ متنابهي از او بابت پاركينگ گرفتند..خبرگزاری رويتر گزارش می دهد علی اکبر نجفی اکنون با وثيقه 20 ميليون تومانی موقتا آزاد شده است و روز هفتم دی ماه در شعبه 14 دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد. زمان دستگيری نجفی، با بازداشت نزديک به 4 هزار نفر تظاهرکننده طرفدار دموکراسی در ايران مصادف بوده است. ( راديو فردا و خبرگزاری رويتر 27/9/82 )

61 ـ به گفته محمد شريف وکيل مدافع دکتر ناصر زرافشان ، دادستان کل کشور با فرجام خواهی نسبت به حکم محکوميت 5 ساله دکتر زرافشان مخالفت کرده است . (ياس نو 6/9/82)

62 ـ مهندس محمد بهبودى فعال سياسی كه مدت 22 سال در كانادا اقامت داشت و با اطمينان به امان نامه خاتمی به ايران برگشته بود به مدت سه ماه در زندان انفرادی ناجا بسر برد و در دادگاه به 3/5 سال زندان محكوم شد. ( جبهه دمکراتيک ايران 28/9/82 )
63 ـ جليل زيوه ای عضو حزب دمکرات کردستان ايران که از سال 1373 در زندان به سر می برد در سيزده آذر در زندان مهاباد اعدام شد . درضمن رامين شريفی 27 ساله عضو همين حزب که از پنج ماه پيش در زندان به سر می برد در 15 آذر در زندان سقز اعدام شد . ( اطلاعيه حزب دمکرات کردستان ايران 16/9/82 )

64 ـ بنا به گفته جعفر کامبوزيا نماينده زاهدان در مجلس شورای اسلامی بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی به يک جوان موتورسوار که باعث کشته شدن وی می شوند ، مردم اقدام به حرکت اعتراضی می کنند و نيروهای انتظامی چهار نفر ديگر را به قتل می رسانند . ( ايسنا 15/9/82 ) گفتنی است که بنابر اطلاعيه های صادره از طرف اپوزيسيون خارج از کشور تعداد زيادی دستگيری و مجروح و 15 نفر کشته گزارش شده است . ابراهيم پورکی ، مسلم باران زهی ، خدابخش باران زهی ، اشرف سپاهی و سامی از جمله مقتولين می باشند.

65 ـ بهرام- ك به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی، در ملأ عام و در خيابان سلمان فارسي اهواز به دار آويخته شد. ( کيهان 18/9/82 )

66 ـ مهدي ن 21 ساله، عليرضا ن 21 ساله، مجتبي ص 19 ساله و رضا م به اتهام تجاوز به عنف و شرب خمر به حکم قاضي شعبه 21 دادگستري استان گلستان و تاييد ديوانعالي كشور در ميدان باهنر گرگان، در ملاء عام به دار آويخته شدند.( کيهان 22/9/82 )

67 ـ محسن رنجبر 24ساله متهم به قتل و سرقت به حكم شعبه 9 دادگاه جنايي اصفهان و با تأييد حكم توسط شعبه37 ديوان عالي كشور در ملاء عام به دار آويخته شد. ( کيهان 26/9/82 )

68 ـ جليل عطايي به جرم قتل به حكم دادگستري شهرستان گنبدكاووس و تنفيذ هاشمی شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ميدان مركزي شهر در ملاء عام به دار آويخته شد.( کيهان 26/9/82 )

69 ـ پنج نفر به نام های حبيب ، قاسم ، محمد ، عليرضا و محمد به جرم قتل در شعبه 1608 مجتمع امور جنائی تهران به رياست قاضی همتيار محکوم به اعدام شدند . ( ياس نو3/9/82 )

تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد بقرار زيرند :
K.F.M.R.I
BOX 5047
165 10 Hasselby
sweden
آدرس پست الکترونيکی
defakomite@yahoo.se
آدرس پست الکترونيکی جديد
info@komitedefa.org
تلفن همراه :
0046-07041245000
آدرس سايت کمیته دفاع www.komitedefa.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2455

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ماهانه (آذر1382) کميته دفاع از حقوق بشر در ايران- سوئد، در مورد نقض حقوق بشر در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016