دوشنبه 15 دي 1382

پيامى به طيف گسترده جمهوريخواهان سكولار

sekularha@hotmail.com

ما امضا كنندگان اين پيام ، ضمن احترام و قدردانى از همه دست اندركاران تدوين پلاتفرم هاى مختلف جمهوريخواهى ،كه با كوشش شبانه روزى خود توانستند گرايشات گوناگون را گرد هم آورند ، وگام بزرگى در راه همبستگى هر چه بيشتر جمهوريخواهان سكولار بردارند، و با اگاهى از طرح ها و منشورهايى كه تاكنون منتشر شده است ، بر اين باوريم كه ايجاد جنبش وسيع جمهوريخواهان ، تنها با برگزيدن كلى ترين وعام ترين خواست هاى مشترك مندرج در همان پلاتفرم هاى موجود امكان پذير است.

ما افتخار مى كنيم كه عليرغم نظرات متفاوت ،بتوانيم كار مشتركمان را در در كنار شما و با هم پيش بريم، ودر فراكسيون هاى مختلف كه لازمه هر كار گسترده اجتماعى است ، اختلافاتمان را مورد بحث وبررسى قراردهيم .تنها مجلس موسسان منتخب مردم است كه مى تواند از ميان اختلافات موجود ،آنچه را صحيح مىداند براى آينده ايران برگزيند.

ايجاد جنبش گسترده جمهوريخواهان ، كه افراد و جناح ها با عقايد گوناگون ، بر مبناى منشور جهانى حقوق بشر ، براى استقرارصلح ،دمكراسى و عدالت اجتماعى، در نفى هر گونه حكومت دينى ، موروثى و ايدئولوژيك بكوشند،اهميتى حياتى براى جامعه امروز ايران دارد. اين جنبش بجاى جمهورى اسلامى ، خواهان برپائى جمهورى پارلمانى متكى برسياستى مستقل، و مبتنى بر تاًمين منافع ملى كشور است ، و ضمن احترام متقابل بين ملت ها ،با دخالت نظامى و اقدامات توطئه آميز قدرت هاى خارجى ، سر سختانه مخالفت مينمايد.
ايجاد اين جنبش در اپوزيسيون ايران ،يك ضرورت انكار ناپذير است ، وتا زمانى كه درايت ايجاد آن وجود نداشته باشد ، در تحولات آينده نيز جز شكست نصيب مردم ما نخواهد شد.
بكوشيم تا اين مهم را با هم عملى سازيم.

هئيت موقت هماهنگى جمهورى خواهان سكولار

سوئد 5 ژانويه 2004 برابر 15 دى 1382

ياور استوار، مسيح الياسى، محبوبه انگلوند ، داود ابدوسى ، اعظم اسكندانيان،منصور اكبرى ،رضا برومند، اصغر بُرزو، عزيز بلوچ، رحيم بهزادى ، مهرشاد بيات، آزادى بيات، على پيچ گاه ، محمد پزشك منائى ، يارى تقوى، آتوسا تقوى، ، منوچهر تقوى بيات، جمشيد تقوى بيات ، رضا جوادى، جعفر جعفرنژاد؛ تقى چاوشى ، على حصورى، پارسا خياطان، عزيز خزريان؛ مهرداد درويش پور ، مجيد( د)، گزابيك رئيسى، بهروزرحيمى، كمال رحمانيان، اسماعيل زرگريان، محمد على زاهدى، ، رضا سرهنگ پور، هاشم سگوند، هدايت سپهى ، على شفيعى، مريم شانسى، زهرا شمس ، اكبر شقايق ، ، فرهنگ طاو لى، نظير عليزاده، شهاب فيضى، سياوش فرجى، رضا كريمى دره شورى ، ولى كيان ، جلال كيابى، مزدك ليماكشى، محمد موسوى، بهمن مانيا(كرامت)، اصغر نصرتى¬، اسفنديارنامدار، مسعود واسقى ، سعيد همتى


جمهورى خواهانى كه مايل به امضاى پيام فوق هستند مى توانتد با ايميل يا تلفن هاى قيد شده تماس بگيرند.
46704131737
46739043268

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2935

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيامى به طيف گسترده جمهوريخواهان سكولار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016