شنبه 20 دي 1382

پيام پير يونكر، نماينده حزب سبزهاى بلژيك در پارلمان اروپا به نخستين همايش جمهوري خواهان در برلين

دوستان جمهوريخواه ايران !

اولين كنگره شما كه اولين جرقه اتحاد طرفداران واقعى آزادى ، دموكراسى و صلح در ايران مىباشد، بر همه ايرانيان و دموكرات هاى جهان مبارك باد!

اميدوارم كه اين كنگره راهگشايى در جهت رعايت حقوق بشر و دموكراسى به معنى عام آن، يعنى آزادى بيان ، آزادى احزاب ، جدايى دين از سياست و انتخابات آزاد باشد.
به اميد روزهايى كه كنگره هاى خود را در سرزمين خود و در محيطى آزاد و آرام و به دور از هر گونه
آلودگى هوا وعقيده و مرام برگزار كنيد.

پير يونكر ـ نماينده حزب سبزهاى بلژيك در پارلمان اروپا و معاون احزاب سبز اروپا در پارلمان اروپا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3139

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام پير يونكر، نماينده حزب سبزهاى بلژيك در پارلمان اروپا به نخستين همايش جمهوري خواهان در برلين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016