پنجشنبه 25 دي 1382

بيانيه اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان در اروپا پيرامون تحص مجلس

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وقايع روزهای اخير در رد صلاحيت غير قانونی جمع کثيری از داوطلبان نمايندگی مجلس و تعداد زيادی از خدمتگزاران مردم درمجلس شورای اسلامی، از ناحيه کسانيکه به جمهوری اسلامی به ديده خلافت می نگرند، زنگ خطر را برای همه دلسوزان به سرنوشت ملت و کشور به صدا در آورد. از ديدگاه قانون اساسی و بموجب اصول ششم، نهم، پنجاه و ششم و شصت و يکم حاکميت مردم بر سرنوشت خويش از طريق سيستم پارلمانی حقی طبيعی و الهی است که می بايست از طريق انتخابات مستقيم و يک درجه ای، نه غير مستقيم و دو درجه ای اعمال شود و هيچ مقامی حتی قانونگزار حق محروم کردن ملت از اين حق طبيعی و الهی را ندارد. کشور از آن مردم است و انتخاب کردن و انتخاب شدن حق مسلم آنان و هيچ مانعی جز ارتکاب جرم و داشتن محکوميت کيفری مؤثر نمی تواند موجب محروميت از اين حق بديهی شود.

ما دانشجويان عضو انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا ضمن حمايت از تحصن نمايندگان مردم در جهت برگزاری انتخاباتی قانونی و عادلانه، از آنان ميخواهيم که اين تهديد (تضييع حقوق اساسی ملت) را به فرصت (احياء حقوق ملت) تبديل کرده و به جای توسل به شيوه های ناکارای پدر سالارانه و مذاکرات پشت پرده، با مقابله با نظارت استصوابی (انتصابی) رايج که با روح و ظاهر قانون اساسی و فلسفه انقلاب اسلامی مغايراست، حق خود را به شيوه های مدنی و قانونی مطالبه نمايند، به آينده سرنوشت ملت بزرگوار ايران و جمهوريت در حال فناشدن بينديشند و از حمايت ديگرکانديداهايی که بصورت غير قانونی رد صلاحيت شده اند غفلت نکنند. باشد که با حرکت تاريخی خود روندی عقلانی را نهادينه نمايند.

از ملت ايران، اقشار دانشگاهی و نخبگان جامعه نيز انتظار ميرود که از حمايت همه جانبه خود در جهت نهادينه کردن مردم سالاری دريغ نورزند. بر نخبگان جامعه است که از طرق مختلف سستی پايه های علمی و حقوقی اقدامات سالبين حقوق مردم را هر چه بيشتر آشکار نمايند. از رياست محترم جمهوری نيز تقاضا داريم با اقدامات عملی خود بر دفاع از جمهوريت نظام و حقوق مردم پای فشرده و ضمن ايستادگی بر عهد خود با مردم اجازه ندهند که کورسوی اميد در دل مردم ايران زمين به خاموشی گرايد.

اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان در اروپا
بيست و سوم دی ماه هشتاد و دو

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3417

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان در اروپا پيرامون تحص مجلس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016