دوشنبه 29 دي 1382

بيانيه شماره يک انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار پيرامون تحصن عده ای از نمايندگان مجلس

دوشنبه 28 دی 1382
واي بر نظامي که در آن "مجلس در راس امور است" و در آن نمايندگان ملت براي احقاق حقوق مردم بايد دست به تحصن بزنند.

اقدام حذف گرايانه شوراي نگهبان عملا به معناي حذف جمهوريت نظام است

اميد است که اراده نمايندگان متحصن تا تاييد صلاحيت کليه نامزدها ادامه يابد و تنها به اقليتي چشم نداشته باشند و در کوره راه چانه زني هاي صاحب منصبان راي و اراده ملت بازيچه قدرتمداران نگردد.

همان طور که انتظار مي رفت هياتهاي نظارت بر هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اقدامي بي سابقه صلاحيت جمع کثيري از نامزدهاي نمايندگي ملت ايران در مجلس شوراي اسلامي را رد کردند بار ديگر به اثبات رساندند که ديد مجموعه شوراي نگهبان به انتخابات آزاد چيست .

رد صلاحيت حدود نيمي از داوطلبان نمايندگي مجلس از بين حدود 8 هزار داوطلب، بيانگر اين واقعيت تلخ است که ملت ايران قدرت انتخاب نمايندگان خويش را ندارند و تنها هياتهاي نظارت انتصابي شوراي نگهبان از چنين قدرت و تواني برخوردارند. شوراي نگهباني که نيمي از اعضاي آن منصوب مقام رهبري است.

اقدام حذف گرايانه شوراي نگهبان عملا به معناي حذف جمهوريت نظام است و بيش از هر چيز بيگانگي مفسرين قانون اساسي را با جمهوريت نشان مي دهد و خود آگاهيد که حتي ذات مترقي اسلام نيز حذف مخالفين فکري را نمي پذيرد.

بي سابقه ترين اقدام در رد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي ملت در تاريخ پارلمان ايران در حالي انجام مي گيرد که سردمداران قدرت در نظام دم از حضور گسترده مردمي جهت مشروعيت بخش! ي به پايه هاي اقتدار خويش مي زنند. حال آنکه تيغ حذف در اين دوره از انتخابات حتي دامان نمايندگان فعلي ملت در مجلس شوراي اسلامي را نيز گرفته است . نمايندگاني که چهار سال قبل توسط همين شوراي نگهبان تاييد شده بودند و البته با آراي مردم در مجلس حضور يافته بودند تا مدافع حقوق ملت ايران باشند. رد صلاحيت بيش از 80 نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي در واقع رد صلاحيت مردمي است که چهار سال قبل ايشان را برگزيده بودند و حال نيز چشم انتظار به دوره هفتم داشتند تا حداقل مشارکتي در سرنوشت سياسي خويش داشته باشند و حال...

و اينک چند روزي از تحصن نمايندگان ملت در خء ?نه ملت مي گذرد تا مجلس اصلاحات قدمي را که مي تواند در راه جلوگيري از حذف انديشه و راي ملت بر دارد.

حال که اين تحصن وارد فاز جديد خود(روزه سياسي نمايندگان) شده است چشم به آينده تصميم گيريهاي سران نظام داريم تا موضع خويش را در مقابل افکار عمومي آشکار سازند.

اميد است که اراده نمايندگان متحصن تا تاييد صلاحيت کليه نامزدها ادامه يابد و تنها به اقليتي چشم نداشته باشند و در کوره راه چانه زني هاي صاحب منصبان راي و اراده ملت بازيچه قدرتمداران نگردد.

در همين راستا انجمن اسلامي دانشجويان با اعلام حمايت از نمايندگان متحصن ملت خوء ?ستار برگزاري انتخاباتي آزاد و عاري از هر گونه حذف و رد صلاحيت مي باشد و اعلام مي دارد هر گونه اقدامي جهت حذف نامزدهاي نمايندگي مردم به معناي مرگ جمهوريت نظام است و مجلسي که با حضور اندک نمايندگان واقعي ملت و آراء کم تعداد مردمي باشد صلاحيت تصميم گيري در امور مردم را ندارد و فاقد هر گونه وجاهت قانوني است.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار

29 دي ماه 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3634

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه شماره يک انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار پيرامون تحصن عده ای از نمايندگان مجلس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016