پنجشنبه 2 بهمن 1382

گزارش کامل همآيش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ايران

هشتم تا دهم ژانویه ۲۰۰۴ - برلین
پیش درآمد
همانگونه که در بیانیه "برای اتحاد جمهوری خواهان ایران" در ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۲ (۱۵ ماه مه ۲۰۰۳) اعلام شده بود مقرر بود برای پیگیری اهداف بیانیه اجلاسی با شرکت امضاء کنندگان فراخوانده شود. به منظور سازماندهی این جلسه یک شورای همآهنگی موقت با مشارکت تدوین کنندگان بیانیه و کلیه داوطلبان به همکاری در گروه های کاری که فعالیت داشتند تشکیل و مسئولیت تدارک بر عهده یک هیات اجرایی ۹ نفره نهاده شد. و کار تدارک همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان عملا از ماه اوت گذشته آغاز شد. در ماه اکتبر به تقاضای کمیته تدارک اجرایی و موافقت دانشگاه آزاد برلین تالار بزرگ هنری فورد برای محل اجلاس و تاریخ آن برای ۸ تا ۱۰ ژانویه تعیین و کار تدارک اسناد و سازماندهی عملی نشست آغاز شد. شمار رسمی امضاء کنندگان در روز اول ژانویه ۲۰۰۴ به ۱۰۷۰ نفر بالغ شد.

گردش کار
کليه کسانی که بيانيه را امضا کرده و يا پيوستن خود را به حرکت اتحاد جمهوريخواهان رسما اعلام ميکردند بدون هیچ محدوديتی حق مشارکت در اجلاس با حق رای دارا بودند، بطوریکه ۳۶ نفر که پس از شروع کار همآیش تصمیم به پيوستن به حرکت اتحاد جمهوريخواهان گرفتند، در بقيه اجلاس دارای حق رای بودند. علاوه بر اعضا رسمی اجلاس بنا به تصمیم شورای موقت کلیه علاقه مندان به اين حرکت حق داشتند برای شرکت در اجلاس ثبت نام و کارت ورود دریافت دارند. شرکت کنندگان در اجلاس ميتوانستند در تمامی مباحث با حقوق مساوی با اعضا مشارکت داشته باشند و تنها در تصميم گيری ها دارای حق رای نبودند. در اين اجلاس ۷۵۰ نفر شرکت داشتند که ۳۱۵ نفر از آنان اعضا رسمی اجلاس و دارای حق رای بودند. ۴۵ خبرنگار نيز از طرف نشريات و خبرگزاريها در اجلاس شرکت داشتند.
همآیش بزرگ اتحاد جمهوری خواهان ایران ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۸ ژانویه در تالار اصلی دانشگاه آزاد برلین آغاز گرديد. در آغاز آقایان:
منوچهر ثابتیان، بابک امير خسروی،رحمت خسروی، محمد سطوت و مهدی خانبابا تهرانی
به عنوان مسن ترین افراد همآیش به عنوان هیات رئیسه سنی در جایگاه مخصوص قرار گرفته و با یک دقیقه سکوت با یاد قربانیان زلزله بم گشایش همآیش را اعلام و پس از تهنیت گویی نماینده دانشگاه آزاد برلین، و نطق افتتاحیه آقای مهدی خان بابا تهرانی و سخنرانی آقای بابک خسروی، انتخاب هیات رئیسه دائمی از میان نامزد ها در دستور قرار گرفت. و
خانم ها: مریم سطوت و فرزانه عظیمی
و آقایان: رضا چرندابی، مهدی فتاپور، داريوش مجلسی، مهرداد مشايخی و مرتضی ملک محمدی
به عنوان هیات رئیسه انتخاب شدند.
تشکیل همآیش همانطور که در بیانیه پیش بینی شده بود اساسا برای تبادل نظر و تصمیم گیری در مورد چگونگی پیگیری اهداف بیانیه بوده است. از این روی تصويب اسناد ضرور و انتخاب شورایی که مسئولیت همآهنگی فعالیت های اتحاد را بر عهده گیرد یک هدف همگانی بود.
در اين رابطه گروه های کار تدارکاتی، پیش نویس سه سند: برای تدقیق اصول دهگانه بیانیه، سند راهبرد سیاسی و سند کارپایه تشکیلاتی را تهیه و آنها را برای ارایه به همآیش تهیه و از دو هفته قبل آنها را منتشر کرده بودند. همچنين ۴ ماده واحده در زمينه: ادامه مباحثات در رابطه با مسايل ملی قومی، تصويب وظايف و اختيارات کميسيون زنان، ضرورت سازماندهی جوانان جمهوريخواه و طرح گسترش مشارکت زنان در ارگانهای رهبری نيز در دستور کار همايش قرار داشت.
همايش بررسی سه سند و چهار ماده واحده ذکر شده را بعنوان دستور کار مورد تصويب قرار داد و با تصویب آئین نامه داخلی همآیش روند رسیدگی به دستور وارد مرحله اجرایی شد. اسناد تهيه شده توسط ارگانهای تدارکاتی بعنوان مبنای کار قرار گرفتند. در رابطه با کميسيون راهبرد سياسی سند آلترناتيوی توسط آقای علی مختاری از اعضا اين کميسيون ارايه گرديده بود که ايشان اعلام کرد که قصد ندارد اين سند را به رای گذارد واعتقاد دارند از آنجا که اتحاد جمهوريخواهان اتحادی از نيروهايی با گرايش های گوناگون است مبنا بايد در رابطه با مسايل سياسی توافق باشد و نه اکثريت و اقليت.
بیش از ۵۰ نفر از گردآمدگان در همآیش برای ایراد سخنرانی در همآیش اعلام آمادگی کرده بودند. پس از تنظیم برنامه اجلاس هیات رئیسه اعلام کرد به هر داوطلب ۷ دقیقه وقت سخنرانی می تواند داده شود و به ترتیب زمان ثبت نام به داوطلبان وقت داده خواهد شد. بيش از نيمی از داوطلبان سخنرانی نموده و نظریات و نگرانی ها و امیدهای خود را برای شیوه کار، سمت گیری های سیاسی و سازمانی، روابط با دیگر گرایش های سیاسی و مسایل زنان با همآیش در میان گذاشتند. متاسفانه فرصت کاقی برای برگزاری سخنرانی همه داوطلبان وجود نداشت.
روند رسیدگی به اسناد
طبق آئین نامه همآیش برای رسیدگی به پیشنهادهای اصلاحی روی هر سند از اسناد سه گانه ارایه شده به همآیش سه کميسيون از ميان داوطلبين برگزيده شد. کميسيون ها تا نيمه های شب روز اول جلسه داشته و پیشنهادهای رسیده را مورد بحث و رسیدگی قرار دادند.
صبح روز دوم همآیش کار خود را با گزارش مختصر در باره پیشرفت کار کمیسیون ها آغاز و با اظهار نظر سخنرانان پیرامون اهداف، دیدگاههای جمهوری خواهان و توصیه سیاست ها ادامه داد. همزمان جلسات کمیسیون ها تشکیل و کار رسیدگی به پیشنهادها دنبال شد.
در اين روز مهمانان خارجی سخنرانی داشتند.
عصر روز دوم کار کمیسیون ها به پایان رسید و حاصل بررسی ها به همآیش ارایه شد. رئوس گزارش ها در زیر آمده است.
۱. سند راهبرد سیاسی
تغییرات جزیی اما محسوس در پیش نویس وارد شد. پيشنهاداتی که در همايش به رای گذاشته شد عبارت بود از:
گنجاندن شعار "رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی" که در کمیسیون راهبرد سیاسی مورد تائید اکثریت اعضای آن قرار نگرفته بود. بنا به درخواست پیشنهاد دهنده، آقای بهزاد کریمی، این پیشنهاد به رای همآیش گذاشته شد. اما به تصویب نرسید و وارد سند نشد.
پيشنهاد ديگر پيشهادی بود که توسط آقايان مصطفی مدنی و احمد پورمندی ارايه شده بود و خواستار اضافه شدن ماده ای مبنی برتوسعه اقتصادی بر مبنای اولویت های جامعه و سالم سازی اقتصاد کشور بود که به تصويب نرسيد.
پس از توضيحات نمايندگان کميسيون آقايان بيژن حکمت؛ مسعود فتحی و حسين علوی کلیات سند به رای همآیش گذاشته شد و با ۸۷ درصد آرای حاضران در همآیش به تصویب رسید. از آنجا که در ارتباط با مسايل سياسی بيشترين مباحث و اختلافات در ميان جمهوريخواهان وجود داشت تصويب اين سند با اين درصد آرا يکی از بزرگترين موفقيت های اجلاس بود.
۲. سند کارپایه تشکیلاتی
با توجه به مجموعه مسايل مطرح در همايش کميسيون مزبور تصميم گرفت تنها موادی از کارپايه تهيه شده را که تصميم گيری در رابطه با آنان برای ادامه کار ما ضروری و تصويب آنان غير قابل تعويق است، به رای همايش بگذارد و تصويب ساير موارد را به همايش آتی واگذارد. و به همين دليل همايش تصميم گرفت که عنوان سند را تغيير داده و عنوان پيشنهادی آقايان پورنقوی و پورمندی "طرح مناسبات درونی و ساختار موقت اتحاد جمهوریخواهان ایران " به تصويب همايش رسيد. در جريان همايش و در کميسيون بيشترين مباحث در تعيين چگونگی رابطه اتحاد جمهوريخواهان و ديگر احزاب و سازمانهايی که اعضا آنها در درون اين اتحاد فعالند، انجام شد.
همايش تصميم گرفت در جهت تامين حضور همه گرايشهای موجود در اتحاد جمهوريخواهان تعداد اعضا شورای هماهنگی 50 نفر باشند
پس از توضيحات آقای سياوشی مخبر کميسيون سند به رای گذاشته شد و با ۸۰ در صد آرا به تصويب رسيد
۳. سند تدقیق دیدگاه ها
همان گونه که در بیانیه جمهوری خواهان وعده داده شده بود، طی 4 ماه کار تلاش شده بود که با توجه به پیشنهادهای رسیده اصول دهگانه مندرج در آن سند تدقیق شود و به رای همآیش گذاشته شده و پس از تصویب جایگزین اصول قبلی گردد. آقای بهروز خليق مخبر کميسيون توضيح دادند که به پیشنهاد کمیسیون یک بند به اصول 10 گانه اضافه شده و اصلاحات معین نیز در متن برخی از بندهای دیگر وارد شده و در کمیسیون حول این تغییرات اتفاق نظر وجود داشت. با این حال پیرامون بند هشتم - که به مسایل مربوط به اقوام، (و يا ملیت های) ساکن ایران و مطالبات و مسایل مربوطه بازمی گشت - فرمول بندی های متفاوتی عرضه شده بود که اين موضوع جداگانه مورد بحث قرار گرفت
هم زمان با این بحث ها در صحن همآیش نظر دیگری وجود داشت که معتقد بود که سند تهيه شده در اين همايش به تصويب نرسد و اصولا کار تدقیق در تمام موارد ادامه یابد. این نظر در واقع می خواست که رسیدگی به گزارش کمیسیون تدقیق دیدگاه ها از دستور کار همآیش خارج شود. این نظر با جمع آوری ۵۰ امضاء از صحن همآیش نظر خود را به رای گذاشت و تصويب سند ديدگاهها با رای اکثریت همايش از دستور کار همآیش خارج شد.
ماده های واحده
مسايل ملی قومی:
در اين رابطه دو طرح در کميسيون تشکيل شده مطرح گرديده و انتشار يافته بود. با توجه به مباحث و اختلاف نظرهايی که در اين رابطه در درون اتحاد جمهوريخواهان و کميسيون مربوطه وجود دارد پيشنهادی مطرج گرديد مبنی بر آنکه ايده های مطرح در کميسيون بعنوان ايده های موجود در درون اتحاد جمهوريخواهان در نظر گرفته شده و مباحث کارشناسی در اين زمينه ادامه يابد. پس از سخنان آقايان کمال ارس و وهاب انصاری در دفاع از دو طرح مزبور ماده واحده فوق به رای گذاشته شد و مورد تاييد اکثريت همايش قرار گرفت

طرح وظايف و اختيارات کميسيون زنان:
طرح تهيه شده توسط گروه کار زنان در رابطه با تشکيل کميسيون زنان با اختيارات کافی مطرح و پس از توضيحات خانم سهيلا بنا، به رای گذاشته شده و به تصويب رسيد.

متشکل کردن جوانان:
با توجه به اهميت مساله جوانان طرحی مبنی بر موظف کردن شورای هماهنگی آتی در جهت بررسی و اتخاذ تمهيداتی در جهت متشکل کردن جوانان جمهوريخواه مطرح و پس از دفاع نمايندگان جوانان حاضر در اجلاس به تاييد همايش رسيد

انتخابات مجلس
تعدادی از شرکت کنندگان بر اين نظر بودند که همايش در باره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و موضوع دعوت از مردم به تحریم کلی انتخابات موضع گیری کند. آنها با جمع آوری ۵۰ امضاء مطابق آئین نامه تقاضای خود را به رای اجلاس گذاشتند و همآیش پذیرفت که موضوع به دستور اضافه شود. شب دوم کمیسیون مربوطه با شرکت تمام داوطلبان تشکیل و تا پاسی از نیمه شب بحث و تبادل نظر ادامه یافت. از طرف کميسيون دو پيشنهاد به همايش ارايه گرديد. قرار اول خواهان آن بود که اعلام موضع در رابطه با انتخابات مجلس هفتم به شورای همآهنگی محول شود که با توجه به ضرورت ها موضع اتحاد جمهوری خواهان را در انتخابات هفتمین دوره مجلس اعلام کند. قرار دوم معین میکرد که همايش خود در اين رابطه تصميم گيری نموده و مردم را به عدم شرکت در انتخابات مذکور فرا خواند. با رای گیری روی موضوع قرار اول با کسب ۷۰ درصد آرا به تصويب رسيد.

انتخاب شورای همآهنگی
ابتدا طرحهایی که به چگونگی انتحاب شورای هماهنگی ارتباط مييافت يعنی طرح مشارکت زنان و چگونگی اخذ آرا مورد بحث قرار گرفت

طرح مشارکت زنان
به مجرد شکل گیری گروه های کار، کمیسیون زنان نیز به ابتکار داوطلبان تشکیل و هدف عمده خود را جلب نظر عموم گرایش ها به اهمیت نقش زنان در این اتحاد و جایگاه آن در روندهای تصمیم گیری قرار داد. بحث ها حول این سوال که آیا مقررات باید طوری باشد که زنان در هر ارگانی که تشکیل می شود تا حد محسوس حضور داشته باشند؟ یا چنین مقرراتی لازم نیست و زنان نیز مثل مردان باید به حد کافی خودشان رای بیاورند تا به عضویت ارگان ها درآیند؟
در این رابطه در آئین نامه همایش دو پیشنهاد در مورد طرح سهمیه بندی مطرح بود :
پيشنهاد ۱: در انتخاب شورای هماهنگی سهميه ای برابر ۳۰ در صد برای زنان منظور خواهد شد.
پيشنهاد ۲: در انتخاب شورای هماهنگی سهميه ای حدافل به نسبت حضور در همايش برای زنان منظور خواهد شد.
سهمیه ۳۰ درصد به این معنا بود که اگر در اثر انتخابات، شورای همآهنگی ۵۰ نفره کمتر از ۱۵ نفر عضو زن داشت به ترتیب بجای مردی که با کمترین رای به شورا پذیرفته شده زنی که پس از او بیشترین رای را آورده به جایش به شورا پذیرفته شود. پيشنهاد ديگر مشارکت (به نسبت حضور) حداقل ۲۰ درصد از زنان بود.
این پیشنهادات به رای گذاشته شد و پيشنهاد ۳۰ در صد با کسب اکثریت ۷۵ درصد به تصویب همآیش رسید.

چگونگی اخذ رای
در جهت اطمينان از حضور همه گرايشهای موجود پيشنهاد شده بود که هر يک از افراد بتوانند در انتخاب شورای هماهنگی فقط به نیم + یک نفر از ۵۰ نفر رای دهد. اين پيشنهاد به تصويب همايش رسيد. پيشنهاد مطرح ديگر مبنی بر آنکه هر نفر به حداکثر سه چهارم از ۵۰ نفر (۳۵) رای دهد توسط همايش پذيرفته نشد.
پس از تصمیم گیری در باره اسناد و نحوه انتخابات مقارن ظهر روز سوم اعلام شد که تا ساعت ۴ بعد از ظهر همه امضاء کنندگان وقت دارند که با پر کردن فرم مخصوص خود را نامزد عضویت در شورای همآهنگی اتحاد جمهوری خواهان ایران به نمایند. هیچ شرطی برای نامزدی جز اعلام پيوستن به اتحاد جمهوريخواهان و اعلام آمادگی شخصی در نظر گرفته نشده بود.
اسامی نامزدها به تدریج به جدول وارد شده توسط پروژکتور و کامپیوتر به روی پرده بزرگ سالن افکنده میشد. تا پایان مهلت ثبت نام ۱۱۱ نفر از امضاء کنندگان داوطلب شدند. مشخصات و شرح حال مختصر تک تک داوطلبان، جهت اطلاع رای دهندگان، روی دیوار نصب شد.
رای گیری و شمارش آرا تحت نظر کمیته نظارت مرکب از آقایان:
عبدالکریم لاهیجی ، کاظم کردوانی و پرویز شوکت
که هیچ کدام از امضاء کنندگان بیانیه نبودند، انجام شد.
پس از اخذ آرا اسامی اعضا شورای هماهنگی بشرح زير اعلام شد:

جمشيد اسدی، بابک اميرخسروی، شهلا انتصاری، مریم انصاری، دلنواز آْذری، ويکتوريا آزاد، مهران براتی، محمد برقعی، سهيلا بنا، عدلان پارسا، علی پورنقوی، حسن جعفری، رضا جوشنی، رضا چرندابی، محسن حيدريان، بيژن حکمت،بهروز خليق، فرهاد روحی، حمید زنگنه، حسن زهتاب، رضا سياووشی، مريم سطوت، علی شاکری، حسن شريعتمداری، عباس شیرازی، هایده صنعتی، عذرا طبری، شهلا عبقری، فرزانه عظيمی، کاظم علمداری، حسين علوی، بهزاد کریمی، رضا فانی، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، فرهاد فرجاد، نرگس قاسمی، اميرحسين گنج بخش، داريوش مجلسی، مصطفی مدنی، پانته آ مدیری، منیژه مرعشی، مهرداد مشایخی، مرتضی ملک محمدی، آذر منصور، امیر مومبینی، مهدی ممکن، اکبر مهدی، فرخ نگهدار، پروین همتی

نکات مهم
· هزینه برگزاری همآیش بالغ بر 22000 يورو شد که تماما از طریق کمک های بلاعوض و نامشروط امضاء کنندگان تامین شد
· سرویس نهار و چای و نوشیدنی در طول روز برای همه اعضای همآیش و سایر شرکت کنندگان در محل کنفرانس فراهم بود. این امکانات از طریق قرار داد با سرویس های دانشگاه آزاد برلین تامین و در مجموع به بهای ۴۰ یورو برای سه روز در اخیتار همگان قرار گرفت.
· هیچ ارگانی برای اعمال محدودیت در مشارکت کسی در همآیش وجود نداشت. همه شرکت کنندگان از حقوق برابر برخوردار بودند و امضا کنندگان بيانيه جدا از سوابق یا مواضع و موقعیت خود ميتوانستند در همايش شرکت کرده و ار حقوق برابر با سایر امضاء کنندگان برخوردار بودند.
· همه شرکت کنندگان بنا به تصمیم شخصی و هزینه شخصی به همآیش آمدند. هیچ نهادی برای جلب افراد و یا کمک به آنها برای مشارکت وجود نداشته است.
· . تمام جریان سه روزه همآیش بطور زنده و همزمان از طریق اینترنت روی برنامه پالتاک پخش میشد و از طرف مسئول اطاق گفتگو جریان بحث و رویدادهای صحنه برای کسانی که روی خط بودند گزارش میشد. تعداد زيادی از علاقمندان به اين حرکت در داخل و خارج کشور مستقيما از اين طريق مستقيما در جريان تمامی مباحث قرار گرفتند.
· تمام کناره سمت چپ تالار برای فیلمبرداران تلویزیون ها نیمه ردیف اول به فیلم برداران تلویزیون ها و گزارش گران رادیو ها اختصاص داشت. بیش از ۱۰ دوربین روند کار همآیش را ثبت می کردند. مهم ترین رادیوهای خارجی که برای ایران به طور روزانه به زبان فارسی برنامه دارند جریان همآیش را به طور مستقیم یا در وقت برنامه روزانه خود گزارش می کردند.


خبرنگاران، فيلم برداران، و نمايندگان رسانه های ايرانی که درهمايش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ايران حضور داشتند عبارت بودند از:
بخش فارسی رسانه های بين المللی

1- راديو BBC: داريوش همائی - مرتضی رئيسی
2- راديو فردا: شيرين فاميلی- جواد کورشی - اميرمصدق کاتوزيان
3- راديو صدای آلمان: مهين مصباح – داود خدابخش
4- راديو صدای آمريکا: نسرين مهدوی

رسانه های ايرانی در اروپا و آمريکا :
1- رسانه اينترنتی ايران امروز علی اکبر قنبری – جهانگير ايزدی
2- رسانه اينترنتی اخبار روز ف. تابان
1- تلويزيون IRTV لس آنجلس: علی ليمونادی
2- راديو پيوند(مالمو سوئد): فرهاد روحی- ضيا عابدی
3- نشريه شهروند( دفتر اروپائی ): جواد طالعی
4- نشريه ايرانيان(واشنگتن): تقی مختار
5- نشريه همسايگان (آمريکا) رضا گوهرزاد

خبرنگاران آزاد:
1- خبرنگار آزاد از ايران انصافعلی هدايت
2- خبرنگار آزاد از انگلستان (لندن) انجمن فرهنگی Iranian educational community (ICTV) سعيد فرزانه
3- خبرنگار آزاد از هلند (بخش زبان های خارجی تلويزيون) مهران رزاقی

رسانه های ايرانی در برلين:

1- تلويزيون IRTV Berlin محمد پاسدار - عادله لشگری –
پدرام ذوالفقاری- داريش حاجبی – مهدی خسروی
2- تلويزيون يک پرويز غياثيان – مهدی فراهانی
3- تلويزيون ندا شفيقه مومن- سيامک پوران يوسف – بابک طاهری- احمد نوری
4- تلويزيون نجات مهندس سهراب اصلانی
5- راديو RBB (بخش فارسی) دکتر نسرين بصيری – فرهاد پايار
6- راديو آوای آشنا اکبر شالگونی – نسترن چيت ساز- سياوش ميرزاده
افشين خيری- زويا قشلاق- جهان برجيان


ميهمانان خارجی که در همايش سخنرانی نمودند عبارت بودند از:
1. رئيس بخش امور بين المللی بنياد هانريش بل
Dr. Klaus Linsenmeier
2. عضو هيئت مديره سياسی حزب سبزهای آلمان، نمايندگی شده از طرف رئيس دفتر شان خانم شميد
Omid Nouripour (Christine Schmid)
3. نماينده دولت آلمان برای حقوق بشر و کمک های انسانی در وزارت خارجه آلمان و عضو پارلمانی فراکسيون سبزها، به علت بيماری نمايندگی شده از طرف منشی مخصوص ايشان علی محجوبی
Caludia Roth ) Ali Mahdjoubi(
4. فرستاده دفتر حقوق بشر و کمک های انسانی در وزارت امور خارجه آلمان
ِِDr. Peter Reuss
5. شهردار و وزير اقتصاد اسبق ايالت برلين و دبير اول حزب سوسياليست دموکرات آلمان ـ پ د اس
Dr. Gregor Gysi
6. نماينده اروپايی حزب سوسياليست يونان (پازوک)
Leonidas Vrachliotis
7. نماينده حزب کمونيست عراق
Majid Moslem
8. نماينده حزب پ ـ د ـ اس در پارلمان ايالت برلين
Ewrim Baba
9. رئيس دانشکده های علوم سياسی، اجتماعی و فلسفی
Professor Dr. Bodo Zeuner
10. استاد حقوق و علوم سياسی دانشگاه برلين، عضو پيشين کميته دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسی
Prof. Dr. W.D. Narr
11. اشتاد علوم سياسی و متخصص فرهنگ های قومی
Prof. Dr. Hajo Funke
12. متخصص در امور کشورهای اروپای شرقی در دانشگاه برلين
Dr. Harald Möller
13. نماينده کميسريای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در سودان
Homayoun Alizadeh

مهمانان خارجی که موفق به حضور در همايش نگرديده و برای اجلاس پيام ارسال نمودند عبارت بودند از:

اسقف اعظم کليسای کاتوليک در آفريقای جنوبی
Bishop Tutu
دبير کل پيشين حزب دموکرات مسيحی آلمان و عضو کمسيون روابط خارجی پارلمان آلمان

Ruprecht Polenz
سخنگوی پيشين سياست داخلی فراکسيون پارلمانی سبزها
Cem Özdemir
معاون رياست دانشگاه آزاد برلين به نيابت از طرف رئيس دانشگاه برلين
Prof. Dr. Werner Väth
عضو کميته دائمی سياست خارجی پارلمان سوئد و سخنگوی بين المللی حزب چپ در دولت
Ars Ohly
شهردار شهر ايرواين در ايالت کاليفرنيا
Doctor Larry Agran
رئيس دانشگاه ايالتی کا ليفرنيا در ايرواين
Professor Doctor John Graham
متن تمامی پيام ها در سايت بين المللی اتحاد جمهوريخواهان منتشر خواهد شد.


هيات رييسه همايش سراسری اتحاد جمهوريخواهان

30 ديماه 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

[طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان]

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3732

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش کامل همآيش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016