دوشنبه 13 بهمن 1382

از استعفاي نمايندگان استقبال مي کنيم ؛ بهمن آزادي مبارک باد، نهضت نجات ملي ايران

نهضت نجات ملى ايران
1375

http://www.nehzat.org
http://www.nejat.info
nehzatnejat@hotmail.com
nejatmeli@hotmail.com
nehzat2002@yahoo.com
nejatmeli@yahoo.com

بيانيه چهارم سال هشتم 12 / 11 / 1382

ملت شريف ايران

نهضت نجات ملي ايران از نزديک تحولات جاري ميهنمان را تحت نظر داشته و نسبت به حراست از منافع ملي دقت لازم را بعمل مي آورد و امروز نهضت ضمن استقبال از استعفاي نمايندگان مجلس در اعتراض به رفتار غير دمکراتيک و مستبدانه نهاد انتصابي حلقه نامشروع ولايت فقيه _ يعني شوراي نگهبان ؛ اعلام مي دارد که براي صيانت از حقوق مردم و دفاع از جمهوري بايد به مقابله با ولايت مطلقه و سلطنت فقيه پرداخت و بار ديگر در بهمن آزادي خالق بهمن مبارک ديگر شد و آن بر اندازي سلطنت آخوندي مي باشد . نهضت نجات ملي ايران صريحا به آناني که قصد عقيم ساختن مبارزه حق طلبانه و آزاديخواهانه ملت ايران دارند انذار و هشدار مي دهد و متوسل شدن به دامن خليفه را خيانت به کشور و ملت ارزيابي کرده و آنرا محکوم مي نمايد .

ملت شريف و آزاده ايران

بهمن ماه را گرامي بداريم و آنرا مبارک پنداريم باشد که بهمن همانگونه که ماه آزادي براي ملت و ميهن از دست استبداد سياه و تاريک سلطنت شاه بوده است ماه آزادي براي ايران از ستم و جنايت سلطت آخوندي نيز باشد و اين با عزم ملي و همت شما ملت غيور ايران در کنار رشادت و مبارزه جوانان آزاديخواه ممکن است و به زودي محقق خواهد شد .

مرگ بر سلطنت شاه ؛ مرگ بر سلطنت آخوند
درود بر جمهوري ؛ درود بر ايران ؛ درود بر ملت ايران
پاينده و جاويد ايراني آزاد و آباد

دبيرخانه مرکزي نهضت نجات ملي ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4189

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از استعفاي نمايندگان استقبال مي کنيم ؛ بهمن آزادي مبارک باد، نهضت نجات ملي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016