جمعه 17 بهمن 1382

تحصن، و تحريم انتخابات، مجامع اسلامی ایرانیان

بنام خدا

جوانان، دانشجویان و دانش آموزان عزیز

از قریب بیست و دو سال پیش که قدرت پرستان با کودتای خود بر ضد اولین منتخب مردم ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر، که با 76 درصد آراء، در محیطی انقلابی و در کمال آزادی و آرامش وی را به نمایندگی خود برگزیده بودند، مجامع اسلامی ایرانیان، با شناختی که از انقلاب و کودتاچیان و اهداف شوم آنان داشتند، تلاش جدید خود را برای استقرار آزادی و استقلال شروع نمودند. اگر به خاطرات آقای رفسنجانی و مصاحبه اخیر ایشان با روزنامه کیهان مراجعه نمائید، به دلایل این کودتای ننگین، که ایستادگی منتخب شما در برابراستبدادبود، اززبان خود آنان پی خواهید برد. بعد از این کودتا، با خالی دیدن میدان، برای ارضای قدرت طلبی و آز و حرص مال اندوزیشان مرتکب شنیع ترین جنایات و فساد تاریخ معاصر شدند و آبروی اسلام و ایران را برای مدتی خدشه دار کرده و میکنند. و وضع مفلوکی را همانگونه که همگی شاهد آنیم برای ملت و کشور به وجود آورده اند.

ملت شریف ایران

توجه داشته باشید که کودتا بر ضد نماینده مردم، در حقیقت کودتا بر ضد تمامیت مردم و حقوق و آزادی آنها است. به همین دلیل، معضل اصلی امروز کشور، نظارت استصوابی و چگونگی برگزاری انتخابات نیست، همانطوریکه در مجلس ششم دیدیم، اگر تمامی کرسی های مجلس هم در اختیار اصلاح طلبان قرار داشته باشند، با یک حکم حکومتی، نمایندگان مردم و به تبع آن، همه مردم مجبورند در برابرامیال جناحی مستبد تسلیم شوند. می بینید که کودتای خرداد 60 به هدفش، یعنی استقرار نظامی تمامیت خواه دست یافته و اصلاحات در درون چنین نظامی میسر نیست.
اکنون بعد از بیست و دوسال، بار دیگر نوای انقلاب از درون مجلس به گوش میرسد. هرچند کسانی از درون همین متحصنین به اقرار خودشان، در کودتای ننگین خرداد 60 شرکت داشته اند، اما این حرکت آنان را احترام میگذاریم وبه هرندای آزادی خواهی واستقلال طلبی ارج میگذاریم وبه نوبه خود، مقدمشان را به خط استقلال وآزادی گرامی میداریم. امید داریم که آنها در راه خود ثابت قدم باشند تا به زودی مردم شاهد عریان شدن چهره واقعی استبدادگردند.

ملت عزیز ایران

تحصن " نمایندگان" ، بعداز یک دوران شش ساله تلاش عملی برای اصلاح نظام، نشانگر ناتوانی آن از پذیرش هرگونه اصلاحی است. هرانتخاباتی را که نظام به راه می اندازد در جهت رنگ و لعاب دادن به استبدادی است که روزگار مردم را به تباهی کشانده است، تا چهره واقعی خود را از دیدگان پنهان نگهدارد. در این انتخابات خانمانسوز شرکت نکنید تا بدین وسیله استبداد را بتوان ازمیان برداشت. استبداد در بن بست است. تحریم انتخابات فشاری کارساز بر او وارد میکند تا تن به تحول بدهد. برعکس، شرکت در انتخابات خونی تازه در بدنه او وارد میکند تا بتواند باز هم چند صباحی دیگر به فساد ادامه دهدو رنج مردم را افزون گرداند.
بدین جهت مجامع اسلامی ایرانیان، از بعداز کودتای خرداد60، همواره انتخابات را تحریم نموده و معتقداست که نباید در این نمایشات که بهره آن را فقط تمامیت خواهان میبرند، شرکت جست. از شما ملت فهیم و" نمایندگان" متحصن میخواهیم با تحریم انتخابات ضربه ای به استبداد وارد آورند تا او را از خواب غفلت بیدار کرده، باشد به خواستهای مردم در جهت تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه گردن نهد.


مجامع اسلامی ایرانیان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4323

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن، و تحريم انتخابات، مجامع اسلامی ایرانیان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016