جمعه 1 اسفند 1382

اطلاعيه حزب ملت ايران پيرامون آدرس پستي اينترنتي

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم
حزب ملت ايران
دفتر اروپايي

ا طلا عيه


جهت آگاهي هم ميهنان گرامي بويژه سازمان هاي سياسي و فرهنگي ايراني چه درون و چه برون كشور عزيزمان ايران ، اعلام مي داريم ، اين دفتر ا- يميلي دريافت نموده كه در آن قيد شده است از سوي سازمان جهاني « هواداران پادشاهي پارلماني در ايران » مي باشد كه روزانه 75000 ايميل از ايران و ساير نقاط جهان دريافت مي نمايند و آدرس پست ا لكتروني ايشان هم :
« iranzamin@onlinehome.de »

مي باشد و از ما خواسته اند كه نام ا-يميل خود را كه سالهاست از آن استفاده مي كنيم عوض نموده و نام ديگري براي خود انتخاب كنيم ، چون نام ايران زمين متعلق به آنهاست !!! . ولي اين درخواست هيچگاه مورد پذيرش ما نبوده و نخواهد بود . ما به عشق ايران زمين زنده ايم و بخاطر آزادي و سرفرازي اين نيا خاك ورجاوند قرباني ها داده ايم .
بدينوسيله اعلام مي داريم هرگونه اطلاعيه ، اعلاميه و بيانيه اي كه زير نام :
« iranzamin@onlinehome.de » منشر مي شود هيچگونه ارتباطي با حزب ملت ايران نداشته و نخواهد داشت .


پنجشنبه سي ام بهمن ماه 1382 خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4828

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حزب ملت ايران پيرامون آدرس پستي اينترنتي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016