يكشنبه 24 خرداد 1383

گستاخی بی شرمانه به دستور ارباب علیه تمامیت ارضی ایران، حزب ملت ايران

پاینده ایران
ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


هم میهنان، جوانان دلیر! یک بار دیگر وزیرک های دست نشانده ی کشورهای استعمار ساخته ی عرب، بی چشم و رو که نفت و پول از ما می گیرند و خوش رقصی در صحنه بیگانگان می کنند، انسان را به یاد هرزه گان هرجایی می اندازد.
" تفو بر تو ای چرخ گردون تفو"
هم میهنان! در نشست اخیر جده وزیرک های مزدور اغلب کشورهای عرب این پرورش دهندگان تروریسم جهانی، به ایران عنوان مجعول و ساختگی ارباب فرموده ی اشغالگر داده اند و به خاک میهن مان تعرض و به تمامیت ارضی مان چشم دوخته اند وبا ژاژخایی مدعی اند که اگر برکرسی قدرت نشستگان ایران در حل مساله ی حاکمیت جزیره های همیشه ایرانی درخلیج همیشه فارس با آنها همکاری نکنند، موضوع را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع می دهند، چه تهدیدی!؟
ملت بزرگ ایران خاطره ی این دادگاه را به رهبری مصدق بزرگ از یاد نبرده که چگونه پوزه امپریالیسم زمان را در آن به خاک مالید، چه رسد به مزدوران دست سومشان.
جوانان برومند، زنان و مردان دلیر! شورای به اصطلاح همکاری خلیج فارس که بهتر است صحنه گردانان دیپلماسی جمهوری اسلامی بالاخره به این باور برسند که شورای همکاری ضد ایرانی است، به شیوه ای تکراری که هرگاه قافیه بر آنها تنگ آید، ساز ضد ایرانی کوک می کنند و چه کسالت آور، ناساز و بی شرمانه، با بی توجهی به موازین دیپلماتیک. تره ها تشان موجی از خشم و نفرت علیه این دشمنان قسم خورده ی دیرینه ملت ایران، با اندوه بسیار هر چه هشدار داده می شود باز هم دیپلماسی ننگین ما و مدیریت آن این متجاوزان را برادران خود می خوانند! چه وقت از تاریخ درس خواهند گرفت و تا کی باید جای دوست و دشمن را عوضی بگیرند؟ چگونه و با چه زبانی بگوییم: درجویبار حقیری که به مردابی می ریزد هیچ صیادی مرواریدی صید نکرده است. به خود آیند که کشورمان، میهن مان، جوانان مان، فرهنگ مان، هست و نیست مان در سایه بی درایتی، عدم بهره گیری از اندیشه های ملی و خرد جمعی، نداشتن مدیریت اندیشمند و سالم در معرض نا بودی است.
کدام ایرانی باید تحمل کند و دم برنیاورد که بادیه نشینانی که پنجاه سال نیست که سابقه ی شهرنشینی برایشان نوشته اند، امروز مدعی سرزمین اهورایی مان شده اند، جز در اثر ندانم کاری و دیپلماسی انفعالی و واکنشی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دلیلی دیگر می توان بر گستاخی این بیابانگردان یافت؟ تا چند باید به دریوزگی این مزدوران دل بست و از کیسه ی ملت به آنان خوراند؟ درود بر داریوش فروهر و همرزمانش در حزب ملت ایران که به هنگام جداسازی بحرین از مام میهن بانگ اعتراض بر آوردند و دستگاه استبداد وابسته به زندان محکوم شان کرد.
هم میهنان! انتشار چنین بیانیه ای علیه ایران بیش از هر چیز حسن همجواری چنین کشورهایی با ایران را به زیر سوال می برد. به ویژه امیرک های کناره خلیج فارس بدانند! چه بخواهند و چه نخواهند، هر کسی بر این سرزمین حکومت کند، ملت ایران بزرگترین قدرت منطقه بوده، هست و خواهد بود و پاسخ تحریکات ارضی علیه خود را یکپارچه و منسجم خواهد داد.
ما پافشارانه می خواهیم : اعلام شود دستگاه عریض و طویل دیپلماسی جمهوری اسلامی در این رابطه چه پاسخی و چه اقدام شایسته ای به عمل آورده است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ملت ایران ضمن ارج نهادن به حقوق ملتها و پاسداشت قوانین بین المللی، با مشت های گره کرده بر دهان متعفن شیوخ دست نشانده، متجاوز و یاوه سرا خواهند کوفت، شیوخی که نباید فراموش کنند سرزمین شان در سایه خروج سرمایه از کشور ما آباد شده است.
ملت ایران به یاری جوانان میهن پرستش هر چشم دوخته شده به خاک سرزمین خود را کور خواهد کرد. چه عده ای عرب زده را خوش آید، چه خوش نیاید. حماسه پرشکوه دفاع میهنی در مقابل بعثیان متجاوز را فراموش نکنند.
حزب ملت ایران با صدای رسا اعلام می دارد: حق حاکمیت ایران بر تمام سرزمین ها یمان به ویژه جزیره های همیشه ایرانی، آن چنان بدیهی است که نیازی به ارائه ی مدرک و استدلال نیست و کوردلانی که سعی دارند با استدلال های ساختگی و بهانه جویی های دستوری حق ملت قهرمان ما را زیر سوال ببرند، بدانند

باد می کارند که توفانش آنها را خواهد برد.

پیروز باد ملت

برقرار باد همبستگی همگانی برای استقرار مردم سالاری

پرتوان باد بازوان مدافعان راستین ایران زمیندبیرخانه حزب ملت ایران

تهران؛ 23 خرداد ماه 1383 خورشیدی

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8855

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گستاخی بی شرمانه به دستور ارباب علیه تمامیت ارضی ایران، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016