جمعه 8 اسفند 1382

پيام کانون دفاع از دمکراسی (هلند) به هفتمين كنگره جبهه ملّي برون مرز در امريكا

برگزاری کنگره هفتم سازمانهاي جبهه ملّي ايران برون مرز را در آمریکا آنهم بعد از برگزاری انتخابات فرمایشی اول اسفند و در اين شرايط خاص و حساس ميهنمان، به شما تبریک میگوئیم. سازمانهای جبهه ملی ايران برون مرز طی سالهای گذشته به صورت فعال در صحنه سیاسی خارج کشور فعال بوده و به دستاوردهای مهمی دست يافته که ثمره آن را در حرکت های منسجم و جهت دار کنونی جبهه ملی برون مرز ميتوان مشاهده نمود. مبارزه مسالمت آميز و مردمی جبهه ملی در داخل و خارج ايران نشانگر تحولی عظيمی در تمامی اقشار مبارزانی است که با به کنار گذاشتن تمايلات فردی و منفعت طلبانه تنها برای دست يابی به يک هدف مقدس که همانا تحقق آزادی و دمکراسی در ايران است گام بر ميدارند. اميدست که اين جهش نوين درسی باشد برای تمامی دوستداران آزادی و ايران تا با به کنار گذاشتن تمامی تضادهای فردی و گروهی حول يک محور گرد هم آيند و راه کشتی آزادی را برای رسيدن به ساحل آزادی هموار سازند. ما فکر ميکنيم که جبهه ملی برون مرز در اين مقطع کنونی وظیفه ای بسيار سنگین برای ايجاد يک اتحاد همگانی به دوش دارد. امیدواریم این کنگره نيز در استانه آغاز سال جديد شمسی وآغاز بهاران طبيعت نيز نويد بخش ايجاد يک اتحاد گسترده از نيروهای سياسی در داخل و خارج ايران را به مردم و کشور محبوبمان باشد. زيرا تحقق آزادی و دمکراسی در ايران بدون اتحاد يکپارچه تمام نیروهای ترقی خواه و ملی ميسر نخواهد گشت.
در پایان بار دیگر موفقیت شما و تمام دوستان مبارز و ملی گرا را در داخل و خارج ايران آرزومندیم.

زنده باد آزادی
محمدرضا اسکندری
سخنگوی کانون دفاع از دمکراسی در ایران(هلند)
27 فوریه 2004

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5127

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام کانون دفاع از دمکراسی (هلند) به هفتمين كنگره جبهه ملّي برون مرز در امريكا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016