دوشنبه 15 تير 1383

لزوم تشکيل جبهه دموکراسي خواهي،بهاء‌‏الدين ادب، حسين انصاري راد، ابراهيم يزدي، يدالله اسلامي، اعظم طالقاني، داودسليماني، ايلنا

نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح مساله تشکيل جبهه دموکراسي خواهي ناشي از يک ضرورت، نياز و خواست و اراده ملي است و مي تواند از نتايج عملکرد جبهه دوم خرداد باشد.
بهاء‌‏الدين ادب در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" گفت: طرح مساله تشکيل جبهه دموکراسي خواهي به معناي عدم کارايي جبهه دوم خرداد نيست بلکه اين جبهه مي تواند بخشي از مطالبات کلان ملت ايران را در جهت توسعه دموکراسي مطرح کند، بسياري از ايرانيان نسبت به فعالان جبهه دوم خرداد به عنوان کساني‌‏که طي 25 سال گذشته و يا حداقل در دهه اول انقلاب از فعالان سياسي بودند، نگرش هاي مثبت و منفي دارند. اين جبهه جديد مي تواند تمام طرفداران توسعه دموکراسي و بسط آزادي را در خود جاي دهد و جبهه دوم خرداد مي تواند بخشي از اين جبهه جديد باشد.
وي افزود: اين جبهه مي تواند در قالب يک تشکل بيانگر اراده ملي باشد و مطالبات کلانتر ملت را مطرح کند و آن دسته از طرفداران دموکراسي که در حاکميت نبوده اند نيز مي توانند در اين جبهه حضور داشته باشند.
عضو کميسيون عمران مجلس ششم تصريح کرد: با توجه به اينکه هر حرکت و جنبش اجتماعي، سياسي با گذشت زمان از نظر عقلاني، کمي و کيفي رشد مي کند و به بلوغ مي رسد و ناخالصي ها را مي زدايد و ميزان خلوص افراد نيز در کشاکش اعمال و رفتار آنها مشخص مي شود و نظريات افراد نيز صيقل مي‌‏خورد، برهمين اساس بخشي از افراد آن جنبش ريزش مي کنند و عده ديگري هم جذب مي شوند.
ادب در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: اگر اين جبهه بتواند به اتحاد و انسجامي برسد و ساختاري را براي خود تعريف کند و در قالب استراتژي و برنامه هاي مناسب عمل کند، قطعا تاثير مثبتي بر انتخابات آتي رياست جمهوري خواهد گذاشت و باعث تغيير روند انتخابات خواهد شد تا رياست جمهوري آينده از آن اقتدار گرايان نباشد.
وي در پايان اظهار داشت: اين درحالي است که جناحي که حداقل راي مردم را دارد سعي مي کند با حداقل مشارکت مردم تمام نهادهاي مدني که بايد با راي مستقيم مردم انتخاب شوند از آن خود کند.

***
رييس سابق کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: واژه جبهه دموکراسي خواهي براي شفاف کردن جبهه دوم خرداد و بيان کردن موضع اين جبهه در برابر اقتدارگرايان استفاده شده است.
حسين انصاري راد در گفت وگو با خبرنگار" ايلنا" در خصوص طرح جبهه دموکراسي خواهي گفت: من از دانشجوياني که منتقد جبهه اصلاحات هستند و از کارآيي جبهه اصلاحات واصلاح طلبان مايوس شده اند و مدعي هستند که در قانون اساسي، مشکل قدرت به صورتي است که تعيين کننده حاکميت ملي ومردم نيست، اين مساله را شنيده ام.
وي افزود: طرح اين موضوع از سوي اصلاح طلبان مطمئنا خارج از قانون و ساختار کنوني نظام نيست و به معني ياس از ساختار قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي نمي باشد.
انصاري راد تصريح کرد: در اسم گذاري مناقشه اي وجود ندارد، آنچه که مهم است تصميم و اراده قاطع براي پيگيري دموکراسي، حاکميت ملي و آزادي انتخابات است.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تعبير دموکراسي خواهي، جبهه دوم خرداد را شفاف تر و روشن تر مي کند، تصريح کرد: تکيه بر دموکراسي خواهي در برابر حکومت استبدادي فردي و گروهي است، همان چيزي که در جامعه شاهد آن هستيم. در عرصه انتخاب مجلس هفتم بر مبناي قدرت عمل شد و دموکراسي و آزادي انتخابات براي اجرا شدن اراده سياسي گروهي خاص منتفي شد و امروز دوستان به احتمال زياد براي شفاف کردن جبهه دوم خرداد و بيان کردن موضع جبهه در برابر گروه اقتدارگرا از اين واژه که واژه روشني نسبت به جبهه دوم خرداد است که هيچ محتوايي به لحاظ مفهوم سياسي نداشت، استفاده کرده اند.
رييس سابق اصل کميسيون نود در خصوص ضرورت پالايش در جبهه دموکراسي خواهي گفت: افرادي که ايمان به اصلاحات ندارند و در دوران اصلاحات متزلزل عمل کردند و نوع عملکردشان هم مشخص نبود، خود به خود پالايش خواهند شد.
وي افزود: محافظه کاران با اين نوع تفکر و کارآيي نخواهند توانست نيروها بينابين جامعه را به سوي خود جذب کنند و اين افراد چاره اي به جز روي آوردن به جبهه اصلاحات که تنها راه خروج از بن بست سياسي است، نخواهند داشت.
وي در پايان خاطر نشان کرد: در شرايط فعلي کشور به نفع جبهه اصلاحات نيست که افراد را به دليل ضعفهايي که دارند، از جبهه اصلاحات پالايش نمايد.

***
دبيرکل نهضت آزادي ايران گفت: براي پيروزي آرمانهاي ملت و تعميق حق حاکميت مردم، ضروري است همه گروه هاي سياسي معتقد به مردمسالاري دور هم گردآيند و در چارچوب اصول مشترک، جبهه جديدي را براي تحقق دموکراسي تشکيل دهند.
ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با تاکيد بر حضور تمام گروه سياسي معتقد به دموکراسي در اين جبهه، تصريح کرد : در صورت تشکيل جبهه دموکراسي خواهي، گروه هاي سياسي بدون آنکه فعاليت هاي سازماني خود را تعطيل کنند و يا خود را متصل نمايند، مي‌‏توانند به اين جبهه بپيوندند، بنابراين جبهه جديدي تشکيل خواهد شد که جايگزين جبهه دوم خرداد نيست بلکه تمام گروه هاي معتقد به دموکراسي از جمله گروههاي دوم خردادي را در بر مي گيرد.
وزير خارجه دولت موقت در پاسخ به اين سوال که آيا تشکيل جبهه دموکراسي‌‏خواهي، نشان دهنده ناکارآمدي جبهه دوم خرداد براي پيگيري مطالبات مردمي است؟ اظهار داشت: به نظر نمي رسد چنين باشد، بلکه تشکيل اين جبهه به اين معناست که در شرايط بعد از انتخابات مجلس هفتم و با توجه رويه هايي که در جريان انتخابات مجلس توسط جناح راست اعمال شد، آشکار گرديد که جنبش اصلاح طلبي نياز به آرايش سياسي جديد دارد و بايد راهکارهاي سياسي جديدي را پيش بگيرد.
وي در رابطه با احتمال پالايش برخي از نيروهاي دوم خردادي در صورت تشکيل جبهه دموکراسي خواهي بيان کرد: من نمي دانم که تاثير تشکيل چنين جبهه اي بر جبهه دوم خرداد چه خواهد بود اما مي دانم که همه گروه هاي سياسي وارد يک فاز جديدي خواهند شد.
ابراهيم يزدي در ادامه اظهار داشت: نهضت آزادي ايران بر حول محور مردمسالاري و اعتقاد و باور به دموکراسي، آمادگي همکاري با تمام گروههاي سياسي را دارد.

***
دبير مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي مرکزي گفت: از تمام کساني که با انديشه اصلاح طلبي راهي براي نجات کشور مي دانند توقع داريم از پراکندگي بپرهيزند و نيروي خود را صرف خنثي کردن هم ننمايند.
يدا.. اسلامي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در خصوص جبهه دموکراسي خواهي با تاکيد بر اين مطلب که؛ جبهه دوم خرداد منادي آزاديخواهي و آزادي طلبي است، گفت: طرح اين مطلب بيانگر اين است که مجموعه اي از نيروها که حرکت اصلاح طلبانه خود را در چهارچوب شوراي هماهنگي دوم خرداد سامان داده اند. اين معني مورد توجه شان نبوده که اين مجموعه حاصل کل بار اصلاحات هستند و امکان مناسب براي ساير نيروهاي اصلاح طلب وجود ندارد.
اسلامي افزود: اگر گروه يا مجموعه اي از جريان هاي سياسي راه نويني را براي فعاليت خود طراحي مي کنند، بايد مورد توجه و استقبال قرار گيرد. هر چند اين موضوع به معني عدم کارآيي جبهه دوم خرداد نمي تواند تلقي شود.
وي در خصوص ضرورت پالايش در جبهه دوم خرداد گفت: ما نياز به پالايش و حذف نداريم بلکه نياز به گسترش و جذب داريم.
دبير مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان کرد: ما تا انتخابات رياست جمهوري در عرصه سياسي و اجتماعي شاهد فعل و انفعالات زيادي خواهيم بود و اين موضوع نسبت تحولي که در ديدگاه ها, انديشه ها و رفتار مردم اتفاق مي افتد، يک بحث جزئي است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

***
دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامي, درباره طرح, تشکيل "جبهه دموکراسي خواهي", گفت: اخيرا نيروهاي آزادي خواه به اين نتيجه رسيده‌‏اند که مکانيزمي طراحي کنند و همه نيروهاي معتقد به دموکراسي را حول اين محور مشترک, منسجم کنند.
اعظم طالقاني در گفتگو با خبرنگار" ايلنا" با بيان اين که, بحث تشکيل جبهه دموکراسي خواهي, مساله جديدي نيست, گفت: از چند سال قبل در درون گروه هاي ملي - مذهبي, پيشنهادي مطرح شد, مبني بر تشکيل جبهه اي با اهداف و اصول مشترک براي ايجاد جامعه دموکرات، جامعه اي که درآن مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند و تصميم گيري به دست مردم باشد و احکام نظارت نهادهاي مدني بر حاکميت وجود داشته باشد.
وي افزود: اين جبهه هست و قبلا هم بوده, اما نياز به سازماندهي و مشخص شدن برنامه هاي فکري و عملي دارد تا با الهام گيري از روح مکتب اسلام, تصميم گيري ها, نظارت ها و اداره جامعه به دست مردم انجام شود.
فرزند آيت الله طالقاني با بيان اينکه حکومت ديني با ديندار بودن فرق دارد, گفت: وقتي مردم ديندار هستند از طريق پاي‌‏بندي هايي که دارند عمل مي کنند, اما در مقابل عده اي هستند که تنها براي حفظ موقعيت شان از نام اسلام استفاده مي کنند.
اعظم طالقاني در مورد تاثير , تشکيل جبهه دموکراسي خواهي بر جبهه دوم خرداد گفت: با ايجاد جبهه دموکراسي خواهي در درون جبهه دوم خرداد اصلاحاتي صورت مي گيرد, نيروهايي که واقعا به دموکراسي معتقد هستند دور هم جمع مي شوند و نيروهايي که چنين اعتقادي ندارند, تسويه مي شوند.
وي در ادامه افزود: جبهه دموکراسي خواهي پس از تشکيل انتخابات آينده رياست جمهوري را مورد بررسي قرار خواهد داد.


***
عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي گفت: اگر مقصد از طرح مساله جبهه دموکراسي خواهي جدايي دين و سياست باشد آن را يک انحراف مي‌‏دانم که نمي‌‏تواند با اعتقادات و فرهنگ بومي ما سازگار باشد و نهايتاً محکوم به شکست خواهد بود.
داود سليماني در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", گفت: به عقيده من هر جبهه‌‏اي که بخواهد تلقي حرکت به سوي سکولاريسم را در جامعه به وجود آورد، حرکت او مبتني بر فرهنگ و اعتقادات ما نخواهد بود و دموکراسي و مردم سالاري در جامعه ما بايد براساس آموزه‌‏هاي اعتقادي باشد.
وي افزود: بايد چهره خشن, راديکال, غير منعطف و ضد مردمي را که از دين ارائه شده تغيير داد و چهره رئوف و مهربان دين را که کساني چون شريعتي, مطهري و امام خميني (ره) نشان مي‌‏دادند معرفي کرد و بايد بازگشت مجددي به آن داشت.
سليماني در پايان تصريح کرد: مفهوم جبهه در عرف سياسي ما ترکيبي از چند حزب و گروه سياسي است که در مقطعي به خاطر اهداف مشترک حداقلي گردهم مي‌‏آيند. اگر هدف اين جبهه تغيير کند، آرايش سياسي آن هم تغيير خواهد کرد و اين تغيير به معناي شکست آن نيست بلکه در مقطعي اهدافي داشته که حالا آن اهداف محقق شده‌‏اند و حالا براي رسيدن به اهداف جديد بايد راهکار جديد ارائه کند و حتي ممکن است نگرش‌‏هاي جديدي هم مطرح شوند.

Copyright: gooya.com 2016