سه شنبه 12 اسفند 1382

از كارگران دردمند ميهنمان پشتيباني كنيم! انجمن فعالين محيط زيست، سبزهاي ايران

از كارگران دردمند ميهنمان پشتيباني كنيم !
هموطن !
روز پنجشنبه برابر با چهارم ماه مارس راس ساعت 30/7 كارگران موطنمان به علامت اعتراض در چهلمين روز در خون غلتيدن جمعي از كارگران خاتون آباد شهربابك به مدت پنج دقيقه دست از كار مي كشند.
فعالين محيط زيست گرايش بالنده ستم ستيزي در جهان را همانا حيات و تلاش همگون و هم آهنگ ميلياردها انسان و صد البته هزاران هزار ميليارد ساير موجودات خشكي و آبزي كه به ناروا در معرض جدي ترين و مهلك ترين بلاي ناشي از اعمال گروه نسبتا كوچكي به اصطلاح انسان نادان سودجو و برده ي زور و زر دانسته و راه رهايي از مشكلات را اما همبستگي با محيط زيست ، حيوانات ، مردم جهان و مردم خود مي پندارند.
در اين سمت حمايت از زحمتكشان از كارگر و دهقان گرفته تا تكنوكرات و بخش وسيع خدمات همواره در دستور كار سياسي روزمره جنبش سبزهاست.
ما در نظر داريم به دعوت دوستان نماينده كارگران در ايران و در پي آن مسئول راديو محلي شراره ها در استكهلم روز پنجشنبه بين ساعت 30/7 تا 30/8 در مقابل ساختمان LO واقع در Norrabantorget مراتب همدردي خود را با كارگران ايران ابراز نماييم .
انجمن فعالين محيط زيست، سبزهاي ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5254

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از كارگران دردمند ميهنمان پشتيباني كنيم! انجمن فعالين محيط زيست، سبزهاي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016