سه شنبه 19 خرداد 1383

اراک دو بار طي يک ساعت لرزيد، ايرنا

دو زمين لرزه به فاصله يک ساعت دوشنبه شب شهرستان اراک را به لرزه درآورد.
شبکه لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران ، بزرگي اين دو زمين لرزه را۵ / ۳ و۶ / ۳ درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) اعلام کرد. اين موسسه زمان دو زلزله را ساعت ۲۱ و۲۶ دقيقه و۵۸ ثانيه و۲۲ و۲۸ دقيقه و۲۲ ثانيه شامگاه دوشنبه ثبت کرده است .
شبکه لرزه نگارى موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران ، کانون اين زمين لرزه ها را حوالي شمال شرق شهر اراک واقع در استان مرکزى اعلام کرد. بدنبال وقوع اين زمين لرزه ها مردم شهر اراک با ترک خانه ها در فضاهاى باز تجمع کردند.
از خسارت احتمالي زمين لرزه دوم نيز تاکنون گزارشي دريافت نشده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8677

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اراک دو بار طي يک ساعت لرزيد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016