سه شنبه 19 خرداد 1383

انتقال پايتخت از تهران به شهرى ديگر گزينه اى قابل بررسي است، ايرنا

سرپرست گروه شناسايي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
در سمينار علمي ارائه گزارش مقدماتي زلزله ۸ خرداد فيروز آباد (کجور)،
گزينه انتقال پايتخت از تهران به شهرى ديگر را قابل بررسي دانست .
به گفته دکتر ساسان عشقي ، در سال۱۳۶۱ جمعي از کارشناسان در مورد
وضعيت زلزله خيزى شهر تهران گزارش باارزشي تهيه کردند که هيچ گاه مورد توجه
قرار نگرفت .
بر طبق آن گزارش ، گسترش شهر تهران و ادامه ساخت و ساز در اين شهر يک
اشتباه بزرگ محسوب مي شد که متاسفانه مورد بي توجهي واقع شد و ساخت و ساز
حتي روى گسلهاى اصلي تهران با سرعت ادامه پيدا کرد.
وى ابراز داشت شهر تهران همچون بيمارى است که مدتها بدون درمان رها
شده و اکنون شايد براى درمان آن فرصت کافي در دست نباشد.
دکتر عشقي عنوان کرد اگر چند سال قبل گزينه انتقال پايتخت از تهران به
شهرى ديگر حتي خنده دار جلوه مي کرد، امروز بايد به عنوان يک گزينه جدى
مورد توجه و بررسي قرار بگيرد.
سرپرست گروه شناسايي پژوهشگاه ، يکي از ويژگيهاى مهم زلزله اخير را
بيدار کردن پايتخت نشينان دانست و افزود که زلزله اخير سبب شد تهراني ها
که هميشه از راه دور به تماشاى زلزله مي نشستند، اين بار زلزله را در
نزديکي خود احساس کنند.
وى از نکات مثبت اين زلزله ، به زمان آن اشاره کرد و افزود زلزله در
زمان روشني هوا و هوشيارى مردم اتفاق افتاد که اين امر تلفات را کاهش
داد و خوشبختانه جاده چالوس نيز در هنگام وقوع زلزله در وضعيت اوج
ترافيکي خود نبود، به علاوه اين منطقه به علت کوهستاني بودن کم جمعيت است
و بسيارى از خانه ها نيز چوبي با سقفهاى سبک هستند که اين امر نيز به کاهش
تلفات کمک زيادى کرده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دکتر عشقي در خصوص شايعات اخير زلزله تهران ، از اين موضوع که جامعه
علمي به صورت فرد محورى تبديل شود، گله کرد و افزود که اطلاع رساني در
چنين مواردى بايد توسط مراکز علمي و پژوهشگاه ها انجام بگيرد و افراد حق
ندارند به اظهار نظرهاى شخصي بپردازند و با مطرح کردن نتايج طرح هاى
تحقيقاتي شخصي خود جامعه را در نگراني فرود ببرند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8681

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقال پايتخت از تهران به شهرى ديگر گزينه اى قابل بررسي است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016