جمعه 5 تير 1383

خاتمي: بايد ريشه ناامني ها و حرکت هاي تروريستي را در خشونت فزاينده اي دانست که امروز بر کشورهاي مظلوم تحميل مي شود، ايلنا

رئيس جمهوري گفت: ما کساني را که به نام اسلام دست به خشونت و ترور مي‌‏زنند، را از دو جهت محکوم مي‌‏کنيم، يکي به خاطر نفس عمل تروريستي‌‏شان و ديگري به خاطر لطمه‌‏اي که ازاين جهت به چهره انساني، آزاد و آزادمنش اسلام مي زنند.
به گزارش" ايلنا" به نقل از" سايت رئيس جمهوري"، سيدمحمد خاتمي در ديدار با اعضاي ستاد و خانواده شهداي هفتم تير، هفتم تير را يک" حرکت تروريستي" خواند و گفت : انقلاب اسلامي در مقابل همه حرکت هاي تروريستي قرار دارد، چه تروريستي که متکي به قدرت هاي غيراسلامي است و چه تروريستي که خود را منتسب به اسلام مي داند.
خاتمي تروريسم را در همه اشکال و انواع آن محکوم کرد و"رژيم صهيونيستي" را سمبل و نماد تروريسم دانست که مورد حمايت و متکي به قدرت هاي غيراسلامي است.
خاتمي با اشاره به حوادث اخير عراق گفت : امروز ما در عراق با وضعيت اسفبار و وحشيانه اي رو به رو هستيم ، انساني که در دست آن ها اسير است را از پاي درمي‌‏آورند و بنده ترديد دارم که اين ها واقعا مسلمان باشند و ممکن است اين افراد ايادي کساني باشند که مي‌‏خواهند چهره اي خشن و غيرقابل دفاع از مسلمانان ارائه کنند. رييس جمهوري با تاکيد بر اين مطلب که" اين گونه حرکت ها را بايد به نام اسلام ، انسان و آزادگي محکوم کرد" گفت : اما سوال اينجاست که اين حرکت ها در کجا رخ مي‌‏دهد؟ در جايي‌‏که نقطه، نقطه آن مورد تجاوز وحشيانه قرار مي‌‏گيرد و اشغال مي‌‏شود و به بدترين وضعي مردم سلاخي و کشته مي‌‏شوند.
خاتمي گفت: ما نمي‌‏توانيم اين حادثه زشت و تلخ کشته شدن دو انسان غيرعراقي را در عراق محکوم نکنيم و در عين حال نيز نمي‌‏توانيم علت و منشاء آن را که خشونت ، اشغال و سرکوب است ، نبينيم .
وي به حوادث فلسطين اشغالي اشاره کرد و با محکوم کردن اقدامات رژيم صهيونيستي در ترور هدف دار چهره هاي‌‏ برجسته فلسطينيان و مردم بي دفاع اين کشور گفت : ميان حرکت ملتي که از خانه و کاشانه خويش رانده شده اند و براي احقاق حقوقشان ، خود را فدا مي‌‏کنند تا به دشمن لطمه بزنند با حرکتي که پشتوانه آن را در افغانستان شاهد بوديم ، بايد تفاوت قائل شد" ميان اين حرکت(مقاومت ملت فلسطين) که حرکتي قهرمانانه است با اعمالي که در برخي جاها به نام اسلام رخ مي دهد، فاصله است".
وي دربخش ديگري از سخنان باگراميداشت ياد وخاطره شهداي هفتم تيرماه و شهيد مظلوم دکتر بهشتي گفت : انقلاب اسلامي همواره مورد هدف تروريسم جهاني بوده است و حادثه هفتم تير سال 1360 سالگر اين مساله است و ايران از قربانيان تروريسم است .
رييس جمهوري خاطر نشان کرد : امروز همه دنيا از تروريسم مي نالند ولي بخش عمده اي از آنچه که امروز وجود دارد ناشي از فشارهاي بي امان و سرکوب ها و زورگويي هايي است که مدعيان مبارزه با تروريسم در دنيا ايجاد کرده و مي کنند.
وي حمايت هاي قدرت هاي بزرگ از رژيم صهيونيستي به عنوان مظهر تروريسم دولتي را محکوم کرد و گفت : در شرايطي که تلاش هايي به عنوان مبارزه با تروريسم صورت مي گيرد، از يک نظام و رژيمي که مظهر تروريسم دولتي است به صورت رسمي و با همه وجود دفاع مي شود و اين خود يکي از علت هاي گسترش امواج تروريسم در دنياست .
خاتمي با بيان اين مطلب که بايد" ريشه ، ناامني ها و حرکت هاي تروريستي را در خشونت فزاينده اي دانست که امروز بر کشورهاي مظلوم تحميل مي شود" خاطر نشان کرد : علت ديگر گسترش موج تروريسم ، بينش هاي نادرستي است که منجر به اعمال خشونت آميز مي‌‏شود.
خاتمي در بخش ديگري از سخنانش ، اظهار داشت : انقلاب اسلامي و اسلام نابي که امام راحل منادي آن بود همواره در مقابل حرکت هاي تند افراطي ، ظاهرگرا و قشري مسلکي بوده است و ما خواستار تجاوز به هيچ کشوري نيستيم اما از حق خود دفاع مي کنيم .
خاتمي بر لزوم ، قوي و نيرومند شدن در دنياي امروز تاکيد کرد و گفت : ما قوت و نيرومندي خود را در" ايمان و انسجام" و" علم و دستيابي به امکانات" مي‌‏دانيم .
رييس قوه مجريه ، انسجام در جامعه را در گرو " تقويت پايه هاي مردم سالاري" و مبارزه با عوامل مخالف مردم سالاري دانست .
وي گفت : نيرومندي ما به اين نيست که سلاح ديگران را بخريم و در انبار خويش ، ذخيره کنيم بلکه نيرومندي ما به علم و دستيابي به فناوري و اقتصاد پوياست .
خاتمي با اشاره به جنجال هايي که درخصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران در دنيا صورت گرفته است ، اظهارداشت : امروز دنيا مي‌‏داند که جمهوري اسلامي در جستجوي دستيابي به سلاح هاي مخرب نيست و از سوي ديگر اسلام نيز اجازه نمي‌‏دهد که سلاح اتمي را بکار گيريم و اين يک کار ضد بشري است .
رييس جمهوري تاکيد کرد : ما دنبال سلاح اتمي نيستم اما چرا کشوري مثل ايران از فناوري پيشرفته هسته اي بي بهره باشد و تمام فشارها بر ايران به اين خاطر است که ما به اين فناوري صلح آميز دستيابي پيدا نکنيم . خاتمي درعين حال"رقابت" سازنده ميان گروه ها براي پيشرفت و پيشبرد امور را ضروري دانست و گفت : نبايد اين رقابت به تنازع تبديل شود اگر اين مساله اتفاق افتاد يا ناشي از ضعف ماست و يا ناشي از" دستي" است که نمي گذارد اين رقابت سازنده که منشاء پيشرفت در کشور است ، شکل بگيرد.
رييس جمهوري در ادامه سخنانش در جمع خانواده شهداي هفتم تير به عوامل بروز تروريسم اشاره کرد و گفت : تروريسم پديده اي است که در طول تاريخ بوده است و دو عامل دارد." يکي اينکه وقتي جامعه تحت فشار قرار گرفت، برخي از افرادي که دست‌‏شان به هيچ جايي بند نيست، در مقابل زور متوسل به زور مي‌‏شود و ما حتي قبل از انقلاب نيز شاهد آن بوديم .
خاتمي گفت : هرچند امام راحل هيچگاه با جرياناتي که به اين سبک کار مي کردند ميانه اي نداشتند و حتي امام مورد اعتراض برخي بزرگاني که امروز از افتخارات جامعه اسلامي هستند و برخي نيز شهيد شدند، قرار مي‌‏گرفتند که چرا با گروه هايي که مبارزات مسلحانه مي‌‏کنند، روي خوش نشان نمي دهند و اين ديدگاه ناشي از بينش بلند امام(ره) بود که راه رسيدن به حقيقت تکيه به زور و اعمال تروريستي نيست .
رييس جمهوري علت ديگر رواج امواج تروريسم را ناشي از ديدگاه هاي غلط ، خودمحور و توهم آلود دانست و گفت : موج تروري که بعد از انقلاب در ايران رخ داد از منظر مختلف در ميان جريان هاي تروريستي دنيا بي‌‏سابقه و بي نظير بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به حادثه هفتم تير که در آن 72 تن از چهره هاي برجسته نظام و انقلاب به شهادت رسيدند ، گفت : در حادثه هفتم تير ، به طور يک جا شمار زيادي از سرمايه کيفي و بالاي جامعه که نقش محوري در پيشبرد مديريت جامعه نوپاي انقلابي داشتند ، به شهادت رسيدند و چنين حادثه تروريستي در دنيا بي سابقه است .
وي درعين حال به حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت : هرچند دراين حادثه ، از نظر کميت و تعداد ، ظاهرا حادثه اي منحصر به فرد بود اما کساني که کشته شدند، انسانها عادي بودند - هرچند حتي اگر يک انسان عادي هم کشته شود، بايد اين حرکت محکوم شود اما درحادثه هفتم تير ارکان وپايه هاي نظام و نمايندگان يک ملت و انقلاب، از ملت گرفته شد.
خاتمي گفت : حادثه هفتم تير نشان دهنده حجم کينه دشمنان نسبت به انقلاب اسلامي است و زنده نگه داشتن اين حادثه وظيفه مبرم و منشاء بيداري ما براي تداوم راه انقلاب است .
رييس جمهوري از حادثه هفتم تير به عنوان يک حادثه اي که با گذشت 23 سال از عمر آن همچنان زنده است ، نام برد و گفت : همزماني اين حادثه با جنگ تحميلي يک امر تصادفي نبوده است . " همزماني فاجعه سهمگين هفتم تير و به راه انداختن امواج سهمگين تروريستي در داخل کشور با جنگ که از خارج بر کشور تحميل شده بود ، نشانگر يک طرح" سازماندهي شده" براي مقابله با جامعه نوپاي انقلابي ايران بوده است .
خاتمي گفت : ما بايد حادثه هفتم تير را به عنوان يک حادثه حياتي همواره زنده نگه داريم .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9360

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمي: بايد ريشه ناامني ها و حرکت هاي تروريستي را در خشونت فزاينده اي دانست که امروز بر کشورهاي مظلوم تحميل مي شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016