سه شنبه 9 تير 1383

توقيف هفته نامه پيام مردم كردستان و خطر دستگيری برای چهار روزنامه نگار اين نشريه، گزارشگران بدون مرز

Gozareshgaran Bedoon Marz.jpg

يکشنبه ٧ تير ١٣٨٣ هفته نامه پيام مردم كردستان به دستور شعبه اول دادگاه عمومي سنندج توقيف شد. محمد صديق كبودوند مديرمسئول و سه روزنامه نگار ديگر اين هفته نامه آقايان آرش صالح، اجلال قوامي و اميد بيگي زاده را نيز خطر دستگيری با اتهاماتي "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" تهديد مي کند.

گزارشگران بدون مرز نگراني شديد خود را از موج سرکوب تازه ای که مطبوعات کرد را تهديد مي کند اعلام و از مقامات مسئول خواهان پايان دادن به اعمال فشار بر روزنامه نگاران اين نشريه و رفع توقيف از هفته نامه پيام مردم كردستان است.

يکشنبه ٧ تير ١٣٨٣ دادرس شعبه اول محاكم عمومي سنندج حکم توقيف هفته نامه پيام مردم كردستان را با استناد به ماده ٣١ قانون مطبوعات صادر کرد. پيش از اين محمد صديق كبودوند سه شنبه ۲٦ خردادماه ١٣٨٣به شعبه اول دادگاه عمومي سنندج احضار و پس از تفهيم اتهاماتي چون "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" برای انتشار مطالبي در باره ی کردستان از جمله "چاپ مطلب و عكسي از قاضي محمد" روانه ی زندان شده بود. با اينکه در همان روزبرای مدير مسئول پيام مردم كردستان قرار وثيقه هفتاد ميليون ريالي صادر شده بود اما اين روزنامه نگار تا روز شنبه اول تير ماه در زندان ماند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوی ديگر در سوم تير ماه بهرام ولد بيگي، مدير اجرائى موسسه فرهنگى کردستان ايران و سردبير روزنامه کردى - فارسى آشتى که از ايران به عراق مى رفت در مرز خسروى بازداشت وبه تهران فرستاده شد. منابع دولتى ايران گفته اند بهرام ولد بيگى به حکم دادسراى عمومى حق خارج شدن از ايران را نداشته است. اين روزنامه نگار چند روز بعد آزاد شد

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9482

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توقيف هفته نامه پيام مردم كردستان و خطر دستگيری برای چهار روزنامه نگار اين نشريه، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016