جمعه 26 تير 1383

شيرين عبادي: به صلاحيت دادگاه امور جنايي در پرونده زهرا كاظمي اعتراض كرده ايم، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران

شيرين عبادي گفت : بنده به همراه آقايان سيف زاده، سلطاني و دادخواه پرونده زهرا كاظمي را مطالعه و به صلاحيت دادگاه امور جنايي اعتراض كرده ايم زيرا معتقديم كه اين پرونده بايد در دادگاه كيفري استان كه مخصوص رسيدگي به اتهام قتل عمدي است، رسيدگي شود.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شيرين عبادي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با بيان اين مطلب در خصوص نحوه پذيرش وكالت اولياء دم زهرا كاظمي گفت : مادر خانم زهرا كاظمي از چند ماه قبل براي دفاع از پرونده دختر خود به من وكالت دادند اما پس از آنكه برنده جايزه صلح نوبل شدم و چندين سفر براي سخنراني من پيش بيني شده بود كه براي آنكه مبادا سفرهاي كوتاه مدت من خللي در كار پيش آورد؛ با استفاده از" حق توكيل غير" كه در وكالت نامه به من تفويض شده بود از سه تن از همكارانم آقان؛ سيف زاده , دادخواه و سلطاني خواهش كردم به عنوان وكيل در اين پرونده شركت كنند تا در غياب من مساله اي پيش آمد به روند دادرسي و دفاع خللي وارد نشود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10064

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادي: به صلاحيت دادگاه امور جنايي در پرونده زهرا كاظمي اعتراض كرده ايم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016