پنجشنبه 1 مرداد 1383

حمايت دفتر تحکيم وحدت از اعتصاب رندانيان سياسي و درخواست پايان اعتصاب

زندانيان محترم سياسي؛ اعتصاب کنندگان و امساک کنندگان
جناب آقاي دكتر ناصر زرافشان، دكتر فرزاد حميدى، احمد باطبى، پيمان پيران، سعيد ماسورى، رضا محمدى، حشمت اله طبرزدى و…

پايداري و مقاومت شما ما را متاثر و شرمگين کرد.
ازدرون زندان به مستي زدگان افسون قدرت آموخته ايد که با زندان، تهديد و فشار نمي توان اراده نا مشروعشان را تحميل کنند.از زندان شما راضي نشده اند و به خانواده تان نيز تعرض مي کنند و بي شرمي شان را معنا.
18تير مي آفرينند و ياد آن را هم مي خواهند به زور گارد ويژه از خاطرات ببرند و اما از کرده خود آگاهند که از ماهها قبل از 18 تير تهران را به پادگاني نظامي تبديل کرده اند و ايران را به زنداني بزرگ.اعتصاب غذاياتان در يادبود 18 تير و رسيدگى به پرونده ى عاملان آن و محکوم کردن تعرض به خانواده پيمان پيران را ارج مي نهيم وضمن حمايت از آن، نسبت به سلامتي تان ابراز نگراني مي کنيم.
حمايت کامل خود را از اعتصاب غذايتان و خواسته هايتان اعلام مي داريم و مي خواهيم که امساکتان را بشکنيد که سلامتي تان براي ما و خانواده هايتان مهم است.اعتصابتان را به پايان برسانيد که تداوم اعتراضاتان در گرو سلامتي تان است.
به آنکه آزادي، حقوق بشر و دموکراسي در ايران سايه افکند

با احترام فراوان
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10274

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمايت دفتر تحکيم وحدت از اعتصاب رندانيان سياسي و درخواست پايان اعتصاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016