پنجشنبه 1 مرداد 1383

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران: خاتمی اخطار قانون اساسی بدهد، روزنامه ايران

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران واکنش رئيس جمهور دربرابر روند توقيف مطبوعات از طريق اخطار قانون اساسی را خواستار شد.
محسن آرمين عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تأکيد بر اين مسأله در نشست هفتگی شورای سياسی تشکل متبوعش با دعوت از همه احزاب و گروه های سياسی نسبت به واکنش نشان دادن در برابر جريان محدود شدن آزادی های سياسی و مطبوعاتی، افزود: در اين شرايط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از رئيس جمهور می خواهد با اخطار قانون اساسی به وظيفه خود در زمينه دفاع از آزادی های سياسی و مطبوعاتی مصرح در قانون اساسی عمل کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10284

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران: خاتمی اخطار قانون اساسی بدهد، روزنامه ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016