چهارشنبه 7 مرداد 1383

2 سال حبس تعزيري و 6 ماه حبس تعليقي براي حيدرزاده دانشجوي دانشگاه تبريز، شرکت کننده در حوادث تيرماه 82، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يكي از دانشجويان رشته‌ي زيست‌شناسي دانشگاه تبريز از سوي قاضي شعبه‌ي 2 دادگاه انقلاب اين شهر به 2 سال حبس تعزيري و 6 ماه حبس تعليقي محكوم شد.

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع اين دانشجو در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: محكوميت حيدرزاده از سوي شعبه‌ي 2 دادگاه انقلاب تبريز در پي اتهام تشويش اذهان عمومي و توهين به مقامات عالي نظام بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به اين كه حيدرزاده از دانشجوياني است كه در حوادث تيرماه 82 بازداشت و با قرار وثيقه آزاد شده بود، ابراز اميدواري كرد كه با توجه به اظهارات چندي پيش مقامات قضايي مبني بر اينكه ديگر دانشجويان در دادگاه‌ها محاكمه نمي‌شوند، اين اقدامات پايان يابد و دادگاه‌ها و همچنين مرجع تجديدنظر با دانشجويان با رأفت و عطوفت اسلامي رفتار كنند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10487

فهرست زير سايت هايي هستند که به '2 سال حبس تعزيري و 6 ماه حبس تعليقي براي حيدرزاده دانشجوي دانشگاه تبريز، شرکت کننده در حوادث تيرماه 82، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016