پنجشنبه 8 مرداد 1383

جمهوری اسلامی در پی انتقام گیری از زندانیان سیاسی اعتصابی است! سعید ماسوری زیر فشار مضاعف! نامه منوچهر ماسوری به سازمان های مدافع حقوق بشر

سعید ماسوری یکی از زندانیان سیاسی اعتصابی زیر فشار مضاعف!

مردم مبارز و شریف ایران!
گروهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر!

به دنبال پایان گرفتن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان اوین، جمهوری اسلامی در پی انتقام گیری و اذیت و آزار زندانیان اعتصابی است. طبق اخباری که از داخل زندان اوین به بیرون رسیده است، مسؤلین زندان اوین با انتقال تعدادی زندانی عادی که گفته می شود، چافوکش حرفه ای هستند و سازمان دادن درگیری های ساختگی بین این زندانیان، در صدد است ، زندانیان سیاسی را به وحشت انداخته و آنان را وادار به عقب نشینی از خواستها و حقوق انسانی خود کند. بعد از این حادثه زندانیان سیاسی به مسؤلین زندان اعتراض کرده اند و جواب گرفته اند که مقصر خودتان هستید و عمل خودتان (اعتصاب غذا) باعث این کار شده است.

سعید ماسوری زیر فشار و بازجویی هر روزه است!

سعید ماسوری یکی از زندانیان سیاسی سرشناس که در اعتصاب غذای اخیر شرکت داشت، در زیر فشار و بازجویی زندانبانان زندان اوین است. سعید ماسوری به اعدام محکوم شده است و مدت چهار سال است که زیر تیغ اعدام به سر می برد. به دنبال اعتراض و افشاگری خانواده سعید در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ، عقب نشسته است و سعید را در بلاتکلیفی نگه داشته است. فشارهای اخیر به وی به خاطر همین اعتراضات بین المللی است که به خاطر نجات جان سعید در جریان است. بازجویان وی از او خواسته اند که سعید باید رسمآ آنچه در باره وی در سایتها و روزنامه آمده است، تکذیب کند تا مسؤالین زندان، حکم لغو اعدام وی را که آماده است، رسمآ اعلام کنند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مردم مبارز و شریف ایران!
گروهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر!

با اعتراض جمعی و سراسری باید از زندانیان سیاسی که مورد تعرض چافوکشها و بازجویان رژیم هستند، دفاع کنیم. اعلام رسمی لغو حکم اعدام سعید ماسوری حق مسلم وی است که جمهوری اسلامی در صدد سؤاستفاده از این حکم است. با اعتراض به این روش غیر انسانی رژیم اسلامی، از حقوق انسانی سعید و دبگر زندانیان سیاسی باید، حمایت کنیم. افشای این سیاستهای رژیم در نزدیک شدن ما به سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باید هر چه گسترده تر گردد. به این اعتراضات بپیوندید و به هر شکل ممکن اعتراض خود را به گوش سازمانها و مقامات حقوق بشر و بین المللی برسانید.

با احترام
منوچهر ماسوری

20040829
Manochermasori@yahoo.com

Tel: 0046 736999114

Copyright: gooya.com 2016