جمعه 16 مرداد 1383

تظاهرات ايستاده در ميدان باستيل پاريس: پايان حرکت 100 ساعت همبستگی با زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران

پاريس- ميدان باستيل
هموطنان آزاده!
چهارشنبه 4 اوت 2004، حرکت متحد ما برای «100 ساعت همبستگی با زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران»، به شکل تظاهرات ايستاده در ميدان باستيل پاريس، به پايان خود رسيد. در طی اين مدت ما از حمايت گسترده گروهها، انجمنها، شخصيتهای سياسی و آزاده ايرانی و فرانسوی برخوردار شديم و از همه آنان سپاسگزاريم. بدون اين حمايتها ادامه حرکت و بازتاب آن به این گستردگی، ممکن نبود.
این تلاش جمعی، از اشکالات و کمبودهايی نیز برخوردار بود که بخشی از آن ناشی از تنوع نظری و سیاسی افراد و نیروهای شرکت کننده در آن می باشد. ما سعی کرديم تا در جريان کار و ضمن پيشبرد حرکت فوق، این اشکالات را برطرف کنيم. بازتاب این تلاشها را در اعلاميه های ما می توان ديد.
تلاش ما در فرانسه اين بود که بلندگوی مبارزه شجاعانه ی زندانيان سياسی اعتصابی باشيم. در همان حال با توجه به رویدادهای ایران، سعی کرديم اخبار مبارزات معلمان، پرستاران، کارگران و ديگر اقشار مردم را منعکس کنیم و نشان دهیم که چگونه در ايران عليرغم سنگين ترين فشارهای پليسی و سرکوب مستمر، مبارزه مردم عليه نظام جمهوری اسلامي، به اشکال گوناگون و در سطوح متفاوت همواره در جريان است.
ما در تماسهايمان با مردم و رسانه های جمعی، از آنان خواستيم تا نمایندگان خود را تحت فشار بگذارند تا در مورد زیر پا گذاشتن روزمره حقوق و آزادیهای دموکراتیک در ایران واکنش نشان دهند.
ما به سهم خود تلاش کرديم تا افکار عمومی فرانسه را نسبت به جناياتی که اين رژيم در تاريخ 25 ساله خود مرتکب شده است حساس کنيم تا از اين طريق حمايت آنان را نسبت به مبارزه دشوار مردم ايران برای رسيدن به حقوق و آزاديهای دموکراتيک برانگيزيم. افشای فشارها و تضيقاتی که نسبت به زندانيان اعتصابي، در طول و پس از پايان اعتصاب غذا از جانب رژيم جمهوری اسلامی اعمال شد در محور حرکت ما قرار داشت. ما اميدواريم که توانسته باشيم سهمی ولو اندک در افشای فضای سانسور داشته و مانورهای فریبکارانه دستگاههای قضايی و امنيتی رژيم را عليه زندانیان سیاسی بر ملا کرده باشیم.
ما براین باوریم که مبارزه پايان نمی يابد. ما موظفیم از مبارزات زندانيان سياسی - عقيدتي، کارگران، معلمان، پرستاران زنان و ديگر اقشار مردم که با دستگاههای سرکوب نظام جمهوری اسلامی به طور روزمره درگير هستند حمایت کنیم. اين وظيفه دائمی ماست که اقداماتی را در رابطه با مبارزات آنان در خارج از کشور سازمان داده و اخبار و گزارشات این اعتراضات را در مرکز اقدامات افشاگرانه خود قرار دهيم.
ما و همه آزاديخواهانی كه طی اين روزها با تلاش مستمر خود به ادامه اين حركت ياری رسانده اند يكبار ديگر همبستگی خود را با همه ی زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران اعلام می داریم.
ما از خواسته های سیاسی و صنفی كارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، روزنامه نگاران و زنان حمایت کرده و خواهان آزادی فعالان دستگیر شده و در بند آنها و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
کمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران با تاکید بر دو خواسته اصلی خود یعنی اعزام یک هیأت بین المللی برای دیدار و گفتگو با زندانیان اعتصابی و دیگر زندانیان سیاسی، همچنین ارجاع پرونده خانم زهرا کاظمی به مراجع ذیصلاح بین المللی، به تحصن 100 ساعته خود در میدان باسیل – پاریس پایان می دهد و بدین ترتیب کار این کمیته نیز پایان می یابد.

زنده باد آزادي
کمیته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران
چهارشنبه 4 اوت 2004

ليست کامل اعلام حمايت از 100 ساعت همبستگی با زندانيان سياسی – عقيدتی در ايران
پاریس، میدان باستیل، 14 مرداد 1383 برابر با 4 اوت 2004

با تشکر از کليه ی ايرانيان آزاده، سازمانها و انجمن هائی که از اين آکسيون در طی اين 100 ساعت حمايت کردند. با پايان يافتن اين آکسيون ليست نهايی حمايت کنندگان به ترتيب حروف الفبا در زير آورده می شود. با تاکيد مجدد روی اين نکته که اين حرکت به ابتکار افراد و انجمن هايی متعلق به گرايشات و نظرات سياسی گوناگون با هدف حمايت از زندانيان سياسی – عقيدتی شکل گرفته بود و طبعا با خصلت فراسازمانی و مستقل خود، متعلق به هيچ گروه يا سازمان سياسی خاصی نبود. اميدواريم که به همراه تمامی حمايت کنندگان از اين آکسيون توانسته باشيم صدای اين زندانيان را به گوش جهانيان برسانيم .

كميته برگزاری 100 ساعت همبستگی با زندانيان سياسی – عقيدتی :

انجمن دفاع از زندانيان سياسی – عقيدتی در ايران - پاريس
انجمن ديدار و گفتگو
سايت مستقلين
فوروم اجتماعی ايران – گروه تدارك
كميته اقدام برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران
كميته ضد سنگسار
گردهم آيی آزادگان جوان ايراني

ليست حمايتها به ترتيب حروف الفبا
احمد آزاد – فرشيد آزاده - محمد آزادگر - يوسف آبخون – نعمت آزرم - خسرو آهنگر - فرج آلياری - ابراهيم آوخ - شاهپور اميری - علی اکبر اميد مهر - - فريدون احمدی - مهدی اقبال - نسرين اقبال - هلن اقبال - رسا افشار - جمشيد اطيايی - جواد اسديان - شعله ايرانی - پريسا اورنگی - جواد اسديان - شکوفه ابراهيم زاده - باقر ابراهيم زاده - جعفر ابراهيم زاده - ناهيد ابراهيم زاده - حسين اخوان توحيدی - داريوش ارجمندی - جواد اسکويی - ياور اعتماد - سعيد افشار - – فرح افشار - بهمن امينی – شاهپور اميری – علی پور امان – منصور انصاری -شاهپور بهرامی - رضا باستانی - غلامرضا بقايی - ماريا بهاری - سامان بيک زاده - پوران بازرگان – ارژنگ بامشاد - عباس بختیاری - شهاب برهان - کمال بايرام زاده- کاوه پاينده - ف- پارسا - بيژن پويا - علی پور امان - حسن پويا - آريا پاک سرشت – مينا پويا - حميد پور قاسمی - صدرالدين تام - محمود تهراني- فريبا ثابت - تراب ثالث - - ليلا جديدی - فرهاد جميلی - مهری جعفری - عليرضا جالينوسی - امير جواهری لنگرودی - هادی جواهری لنگرودی - ناصر جوهری - حسن جنتی فرد - سيامک جهانبخش – مريم جمائی - صوفی حداد - يزدان حاج حمزه - رخشنده حسن پور - زين العابدين حقانی - ايرج حيدری - حسن حسام - اميد حبيبی نيا - مريم حاجی قاضی - کيان خاوری – محمد خارکش - نسيبه خارکش - غلام خيابانی - رضا چيت ساز - فيروزه داوودی - حسين دولت آبادی - جواد دادستان - علی دماوندی - صبوری ديلمي- جواد رچائی - مهدی رضوی - بيژن رستگار - منوچهر رادين - رفعت رنجبران - حبيب رياحی - پروين رياحي– احمد زمانی - علی سردار - علی اصغرحاج سيدجوادی - اکبر سوری - فتاح سلطانی – فتاح سلطانی - مهدی سامع - زهره ستوده - شهرناز سرمدی - رضا سپيد رودی - بيژن سپيد رودی - پروانه سلطانی – هدايت سلطانزاده - علی اکبر سوری - آلبرت سهرابيان - ليلا سياسي- مهرداد شهرياری - علی شيرازی - آرش شمس - علی شمس – احمد شيرازی - علی شکرالهی - شکر فلاح - محمد رضا شالگونی - جلال شالگونی - علی اکبر شالگونی - آزاده شکوهی - شهاب شکوهی - آذر شيبانی - احمد شاکر - بورسو شکوهمند - ضياء صدراشرافی – عيسی صفا - مرتضی صادقی - عليرضا صادقی - اردلان صادق - البرز صادق - حجت کسرائيان - ناهيد کوچک زاده - محمد رضا کليددار - مقصور کسيبی - هوشنگ کشاورز صدر - آرش کمانگير - اختر کمانگير مهدی کيا – علی کريمی - نوروز کاظمی - امين طباطبائی - حسين طاهری دوست - مجتبی طالقاني- عابدينی - کوروش عرفانی - خسرو عبداللهی - رسول عباسی - محمد رضا غلامپور – مونا غلامپور - رسول غلامپور - داريوش غلامپور - حسن عزيزی - علی فياض - موسی فرزانه - بابک فلاح - شکر فلاح - بهروز فراهانی - منوچهر فرهادي-شهرام قنبری - سروش قازاريان - مجتبی قطابی - مهرداد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قادری - منصور قدرخواه - رضا لارون - آرش مهدوی - مرتضی ملک محمدی - فرزانه موسويان - آرامش محمدی - باقر مومنی - رامين مولايی – علی مقدوری - زينت ميرهاشمی - روبن ماکاريان - حشمت محسنی – سارا محمود - عاطفه محبوبی - ياشار م – اردشير مهرداد - ياسمين ميظر - يوسف مجاب - هوشنگ نظرعالی - بيژن نيابتی - حميد نوذری - فضل الله نورانی - فاطمه نورانی - آذر ناصری - حسين نظری - جميله ندايی – نادر نوری زاه - حميلا نيسکيلی - احمد نوين - حسين نقی پور - صادق نقاشکار - جهانگير هاشمي- شهين هيرمند پور - ايمان ه غفور وهابی - روزبه وين - اسماعيل وفا يغمائی - ناهيد يوسفی - منصوره يعقوبی - جمشيد يوسفی

آسیل کمیته گروه ایران – سوئد
انتشارات خاوران
انجمن ایرانیان سوسیالیست لندن _ انگلستان
انجمن فرهنگی اجتماعی دارکوب - مالمو
انجمن مطالعات تئوريک – استراتژيک
انجمن گلشن – ایالات متحده آمریکا
انجمن فرانسوی دفاع از فضای آزادی در اروپا ADIL-
انجمن فرهنگی نبرد
انجمن هنر در تبعيد
اقدام فوری برای نجات ارژنگ داوودی
ايرانيان هنرمند در تبعيد
بنياد اسماعيل خوئی در آمريکا
پيشروان آزادی بيان
تلاش – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران 0 کلن
جنبش همبستگی برای آزادی و دموکراسی در ایران - نروژ
جمعيت ايرانی برای حقوق بشر – شمال کاليفرنيا
حزب آشتی ملی
حزب سبزهای ايران
حزب دمکراتيک- اجتماعی ايران – SPI
رادیو آوا - بخش فارسی رادیو فلورا (هانوفر آلمان)
راديو شراره
رادیو صدای زن ونکوور کانادا
رادیو همصدا – اسلو و نروژ
سازمان پناهندگی پرایم هلند
سازمان جاويدان ايران
سازمان چريک های فدائی خلق ايران
سازمان فدائيان خلق - شاخه اکثريت – فرانسه
سايت ايران ليبرتی
سایت چه باید کرد _ ایالات متحده آمریکا
سايت خاوران
سايت گزارشگران
سايت خبری نجات
سايت همبستگی خلق
شورای هماهنگی زندانيان از بند رسته ی ايران
شورای نفتگران ايران
فرهنگسرای اندیشه 0 گوتنبرگ
فرهنگسرای بامداد مالمو
کانون پناهندگان ايرانی – برلين
کانون پناهندگی سیاسی سیدنی – اسرتالیا
کانون تلاش برای آژادی قلم ،بیان و اندیشه (ایالات متحده آمریکا )
کانون حمایت از زندانیان سیاسی ایران - آخن المان
کانون خاوران
کانون دفاع از آزادی بیان (گوتنبرگ سوئد)
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی – انگلستان
کانون دوستداران فرهنگ ایران _ واشنگتن
کانون دموکراتیک ایران – دالاس _ایالات متحده آمریکا
کانون هنرمندان ايرانی در تبعيد
کميته پيگيری وضعيت احمد باطبي
کمپین دفاع از مبارزات مردم ایران انگلستان
کميته اتحاد عمل برای دمکراسی: حزب دمکرات کردستان ايران – سازمان اتحاد فدائيان – سازمان کارگران انقلابی ايران ( راه کارگز ) - اتحاد انقلابيون کردستان
کميته برون مرزی رفراندوم آزادی ايران
کمیته پناهندگی سیاسی وان – ترکیه
کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران و زندانیان سیاسی – فرانکفورت
کمیته دفاع از پناهندگان سیاسی (برلین)
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی برلین
کميته هماهنگی رفراندوم روی ديوارها – تهران
کميته نجات
نشر باران استکهلم
هیأت سردبیری رادیو برابری
هیأت سردبیری نشریه آوای زن – سوئد و نروژ

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10709

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تظاهرات ايستاده در ميدان باستيل پاريس: پايان حرکت 100 ساعت همبستگی با زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016