شنبه 31 مرداد 1383

خبرهاي متناقض از استيضاح وزير راه و ترابري در مجلس، ايلنا

عضو كميته پيگيري استيضاح وزير راه و ترابري:
طرح استيضاح وزير راه وترابري با 67 امضا تقديم هيات رئيسه مجلس شده است
شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با استيضاح خرم موافقت كرده است


تهران-خبرگزاري كار ايران

عضو كميته هفت نفره پيگيري استيضاح وزير راه و ترابري گفت: طرح استيضاح وزير راه وترابري با 67 امضاء تقديم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي شده است، اما به دليل تقاضاي فراكسيون اصولگرا اعلام وصول آن به تاخير افتاد، ضمن اين كه شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با استيضاح خرم موافقت كرده است.
علي احمدي؛ نماينده ممسني در گفت و گو با خبرنگار پارلماني" ايلنا" تصريح كرد: شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با استيضاح خرم موافقت كرده است اما از كميته هفت نفره پيگيري استيضاح خرم خواسته اند در يك جلسه با مجمع عمومي اين فراكسيون نيز موضوع استيضاح را مطرح و به جمع بندي برسند.
احمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا در نشست مشترك دولت و مجلس موضوع استيضاح خرم مطرح شد؟تصريح كرد: هيچ بحثي در اين خصوص صورت نگرفت و بيشتر مباحث مربوط به نحوه تعامل و همكاري روي موضوعات مختلف با دولت بود.
احمدي در واكنش به اين مطلب كه برخي نمايندگان معتقدند؛ هيات رئيسه در استيضاح خرم تعلل مي كند، افزود: اعضاي هيات رئيسه تحت عنوان هيات رئيسه مقاومت نكرده اند بلكه برخي نظرات را از ابتدا داشتند، از جمله در رابطه با دلايل استيضاح كه بايد قوي باشد و به همين دليل كميته پيگيري استيضاح تشكيل شد.
وي اظهار اميدواري كرد: در اين هفته استيضاح خرم اعلام وصول شود.
-------------------------------------------

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي:
هيچ طرحي مبني بر استيضاح وزير راه و ترابري به هيات رئيسه نرسيده است

تهران-خبرگزاري كار ايران
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: تا اين لحظه هيچ طرحي مبني بر استيضاح احمد خرم؛ وزير راه و ترابري به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" با حميدرضا حاجي بابايي؛ با رد تحويل طرح استيضاح وزير راه و ترابري به هيات رئيسه، گفت: آخرين جلسه هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي عصرچهارشنبه هفته گذشته برگزارشد و در اين جلسه هيچ بحثي در خصوص استيضاح وزير راه و ترابري مطرح نشد.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي افرود: اگر طرحي در اين خصوص با امضاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيات رئيسه رسيده بود؛ مطمئناٌ مهمترين دستور جلسه هيات رئيسه مي‌‏شد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11107

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خبرهاي متناقض از استيضاح وزير راه و ترابري در مجلس، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016