يكشنبه 8 شهريور 1383

حداد عادل: بعضىها روش گذشته خود را رها نکرده اند، اداره جامعه با تحريک و جنگ روانى ممکن نيست، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۸ / ۰۶ / ۸۳
داخلى.سياسى.مجلس .حدادعادل.
" غلامعلى حداد عادل" رييس مجلس شوراى اسلامى گفت : " بعضىها روش
گذشته خود را رها نکرده اند و تصور مىکنند اداره جامعه با تحريک و جنگ
روانى و تيترهاى جنجالى است ، بايد گفت که آزموده را آزمودن خطاست ".
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا ، حدادعادل اين اظهارات را درپاسخ
به تذکر آيين نامه اى " نفيسه فياض بخش " نماينده مردم تهران و رييس
فراکسيون زنان مجلس بيان کرد.
رييس مجلس افزود : خطاب به آنان که هنوز به فکر استفاده از شيوه هاى
جنگ روانى هستند مىگويم شما چند سال اين روش را استفاده کرديد ، نتيجه
معکوس گرفتيد . بهتر است اين روش را رها کنيد و به فکر حل مشکلات مردم
باشيد".
حدادعادل اظهارداشت : نمايندگان بايد مراقب باشند دراين دام ها نيفتند
و نسبت به سووالهايى که از سوى مطرح مىشود ، حساس باشند ، البته
خبرنگاران آزادند هر سووالى را بپرسند، اما برخى سووالها با مقاصد خاصى
طراحى مىشود.
حدادعادل تصريح کرد : نمايندگان هم آزادهستند هر طور که مىخواهند
پاسخ دهند . اما بايد مواظب باشيم مجلس را به صحنه کارزار دل آزارى تبديل
نکنيم وعهد وپيمانى که بسته ايم از ياد نبريم .
حدادعادل تاکيدکرد : رابطه مجلس با عموم خبرنگاران خوب است ، اما يکى
دو مورد هست که موجب تحريف سخنان نمايندگان و گله مندى آنان شده و جار
وجنجال در پى داشته است .
رييس مجلس به مصاحبه اخير محمود محمدى نايب رييس کميسيون امنيت ملى
و سياست خارجى اشاره کرد وگفت : بنده از اين مصاحبه مطلعم و آقاى محمدى
نامه اى به من نوشته اند که از طريق روابط عمومى مجلس پيگيرى مىکنيم .
"نفسيه فياض بخش " نماينده مردم تهران با استناد به بند۱ ماده ۲۳
آيين نامه داخلى مجلس مبنى بر حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از
حقوق و جايگاه قانونى نمايندگان ، گفت : متاسفانه در سه ماه گذشته فشار
اخبار مجعول و تحريف شده گاه توسط برخى رسانه ها هم وجهه نماينده و هم
منافع ملى نظام را مخدوش کرده است .
رييس فراکسيون زنان مجلس شوراى اسلامى افزود : از اخبار کذبى که درمورد
محدوديت حجاب و جداسازى دختران و پسران بگذريم ، نمونه اخير آن مصاحبه
نايب رييس کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى است که به دروغ منتشر و تحريف
شده و مورد استقبال رسانه هاى بيگانه قرار گرفت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فياض بخش گفت : هيچگاه نماينده فرصت مطالعه تک تک کلمات را ندارد که
ببيند وجهه خودش يا يکى از منافع نظام تهديد نشود.
وى افزود : از هيات رييسه مىخواهم دقت بيشترى نشان دهد و با مواردى
که سوء نيت است ، برخورد شود .
فياض بخش گفت : مجلس نقد را مىپذيرد، اما بايد نقد منصفانه باشد .
وى تصريح کرد : هيات رييسه درجلسات غير علنى به مجلس گزارش دهد که
دراين زمينه چه کرده است ؟

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11413

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حداد عادل: بعضىها روش گذشته خود را رها نکرده اند، اداره جامعه با تحريک و جنگ روانى ممکن نيست، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016