چهارشنبه 4 شهريور 1383

ديدار خاتمى و اعضاى هيات دولت با رهبر جمهورى اسلامى، ايرنا

ديدار رئيس جمهورى و اعضاى هيات دولت با رهبر معظم انقلاب
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۴ / ۰۶ / ۸۳
داخلى.سياسى.رهبر.هيات دولت .
رهبر معظم انقلاب اسلامى صبح امروز در ديدار رييس جمهورى و اعضاى هيات
دولت با تشکر از زحمات و تلاشهاى فراوان و مخلصانه قوه مجريه تشريح
کارنامه دولت را براى افکار عمومى ، ضرورى برشمردند و افزودند : در سال
پاسخگويى اقدامات مثبت و نيز کارهاى انجام نشده را صادقانه و شفاف به
مردم گزارش دهيد تا جامعه ، جمع بندى صحيحى از فعاليتهاى دولت بدست آورد
که به اعتقاد اينجانب ، اين جمع بندى مثبت خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اى در آغاز اين ديدار، با اشاره به حوادث غمبار
عراق بويژه شهر مقدس نجف ، تصريح کردند : اقدامات سياه و فراموش نشدنى
اشغالگران در عراق و بويژه نجف اشرف نشان دهنده سياست آمريکايىها مبنى
بر کاربرد زور و سرکوب است اما اين سياست کاملا اشتباه ، بدون شک شکست
خواهد خورد و علاوه بر وارد آوردن ضربه هاى طاقت فرسا به نظام آمريکا، براى
حداقل دهها سال دره عميقى از نفرت را ميان "آمريکاييها و ديگراشغالگران "
با "دنياى اسلام " بوجود خواهد آورد.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به سابقه هزار ساله نجف در علوم مختلف و
پرورش علماى برجسته جهان اسلام ، افزودند : نجف يک دانشگاه است و دلهاى
مسلمانان بويژه شيعيان بعلت وجود مرقد اميرالمومنين ، متوجه اين شهر
عظيم است اما اشغالگران با ناديده گرفتن اين يادگارهاى عزيز تاريخ اسلام
نجف را بر خلاف همه معيارهاى انسانى و بدون اعتنا به مخالفتهاى افکار
عمومى جهان ، اينگونه مورد تهاجم قرار مىدهند.
ايشان با ابراز همدردى ملت ايران با ملت عراق ابراز اميدوارى کردند
خداوند متعال سنت هميشگى خود را در حمايت از حق ، بار ديگر آشکار کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در ادامه سخنان خود با گراميداشت ياد شهيدان
رجايى و باهنر بعنوان نمادها و نشانه هاى راه پيشرفت و سرافرازى ملت
ايران و نظام اسلامى ، به آخرين سال فعاليت دولت آقاى خاتمى اشاره کردند و
افزودند : لازم است با همان انگيزه و همت سال اول به کار و تلاش ادامه دهيد
و حتى در آخرين روز فعاليت ، فرصت خدمتگزارى به مردم را از دست ندهيد تا
آثار مثبت اقدامات شما در سالهاى بعد نيز همچنان آشکار و ماندگار باشد.
حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به تاثير سياستها و فعاليتهاى دولت
کنونى در حرکت دولت بعدى افزودند : بايد پايه هاى استوار و محکم بناگذاريد
تا در افتخارات دولت بعدى نيز سهيم شويد همچنانکه اگر خداى ناکرده دراين
زمينه کوتاهى شود ، آثار سوء آن متوجه دولت فعلى نيز خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب خطاب به رييس جمهورى و اعضاى هيات دولت افزودند :
مردم هنوز از بسيارى از کارهاى خوب شما مطلع نيستند بنابراين درآخرين
سال فعاليت خود و در مقام پاسخگويى به مردم ، عملکرد مثبت و منفى خود را
با صراحت و صداقت با افکار عمومى در ميان بگذاريد و بطور دقيق به مردم
گزارش بدهيد که در آغاز کار چه تحويل گرفته ايد و اکنون چه تحويل مىدهيد
تا اعتماد مردم جلب شود.
ايشان در همين زمينه به خودکفايى کشور در توليد گندم اشاره کردند و
افزودند : کسى باور نمىکرد که ظرف سه سال اين هدف مهم محقق شود اما به
لطف پروردگار و همت و تلاش دست اندرکاران اين کار انجام شد که لازم است با
توليد برنامه هاى رسانه اى جذاب اينگونه حقايق براى مردم بازگو شود.
ايشان به اتمام رساندن کارها و طرحهاى ناتمام مانده دولت را از
اولويتهاى برنامه دولت آقاى خاتمى برشمردند و افزودند : بموازات اين اقدام
کارهاى جديد و نو از جمله توليد علم ، افزايش تحقيقات و ارتباط صنعت با
دانشگاهها را همچنان پيگيرى کنيد.
رهبر معظم انقلاب پاکسازى کامل قوه مجريه از فساد مالى را از ديگر
اولويتهاى کارى آخرين سال دولت فعلى دانستند و تاکيد کردند : تا هنگامى که
قواى مجريه و قضائيه از فساد مالى پاک نشوند کارها و خدمات ارزنده انجام
شده نيز آنچنان که بايد به ثمر نمىرسد.
ايشان عزم جدى دستگاهها در مبارزه با فساد اقتصادى را ضرورى خواندند و
در عين حال افزودند : اين عزم جدى بايد با "عمل " ، "تحرک " و عدم اغماض
توام شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادى به نتيجه لازم برسد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى کوچک کردن دولت و خصوصىسازى را تاييد کردند
اما خاطرنشان ساختند : نوآورى نظام جمهورى اسلامى اين است که در همه زمينه -
ها توسعه و عدالت را در کنار يکديگر دنبال مىکند و اين سياست اصلى بايد
درهمه برنامه ريزيها و اقدامات مورد توجه کامل قرارداشته باشد.
حضرت آيت الله خامنه اى ثبات سياستهاى کلى را زمينه ساز استمرار حرکت رو
به جلوى کشور خواندند و افزودند : با گذشت زمان نيروهاى پرنشاط و مبتکر با
تلاش و تحرک و ديدگاههاى جديد خود، ايران را به سمت رونق و پيشرفت بيشتر
حرکت خواهند داد اما همه اين فعاليت ها، فقط در چارچوب ثبات سياستهاى کلى
به ثمر خواهد رسيد، بنابراين اين سياستها نبايد دچار التهاب شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى تکيه بر مردم و حرکت براى مردم را از جمله
سياستهاى کلى نظام برشمردند و افزودند : مسوولان نظام در چارچوب اسلام و
با نگاه اسلامى ، همه کارهاى خود را با تکيه بر مردم بويژه جوانان و حمايت
از محرومان به پيش مىبرند.
ايشان با تاکيد بر ضرورت پرهيز از زير سئوال بردن خدمات دولت افزودند :
نقد و بررسى ايرادى ندارد و کمبودها قابل انکار نيست اما مطبوعات و
تريبونهاى ديگر نبايد با بىانصافى خدمات و تلاش هاى ارزنده دولت را زير
سئوال ببرند.
رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر لزوم پرهيز از مناقشات بىحاصل در درون
قوه مجريه يا در تعاملات سه قوه افزودند : نقد منصفانه و تذکر از مسايل
ضرورى است و نظارت از جمله حقوق مسلم مجلس به شمار مىآيد اما اين مسايل
نبايد با مناقشات بىمورد اشتباه شود و فرصت خدمت به مردم را از دستگاهها
و قواى مختلف سلب کند.
حضرت آيت الله خامنه اى همچنين آغاز کارهاى جديد از جمله مبارزه بنيانى
با قاچاق کالا تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعى - تشکيل سازمان گردشگرى
و ميراث فرهنگى و تشکيل بنياد شهيد و ايثارگران را در آخرين سال فعاليت
دولت اقداماتى مثبت و جالب توجه خواندند و افزودند : اين گونه کارها نشان
مى دهد که دولت در آخرين سال فعاليت خود همچنان در پى خدمت به مردم است .
در اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين خاتمى ، رييس جمهورى ضمن
گراميداشت ياد و خاطره شهيدان دولت بويژه شهيد رجايى و شهيد باهنر به
کارهاى بزرگى که بعد از پيروزى انقلاب اسلامى انجام گرفته از جمله تحقيقات
و فعاليتهاى برجسته علمى اشاره کرد و در گزارشى از عملکرد دولت در هفت
سال گذشته گفت : راه اندازى صندوق ذخيره ارزى يکى از اقدامات بسيار موثر
دولت بود که ايجاد پشتوانه براى بودجه کشور و ايجاد زمينه عملى براى
سرمايه گذارى بخش خصوصى از اهداف مهم تاسيس اين صندوق بوده است .
رييس جمهورى با تاکيد بر استفاده از صندوق ذخيره ارزى براى اجراى
طرحهاى عمرانى ، به ميزان بهره مندى بخش خصوصى از اين صندوق اشاره کرد و
افزود : در دو سال گذشته حدود چهار و نيم ميليارد دلار به بخش خصوصى اختصاص
يافته است در حاليکه در۲۳ سال قبل از آن رقم اختصاص يافته به بخش خصوصى
حدود چهار ميليارد دلار بوده است .
آقاى خاتمى ، تصويب قانون جديد مالياتها و کاهش رقم ماليات دريافتى
از بخشهاى توليدى و افزايش سقف معافيت ماليات حقوق بگيران را از ديگر
فعاليتهاى دولت ذکر کرد و گفت : درحاليکه در برنامه سوم توسعه پيش بينى
رشد۲۳ درصدى مالياتها شده بود، درآمدهاى مالياتى طى سالهاى گذشته حدود
۲۶ درصد رشد داشته است .
رييس جمهورى با اشاره به مشکل اشتغال در کشور و ايجاد۵۹۰ هزار فرصت
شغلى و کاهش رقم ميانگين بيکارى از۱۵ درصد به ۱۳ درصد افزود : تک نرخى
شدن ارز نيز يکى از دستاوردهاى مهم دولت است که اين اقدام با حفظ معدل
تورم در حدود۱۳ درصد انجام گرفت و اميد است با کاهش نقدينگى ، ميزان
تورم نيز کاهش يابد.
آقاى خاتمى جلوتر بودن رشد اقتصادى در بخشهاى دولتى و خصوصى از
برنامه سوم را از جمله افتخارات دولت ارزيابى کرد و با اشاره به تلاش دولت
براى بهبود وضعيت حقوق بگيران و افزايش حداقل دريافت بازنشستگان افزود :
در بخش سدسازى نيز دولت موفقيتهاى بزرگى داشته است بگونه اى که از ابتداى
انقلاب تا سال۷۶ ،۳۵ سد به بهره بردارى رسيده بود ولى مجموع سدهاى به
بهره بردارى شده تا سال آينده ، به ۸۵ سد خواهد رسيد.
رييس جمهورى با يادآورى اتمام ۳۲ هزار طرح نيمه تمام در يکسال گذشته
برقرارى عدالت اجتماعى را از اولويتهاى مهم دولت برشمرد و بااشاره به
اجراى طرح توازن منطقه اى در هشت استان محروم کشور گفت : افزايش جمعيت
شهرى و روستايى تحت پوشش آب آشاميدنى سالم ، برق و فاضلاب ، افزايش توليد
مسکن شهرى و توجه بيش از پيش براى حل مشکلات جانبازان از ديگر اقدامات و
خدمات دولت است .
رييس جمهورى با تاکيد بر اينکه بيان خدمات و اقدامات دولت به معناى
ناديده گرفتن مشکلات نيست ، لزوم هدفمند کردن يارانه ها و استفاده از
مبالغ غير ضرور يارانه ها براى سرمايه گذازى در بخشهاى توليدى ، کاهش
حجم تصدى گرى دولت ، اصلاح سيستم ادارى و مبارزه جدى با قاچاق کالا را از
جمله اقدامات مورد نياز کشور دانست و افزود : در خصوص مبارزه با مفاسد
اقتصادى نيز اقدامات موثر انجام گرفته و اگر اين مبارزه بصورت همه جانبه
و فراگير انجام گيرد، بسيارى از مشکلات برطرف خواهد شد.
در اين ديدار وزير علوم ، تحقيقات و فناورى نيز با بيان گزارشى از
فعاليتهاى وزارتخانه هاى آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى
و علوم ، تحقيقات و فناورى از ارتقاء جايگاه علمى ايران در جامعه جهانى
خبر داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاى توفيقى ، تقويت روحيه پژوهشى در آموزش و پرورش ، کسب ميانگين ۲۳
مدال المپيادهاى جهانى دانش آموزشى در هرسال ، تدوين سند ملى در حوزه هاى
زيست فناورى و نانو فناورى ، طراحى و اجراى پروژه ماهواره علمى- تحقيقاتى
مصباح با همکارى چند وزارتخانه ، تاسيس ۱۰ پارک علوم و فناورى در استانها
و حضور فعال در مرکز تحقيقات هسته اى اروپا را از نمودهاى تلاش مستمر دولت
براى ارتقاء وضع علمى - پژوهشى کشور اعلام کرد.
وزير علوم ، تحقيقات و فناورى همچنين گفت : در سال۸۲ حدود۲۰ هزار
مقاله علمى از پژوهشگران و دانشمندان ايرانى در مجلات علمى معتبر داخلى و
خارجى و کنفرانسهاى جهانى ارائه شده است .
آقاى حجتى وزير جهاد کشاوزى نيز ضمن بيان گزارشى از اقدامات انجام
گرفته در جهت حفظ و تقويت منابع پايه در بخش هاى منابع طبيعى و کشاورزى
گفت : در خصوص افزايش توليد و بسترسازى آن در بخش کشاورزى نيز اقدامات
مهمى همچون ، ايجاد سيستم هاى نوين آبيارى ، تجهيز و نوسازى اراضى ،
بهسازى انهار و افزايش بهره ورى از منابع آب صورت گرفته که نتيجه آن
افزايش توليد در بخش کشاوزى به ميزان ۲۲ ميليون تن است .
وزير جهاد کشاوزى بااشاره به خود کفايى کشور در توليد گندم ، از آن
بعنوان يک افتخار ملى بعد از۴۰ سال ياد کرد و افزود : در خصوص توليد ذرت
توسعه باغهاى زيتون ، توليد شير ، گسترش کشت گلخانه اى و افزايش باغات
نيز اقدامات بسيار مهمى انجام گرفته است و امسال بعد از حدود۴۰ سال تراز
بازرگانى بخش کشاوزى مثبت شده است .
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح نيز در اين ديدار با اشاره به
برخى از دستاوردهاى دفاعى کشور در سالهاى اخير اعلام کرد : درحال حاضر حدود
۱۷۰۰ نوع محصولات نظامى در عرصه هاى مختلف زمينى،دريايى و هوايى و موشکى در
صنايع نظامى وزارت دفاع توليد مىشود.
دريابان شمخانى گفت : حدود چهار هزار دانشمند و محقق در بخش صنايع
دفاعى در حال فعاليتند و هرسال حدود۱۳۰ طرح پژوهشى دفاعى در وزارت دفاع
اجرا مىشود.
آقاى جهانگيرى وزير صنايع و معادن نيز در اين ديدار گفت : تصويب لايحه
نوسازى صنايع و نوسازى صنايع نساجى و خروج اين صنايع از بحران چند سال
گذشته ، اصلاح مقررات جهت کاهش مداخلات دولت در بنگاههاى صنعتى ، حمايت از
توليد داخلى ، راه اندازى بيش از۱۰۰۰ واحد تحقيقى در کنار مراکز توليدى
و صنعتى بمنظور برقرارى ارتباط دانشگاه و صنعت و خصوصىسازى از جمله
اقدامات مهم بوده است .
وزير صنايع و معادن با اشاره به رشد ارزش افزوده صنعت ،۳ / ۱۲ ميليارد
دلار صادرات صنعتى ،۱۴۰ ميليون تن استخراج مواد معدنى ، بهره بردارى از
۴۵۰۰ طرح صنعتى در سال جارى و افزايش توليد صنايع کشاوزى افزود : کشور در
بخش حمل و نقل نيز به تحول بزرگى رسيده و ايران در چند سال آينده به يکى
از بزرگترين خودروسازهاى منطقه تبديل خواهد شد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11270

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار خاتمى و اعضاى هيات دولت با رهبر جمهورى اسلامى، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016