دوشنبه 23 شهريور 1383

موسویان:غنی سازی اورانیوم حق ایران است و تعلیق آن برای همیشه ادامه نخواهد یافت، مهر

دبیر کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه تعلیق همیشه ادامه نخواهد یافت، گفت: این حق ایران است و تداوم دائمی تعلیق غیر قانونی است و غنی سازی در ایران کاملا تحت کنترل آژانس است. این پروژه از ابتدا تحت کنترل کامل آژانس بود ما دلیلی نمی بینم که سایت ها تحت نظارت آژانش قرار نگیرد.
موسویان سخنگوی هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به وین در خصوص گزارش شفاهی مدیرکل آژانس گفت: گزارش شفاهی مشابه گزارش کتبی بود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش خاطرنشان کرد: در این گزارش مسایلی که مربوط به تصمیم داوطلبانه ایران برای ایجاد اعتماد در زمینه تعلیق غنی سازی بود، دربخش پای بندی ایران به معاهده و پادمان، مدیرکل به خوبی اعلام کرد که همکاری های خوبی صورت گرفته و آژانس امروز درک بسیار خوبی از فعالیت های ایران پیدا کرد.

وی تصریح کرد: مدیرکل تایید کرد که دو مساله مهم غنی سازی لیزری و تبدیل مواد از نظر آژانس حل شده و از آن به بعد در قالب پروتکل و پادمان دنبال خواهد شد.

موسویان اظهار داشت: در خصوص آلودگی نیز اعلام شد که آلودگی حد بالا در نطنز و کالای الکتریک منشا خارجی داشته است. تنها جاهایی که ما غنی سازی داریم مربوط به نطنز و کالای الکتریک است و مهمترین ابهامی که برای آژانس وجود داشت در مورد غنی سازی 36 درصد و 54 بود که آن هم امروز به صراحت اعلام شد که از نظر آژانس روشن شده و این حد غنی سازی در داخل ایران صورت نگرفته است.

دبیرکمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی گفت: مدیرکل آژانس در گزارش امروز خود همکاری های ایران و اجرای پروتکل را تایید کرد. در بخش اول گزارش عملی و واقع گرایانه بود در بخش دوم نیز مدیرکل اشاره کرد که از اجلاس قبلی تعلیق را در بخش مونتاژ شکسته است ما نیز قبلا اعلام کرده بودیم که چون اروپایی ها به تعهدات خود برای بسته شدن پرونده عمل نکردند در قالب توافق نامه فوریه ما نیز به تعهد خود عمل نکردیم و تعلیق قطعه و مونتاژ را متوقف کردیم.

وی تاکید کرد: مدیرکل آژانس در این بخش از ایران خواست که تعلیق را همچنان به طور کامل داشته باشیم که در چند ماه آینده و اجلاس نوامبر بتوانیم به جمع بندی نهایی برسیم.

موسویان در خصوص قطعنامه تصویب شده در ژنو از سوی آمریکا و انگلیس گفت: بعید می دانم قطعنامه ای توسط اروپا ارایه شود که در آن تهدید ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته باشد. اینکه در قطعنامه ذکر شود که مدیرکل تا ماه نوامبر گزارش کاملی برای جمع بندی نهایی ارایه کند، این خواست ایران است تا بقیه مسایل نیز تا نوامبر اعلام شود که در قالب پادمان و پروتکل امکان پیگیری داشته باشد و پرونده به حالت عادی در آید.

دبیرکمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی افزود: ما پیش نویس قطعنامه را نداریم اما معتقدیم که این قطعنامه چیزی به ایران الزام نمی کند از سویی نمایندگان کشورهای اروپایی نیز خواهان همکاری های فنی هستند.

وی با تاکید بر اینکه در گزارش شفاهی و کتبی البرادعی هیچ مساله ای مهمی که جامعه جهانی را نگران کند، وجود ندارد، اظهار داشت: ایران به آژانس و پادمان متعهد است و پروتکل 2+93 را امضا کرده است و گزارش آژانس تا کنون نشان می دهد که همکاری ایران کامل بوده است.

موسویان تاکید کرد: ما فکر می کنیم که در جلسه ماه نوامبر پرونده ایران در موقعیت معمولی قرار گرفته و به نتایج قطعی در زمینه این پرونده خواهیم رسید. موضوعات در چارچوب پادمان تحت کنترل آژانس قرار می گیرد و موضوعی برای بحث در شورای حکام نیست.

سخنگوی هیات ایرانی در اجلاس شورای حکام اظهار داشت: در گزارش البرادعی آمده است که برخی موضوعات مهم از جمله تبدیل اورانیوم و غنی سازی میان ایران و آژانس حل شده و از این پس در قالب پادمان قرار خواهد گرفت اما اعلام شده که تنها در موضوع پی.2 و آلودگی مسایل جزیی باقی مانده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی تاکید کرد: درباره موضوع آلودگی ها نیز ثابت شده است که این آلودگی ها از کشورهای دیگر به ایران آمده است. موضوع پی.2 هم دارای پیشرفت خوبی بوده است و تنها درباره فعالیت ایران در سال 1999 و 2002 بررسی های بیشتری لازم است.

موسویان با تاکید مجدد بر داوطلبانه بودن تعلیق غنی سازی اورانیوم، اظهار داشت: تعلیق غنی سازی تصمیمی داوطلبانه از سوی ایران بود در اکتبر 2003 ما حداکثر همکاری خود را برای اعتماد سازی انجام دادیم. امضای پروتکل و اجرای آن دیگر گام برای اعتمادسازی انجام شده و معتقدم 80 درصد از همکاری های ما انجام شده و این نشان می دهد که ایران همکاری لازم را داراست.

وی تاکید کرد: موضوع اصلی این است که غنی سازی حق ایران است و ما خودمان تصمیم گرفتیم که آن را به حالت تعلیق درآوریم تا جامعه جهانی به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایران اطمینان یابند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11962

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'موسویان:غنی سازی اورانیوم حق ایران است و تعلیق آن برای همیشه ادامه نخواهد یافت، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016