سه شنبه 24 شهريور 1383

پيش نويس قطعنامه ‌اتحاديه‌ اروپا درباره‌ ايران، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي

پيش نويس قطعنامه‌ي اتحاديه‌ي اروپا درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران در شوراي حكام منتشر شد. متن كامل اين قطعنامه به شرح ذيل است:

شوراي حكام،

a) با يادآوري قطعنامه‌هاي پذيرفته شده در شوراي حكام در تاريخ 18 ژوئن 2004 (GOV/49/2004)، 13 مارس 2004 (GOV/21/2004)، 26 نوامبر 2003 (GOV/81/2003) و 12 سپتامبر 2003 (GOV/69/2003) و بيانات شورا در تاريخ 19 ژوئن 2003 (GOV/or.1072)،

b) با تقدير از گزارش تاريخ اول سپتامبر 2004 (GOV/60/2004) دبيركل در خصوص تحقق پادمانها در ايران؛

c) روند كلي مثبت اشارات به همكاري ايران با آژانس در گزارش دبيركل را يادآور مي‌شود، اما اين روند ارايه‌ي اطلاعات مورد نياز در برخي موارد بايد تسريع مي‌شد.

d) با توجه به اظهارات دبيركل مبني بر اين كه آژانس پيشرفتي دائم در خصوص درك برنامه‌ي هسته‌يي ايران به دست مي‌آورد، اما هنوز اقدام بيشتري در خصوص برخي مسايل مورد نياز است؛ به ويژه آلودگي و حوزه‌ي برنامه‌ي سانتريفوژ P1 و P2،

e) با ابراز نگراني جدي خاطرنشان مي‌كند كه همانطور كه در گزارش دبيركل به تفصيل آمده است ايران به درخواست‌هاي مكرر شورا براي تعليق تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي و پردازش دوباره اعتنا نكرده است.

f) همچنين نگران است كه ايران قصد دارد به عنوان بخشي از فرآيند آزمايش در تاسيسات تبديل اورانيوم 37 تن كيك زرد را مورد استفاده قرار دهد و اين برخلاف درخواست شورا از ايران در قطعنامه‌ي GOV/49/2004 است.

g) حق كشورها را براي توسعه و كاربرد عملي انرژي اتمي با اهداف صلح آميز از جمله توليد برق، هماهنگ با تعهداتشان در خصوص معاهده و با در نظر گرفتن نياز كشورهاي در حال توسعه، به رسميت مي‌شناسد.

h) بر لزوم پادمانهاي كارآمد براي ممانعت از استفاده از مواد هسته‌يي براي اهداف ممنوعه در تضاد با توافقات و بر اهميت پادمانهاي كارآمد براي تسهيل همكاري در زمينه انرژي تاكيد مي‌كند.

1) از ايران مي‌خواهد به شكل مثبت و بي درنگ به يافته‌ي دبيركل پاسخ دهد مبني بر اين كه ايران بايد دسترسي به اماكن، اشخاص و اطلاعات مربوط به تحقق پادمانها زماني كه آژانس درخواست كرده باشد را فراهم كند و همچنين هرگونه اطلاعات بيشتر كه مي‌تواند درك آژانس از مسايل باقيمانده و برنامه‌هاي هسته‌يي ايران را بهبود بخش فعالانه فراهم كند.

2) بر اهميت تداوم عمل كردن ايران مطابق با شروط پروتكل الحاقي تاكيد مي‌كند و يكبار ديگر از ايران مي‌خواهد بدون تاخير پروتكل‌اش را تصويب كند.

3) عميقا ابراز نگراني مي‌كند كه تحقق تصميمات ايران براي تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي و پردازش دوباره كه در 29 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 به آژانس ذكر شده بود به طور چشمگيري درك آژانس از ميزان آن تعهدات را ناديده مي‌گيرد و اين كه ايران از آن زمان تاكنون از برخي از آن تصميمات كنار كشيده است، و از ايران مي‌خواهد سريعا و به شكل اثبات شدني تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي را به حالت تعليق در آورد؛ به ويژه ساخت قطعات سانتريفوژها، مونتاژ و آزمايش آنها و توليد مواد اوليه كه در آزمايش‌هاي UCF به كار گرفته مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4) بار ديگر از ايران مي‌خواهد به عنوان معيار ديگر اعتمادسازي داوطلبانه در تصميمش براي شروع ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديد نظر كند.

5) يادآور مي‌شود كه همكاري كامل و بي درنگ با آژانس از سوي تمامي كشورهاي سوم براي آشكار شدن برخي مسايل به تعويق افتاده به ويژه مساله‌ي آلودگي ضروري است.

6) دبيركل و دبيرخانه را براي اقدامات حرفه‌اي و بي طرفانه براي تحقق توافقنامه‌ي پادمان ايران و قريب‌الوقوع بودن به اجرا گذاشتن آن پروتكل الحاقي ايران و همچنين بررسي تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و پردازش دوباره‌ي ايران و تحقيق درباره‌ي مسيرها و منابع تامين كننده تحسين مي‌كند.

7) از دبيركل مي‌خواهد تا پيش از نشست شورا در ماه نوامبر گزارشي را از برنامه‌ي هسته‌يي ايران از سپتامبر 2002 (تاكنون) به همراه ارزيابي از اقداماتي كه در آن موضوعات مختلف برنامه‌ي هسته‌يي ايران مطرح شده است، گزارش توصيفي از همكاري ايران با آژانس، چكيده‌ي نتايج فعاليت‌هاي بررسي آژانس در اين دوره و بهترين ارزيابي از تحقق آن نتايج به شكل مفصل و كلي، متمركز شده به طور خاص بر تحقق توافق پادمان از سوي ايران و پاسخ به درخواست‌هاي شورا در قطعنامه‌هاي پيشين، از ايران به ويژه تعليق كامل همه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي و پردازش دوباره‌ را درخواست مي‌كند.

8) تصميم مي‌گيرد كه در اين چارچوب به ويژه براساس آن گزارش درباره‌ي اين كه آيا گام‌هاي ديگري درباره‌ي تعهدات ايران تحت توافقنامه‌ي پادمان و درخواست‌هاي شورا از ايران در قطعنامه‌هاي قبلي لازم است يا خير، تصميم قطعي اتخاذ كند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11993

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيش نويس قطعنامه ‌اتحاديه‌ اروپا درباره‌ ايران، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016