دوشنبه 23 شهريور 1383

اجتماع 3500 نفر از هواداران مجاهدين خلق در بروکسل براي حذف نام اين سازمان از ليست گروه هاي تروريستي

هواداران مجاهدين خلق امروز از گوشه و کنار جهان در بروکسل پايتخت اروپا گردهم آمدند تا خواستار حذف نام اين سازمان از ليست گروه هاي تروريستي شوند. درحاليکه تلويزيون اين سازمان از اجتماع 25000 نفري خبر مي داد، خبرگزاري ها و روزنامه نگاران محلي بلژيک تعداد آنان را حدود 3500 نفر اعلام کردند. در اين اجتماع که بصورت زنده از شبکه تلويزيوني ماهواره اي اين سازمان پخش مي شد اعضاي شوراي ملي مقاومت و برخي از سياستمداران کشورهاي مختلف اروپايي در حمايت از مجاهدين و لزوم حذف نام اين سازمان از ليست سازمان هاي تروريستي سخن گفتند.

13092004-ff-2.jpg

در روزهاي گذشته برخي از اعضاي جدا شده اين سازمان در نامه اي به لويي ميشل، وزير خارجه بلژيک، اين سازمان را به هدف قرار دادن عمدي غير نظاميان در عمليات تروريستي، همکاری های بسيار نزديک با سيستم های اطلاعاتي صدام حسين بر عليه ايرانيان در طول جنگ هشت ساله ای که در آن از گازهای شيميايي بر عليه ايرانيان استفاده شد، همکاري های بسيار نزديک با سرويس های اطلاعاتي دشمن واجرای برنامه های جاسوسي آنان بر عليه عالي ترين منافع ملت ايران و عراق، کشتار اکراد و شيعيان عراقي به دستور مستقيم صدام حسين، سو استفاده های غير قانوني از سيستم های دموکراتيک در غالب کشور های اروپايي و امريکا و کلاهبرداری های مالي، سياسي و اخلاقي، متهم کرده بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاري بلگا، امروز، دوشنبه چند هزار نفر از طرفداران مجاهدين زير پنجره هاي ساختماني که وزاري خارجه کشورهاي اروپايي در آن جلسه داشتند، بصورتي پر سر و صدا جمع شدند. جلسه اي که يکي از مضامين آن نيز وضعيت ايران بود. اين گروه خواستار حذف نام مجاهدين خلق ايران از ليست سازمان هاي تروريستي منتشره بوسيله اروپا، شدند. آنان همچنين خواستار شدت عمل و اعمال فشار بيشتر اين اتحاديه نسبت به دولت ايران شدند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11966

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اجتماع 3500 نفر از هواداران مجاهدين خلق در بروکسل براي حذف نام اين سازمان از ليست گروه هاي تروريستي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016