شنبه 9 آبان 1383

نامه حسين خداداد به آيت الله منتظري پيرامون حجاب

بسم الله الرحمن الرحيم
با عرض سلام به ايت الله العظمي منتظري

با زبان روزه اين نامه را براي شما مي نويسم و از خدا مي خواهم حقيقت كلام مرا در دلسوزي و حقيقت جويينشان بدهد. اگر سخن كفر و يا نا حقي مي زنم لطفا مرا ارشاد فرماييد ولي انتظار دارم كه شفاف براي بنده عنوان كنيد. اگر امروز سكوت كنيم شايد حكومتها و رئيس جمهور آينده و يا مجلس آينده براي زنان لباس ملي با اجبار بسازند و من و شما نباشيم كه بتوانيم جلوي انحراف آنرا بگيريم. ما همه در مقابل خداوند مسئوال هستيم.

در زمان پيامبر اسلام، زنان بي عفت وجود داشتند و حتي زناني كه تن به تن فروشي مي دادند. مقداري از سينه هاي خود را به نمايش مي گذاشتند و مي گفتند زينت زن سينه او است و بايد از آن استفاده كرد. زنان بي عفت تا امروز از نشان دادن مقداري از سينه پرهيز نمي كنند. مردان بي عفت نيز دنبال زنان بي عفت مي گشتند و باعث ازار و اذيت زنان حتي با عفت بودند.

در صدر اسلام مانند هر زمان ديگر بايد جامعه را طوري تربيت كرد كه مردان ازار و اذيت براي زنان بوجود نياورند. اينكه زنان بي عفت در جامعه هميشه درصدي دارند و هيچ جامعه ايي وجود ندارد كه در آن نباشند شكي نيست. و همچنين مردان بي عفت در هر جامعه ايي بودند حتي در صدر اسلام، كاملا در تاريخ بيانگو است. فتواي اسلام اين است كه زنان مؤمن خود را مانند زنان بي عفت در نياورند و بالاي تن و دكلته را بپوشانند. هيچ بحثي در مورد پوشش سر نيست و يك عمل اختياري در طول زمان بوده است. حتي هنگامي كه پيامبر حكومت تشكيل داد هيچگاه پوشش سر اجباري بوجود نياورد. خطاب قران كريم فقط به مؤمنان است و اين را هيچ كس نمي تواند منكر بشود. و علت پوشش بيشتر به هر نوعي باشد فقط براي تميز دادن زنان با عفت و زنان بي عفت است كه مورد آزار مردان بي عفت قرار نگيرند، حال مؤمن به هر شريعتي كه باشند.
اگر حكومت معصومين (ع) و روش علوي را در نظر بگيريم ناچار بايد پوشش سر را اختياري قرار بدهيم. ولي اگر روش معصومين را قبول نداريم بايد اجبار و زور را در پوشش سر بوجود بياوريم. زيرا روش معصومين همين اختيار و تمايز زن بد و بانوان خوب است. حكم زندان و مجازات مالي براي تمام بانوان قراردادن ، خود يك نوع مبارزه با اسلام است. همه مراجع تقليد بر اين باورند كه قانون حجاب در قران براي زنان مؤمن بوده است و نه براي زنان بي عفت. قداست پوشش براي زنان مؤمن است. هيچ زماني و هيچ حكومتي نمي تواند لباس خاص و يا مسكن خاص به مردم تحميل كند. زيرا بر خلاف حقوق خدادادي انسان است.

شكي نيست كه اشاره قران كريم به پوشش براي تمايز زنان بدكاره از ديگر زنان است و با پوشش اجباري اين آيات مورد بي توجهي قرار مي گيرند. يعني تعصب و افكار شخصي بر ايات قران غلبه مي كند. و اين عمل، عمل اسلامي نيست مگر اينكه شخصي كه قانون در مقابل ايات مي نويسد شكي در قران كريم داشته باشد.

در زمان پيامبر اكرم (ص) كه زنان بدون پوشش سر بوده اند و احاديثي نيز داريم كه دال بر اين مي كند كه زناني نيز لباسهاي بدنما داشته اند ولي در هيچگاه پيامبر در اين موضوع مانند روحانيت امروز حرفي نزدند. نمي دانم چرا از نظر اقايان برخي روحانيون كانه اصلي ترين مشكل جامعه پيدا بودن موي زنان است؟ تازه نه فقط اين بلكه با پيدا شدن موهاي زنان دلالت بر تن فروشي نيز مي كنند و مرز بين اين دو را بكلي فراموش كرده اند. نمي دانند كه پرورش فساد در يك اجتماع و بي حرمتي براي تمام زنان از پوشش اجباري براي زنان بي عفت شروع مي شود.

اگر بخواهيم يك جامعه را فاسد كنيم تمايز بين زن مؤمن و غير مؤمن را از بين مي بريم. آيا با لباس مؤمنان با زور و تحكم، افراد جامعه مؤمن مي گردند؟ خير اينچنين نيست بلكه حتي آيات قران كريم بر اين تمايز تاكيد مي كنند. لذت طلبي مردان با پوشش سر خاتمه پيدا نمي كند و در جامعه ايي كه تمام زنان با پوشش قانوني محكوم مي شوند آيا لذت طلبي مردان كمتر مي شود؟ كدام روحاني مي تواند بجز صورت و دو كف دست زن را عورت بخواند؟ آيا موهاي سر زنان عورت است كه بايد پوشيده باشد؟ آيا زناني كه پوشش سر ندارند عريان هستند؟ اگر به اين اعتقاد داشته باشيم بايد قران كريم را اينچنين تفسير كنيم كه زناني كه سني بر آنها گذشته است و يا كنيز هستند مي توانند عريان و عورت خود را نشان بدهند.

پوشش سر و حجاب حق است ولي اجبار در آن باطل است. كلمه هيچ حكمي غير از حكم خدا نيست حق است ولي اين را براي پوشش سر شعار دادن باطل است. حكم خدا بر اجبار نماز و روزه و حجاب نيست.

علت اصلي زنداني كردن آقاي يوسفي اشكوري اين بود كه فرمودند حجاب جزء ضروريات اسلام نيست و پيامبر اسلام آن را تاسيس نكرده است. علت هجرت آقاي احمد قابل همين بود كه فرمودند پوشش سر مستحب است. اين اقايان تعاليم ديني را بلد هستند و شكي نيست كه دلسوز اسلام و مملكت هستند و ما بايد اين را تماشا كنيم و سكوت كنيم؟اين افراد زير ظلم قرارگرفته اند بر حقيقتي كه امام علي (ع) نيز بر آن باور داشتند. چگونه مي شود افراد مؤمن را اينچنين در حصر زندان و خارج ديد؟
پوشش سر دادن يا ندادن هيچ ارتباطي با فساد و تن فروشي ندارد. زينت زنان در قران كريم روشن است و بايد تمام بالاي تن را بپوشانند ولي مقداري كه ناچار پنهان نمي گردد اشكالي ندارد. چگونه مي شود موهاي انسان را علامت فساد اجتماعي تفسير كرد؟

كساني كه امر به معروف و نهي از منكر را در پوشش سر مي دانند به امر به معروف و نهي از منكر خيانت كرده اند. اين اجبار و زورگويي خارج از اسلام است و اگر اينچنين با زورگويي و اجبار در دين مبين اسلام موافق باشيم پس هر نوع زورگويي و اجبار را نيز بايد بپذيريم. يعني با هجرت آقاي قابل و زنداني كردن آقاي اشكوري راضي هستيم. كساني كه منكر آيات الهي مي شوند و مي خواهند زنان بي عفت را با پوشش سر زنان مؤمن بپوشانند به اسلام و دين ضربه مي زنند يا افرادي كه روش اختيار كه همان روش پيامبر است را سعي و تلاش مي كنند برپاكنند؟

خدا مي داند كه بدون هيچ كلمه ايي يكباره وبلاگ حجاب واجب نيست را بستند و اين ضد قانوني است كه خود بر سايت آورده اند. بنظر مي رسد علت اصلي آن نظر سنجي در مورد اجبار در دين و اختياري بودن حجاب باشد. بيشتر از 5600 نفر بازديد كننده در مدت ده روز و 96 درصد مخالف اجبار و فقط 4 درصد با اجباري حجاب موافق بودند. حال حتي اگر نظر سنجي از مردم ايران را قبول نكنند ولي به ايات كريم قران بايد توجه بكنند.

از شما خالصانه درخواست مي كنم كه بطور شفاف بيان بفرماييد اجبار در احكام ديني مخصوصا پوشش سر عمل كردن به قران كريم است يا قيام بر عليه آيت الهي؟ نمي خواهم براي شما آزار و اذيت پيش از اين بوجود ايد و خدايم شاهد است كه در حصر جنابعالي بنده يكي از افرادي بودم كه ناراحتي روحي شديدي در اين مورد پيدا كردم و سالها مرا اين موضوع عذاب مي داد. دنبال اين بودم شما را ازاد كنند و حاضر نيستم يك نقطه به شما جسارت كنند. ولي اين امر را تكليف ديني خود مي دانم كه از جنابعالي نظر خواهي بكنم كه نوشتار شما هميشه در جهت ارزشهاي اسلامي و حقوق ملت ايران حركت كرده است. مي دانم كه هيچ فردي توانايي اين تمايز زنان با عفت و بي عفت و بيان پوشش سر را در ايران ندارد جز جنابعالي.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مقام فقهي شما براي تمام مسئولين كشورروشن است براي همين انتظار دارم حقيقت و قلب قران كه محبت و كرامت انسان است را فتواي جديد و شفاف بدهيد كه تمام حركتهاي اسلامي از اين به بعد از روش اجبار پوشش مؤمنان استفاده نكنند و باعث نشود كشوري مانند فرانسه نيز قانوني بنويسد كه با اجبار پوشش دختران مسلمان را بر كنار كند. بيان كنيم ما اين حقوق انساني را رعايت مي كنيم و انتظار داريم فرانسه نيز رعايت بكند و دختران بي گناه را از مدرسه اخراج نكنند. ولي اگر با ورود قانون و اجبار قانون با مجازات مالي و حبس موافق هستيم پس بايد ناچار نيز قانون آنها را نيز بپذيريم. چگونه مي شود كشف اجباري را قانوني ندانست در كشور اهل كتاب ولي حجاب اجباري را در كشور مسلمان پذيرفت؟

حضرت آيت الله منتظري چگونه مي شود يك دختر مسيحي را در كشور مسلمان با پوشش اسلامي براي مؤمنان اجبار كرد ولي يك دختر مسلمان را نمي توان در كشور مسيحي به كشف پوشش اجبار كرد؟ آيا اين دو هر دو مخالف دين و حقوق بشر نيستند؟

در پايان از خداوند مي خواهم به بركت اين ماه رمضان همه ما را به روش اخلاق اسلامي و توجه بيشتر به ايات خدا عنايت بفرمايد. ما را از دعا در شبهاي قدر فراموش نكنيد.
پسر كوچك شما.
حسين خداداد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13713

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه حسين خداداد به آيت الله منتظري پيرامون حجاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016