چهارشنبه 30 دی 1383

محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تبرئه شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

محمد سلامتي، دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي تبرئه شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي صارمي و دو مستشار ديگر، پس از بررسي پرونده و اخذ آخرين دفاعيات از محمد سلامتي، به اتفاق آرا براي وي حكم برائت صادر كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد سلامتي در اين پرونده با اتهام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و شكايت مدعي‌العموم به خاطر نشر و انتشار بيانيه‌ي سازمان مجاهدين انقلاب دادگاهي شده بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17162

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تبرئه شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016