چهارشنبه 30 شهریور 1384

عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب‌‏: كساني كه معتقدند ارجاع پرونده به شوراي‌‏امنيت مهم نيست درك درستي از نظام بين‌‏الملل ندارند، ايلنا

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم گفت: اگر پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد ارجاع شود بيرون‌‏آوردن آن از اين شورا، به‌‏راحتي ميسر نخواهد شد.

"محسن تركاشوند" در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" گفت: كساني كه معتقدند ارجاع پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد مهم نيست؛ يا با ساز و كار شوراي‌‏امنيت آشنا نيستند يا درك درستي از نظام بين‌‏الملل ندارند و يا اينكه عواقب ارجاع پرونده به شوراي‌‏امنيت را نمي‌‏دانند.
وي تصريح كرد: البته اگر مشكلي براي ايران ايجاد شود قطعاً مردم از نظام, انقلاب و كشور دفاع خواهند كرد اما نبايد با بي‌‏تفاوتي نسبت به مسأله‌‏اي مانند احتمال ارجاع پرونده به شوراي‌‏امنيت، چنين خطري را دامن زد.
تركاشوند خاطرنشان كرد: اين مسأله با توجه به شرايط تك‌‏قطبي موجود در جهان كه در آن، آمريكا فعال مايشاء سازمان‌‏ملل و برنامه‌‏هاي بين‌‏المللي است و تمامي سياست‌‏ها تحت تأثير اين كشور است، خصومت ديرينه آمريكا با ايران را نيز آشكار مي‌‏كند.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تأكيد كرد: اگرچه ارجاع پرونده ايران به شوراي‌‏امنيت، ضررهايي براي آمريكا و اروپا هم خواهد داشت اما نمي‌‏توان فراموش كرد كه تبعات چنين اتفاقي براي ايران بيشتر است.
وي ارائه طرح اخير آمريكا و اروپا مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي‌‏ امنيت را بيشتر يك تاكتيك براي قرار دادن ايران در موضع انفعال دانست و افزود: مهم‌‏ترين مسأله امروز ايران، مسأله هسته‌‏اي است و ديگر فرصتي نظير برگزاري مجمع عمومي سازمان‌‏ملل‌‏متحد پيش از نشست فصلي شوراي‌‏حكام براي ايران به وجود نخواهد آمد اما اين‌‏گونه به نظر مي‌‏رسد كه رئيس‌‏جمهوري در فرمايشات خود در اين مجمع، طرح چندان تازه‌‏اي ارائه نكردند.
وي اظهارات رئيس‌‏جمهور آمريكا و وزير خارجه اين كشور درباره مسأله ايران در سازمان‌‏ملل‌‏متحد را سياستي براي اقناع افكار عمومي آمريكا دانست و افزود: آنها با اين اظهارات، زمينه را براي برخورد با ايران با پشتوانه افكار عمومي كشورشان در پيش گرفتند.
عضو كميسيون امنيت‌‏ملي و سياست‌‏خارجي مجلس ششم خاطرنشان كرد: ايران نبايد چندان بر همكاري كشورهايي نظير پاكستان, چين و روسيه حساب كند چراكه آنها منافع خود را بر منافع ما و حتي منافع كشورهاي غربي را به منافع ايران ترجيح مي‌‏دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي يادآور شد: دليل اين مدعا اين است كه "پرويز مشرف" رئيس‌‏جمهور پاكستان، يك روز پيش از ديدار با احمدي‌‏نژاد درمجمع عمومي سازمان‌‏ملل‌‏متحد با نخست‌‏وزير رژيم اسرائيل ديدار و گفت‌‏وگو كرده بود.

Copyright: gooya.com 2016