جمعه 6 آبان 1384

آنان را در هر كجا يافتيد، بكشيد و از آنجا كه شما را رانده اند، اخراجشان كنيد، کيهان

«آنان را در هر كجا يافتيد، بكشيد و از آنجا كه شما را رانده اند، اخراجشان كنيد.»
قرآن كريم- سوره مباركه بقره- آيه191

شايد آن روز كه امام خميني«ره» قلم بر روي كاغذ گذاشت و آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را به نام «روز قدس» اسم گذاري كرد، نه تنها سران سلطه و رژيم صهيونيستي، كه خود مسلمانان هم تصور نمي كردند تاريخ فلسطين در سالهاي آينده چه تحولات مهمي را پشت سر خواهد گذاشت؛ تحولاتي كه تا همين امروز هم ادامه داشته و قطعا فرداي نه خيلي دور آن، روشنتر از قبل رقم خواهد خورد.

«روز قدس» روح اميد به آينده را در كالبد نيمه جان مردم فلسطين دميد، آنها را بيدار كرد، تكان داد، به قيام واداشت و سلسله خيزشهاي «انتفاضه» را موجب شد، به گونه اي كه در هر مرحله با مشاهده نتايج موثر آن، خيزشهاي بعدي پربارتر و عميق تر روي داده است.

اگر تا پيش از آن، گروههاي ماركسيستي با شعارهاي خود، صحنه گردان جنبش فلسطين قلمداد مي شدند، با به ميدان آمدن امام خميني«ره» و جمهوري اسلامي و مردم انقلابي ايران، اين حربه دروغين از آنان گرفته شد و جالب اينكه ديگر نه گروه هاي چپ از فلسطين حمايتي كردند و نه فلسطيني ها ديگر روي خوش به آنها نشان دادند و بدين ترتيب، به تدريج سازمانهاي اسلامي حماس و جنبش جهاد اسلامي فلسطين به سازماندهي نيروهاي مقاومت پرداختند و خواب راحت را از چشمان صهيونيست ها ربودند.

اين واقعيتي نبود كه غربيها بتوانند آن را انكار كنند، حتي شيمون پرز نخست وزير اسبق و وزير امور خارجه سابق رژيم اشغالگر قدس نيز به اين موضوع اشاره كرده است. او در كتاب «خاورميانه جديد» خود با اعتراف به اينكه تأثير انقلاب اسلامي ايران در ميان ملتهاي مسلمان غيرقابل انكار است، هشدار داده است كه: «يك خط مشترك كه منطقه خاورميانه و منافع قدرت هاي بزرگ را در اين منطقه تهديد مي كند، رشد اسلامگرايي و آرزوي ملتهاي مسلمان منطقه براي تشكيل حكومتي بر پايه باورهاي ديني و اسلامي است.»

نكته جالب در اين اعتراف، اشاره به رشد اسلامگرايي و درخواست تشكيل حكومت اسلامي در ميان «ملتهاي مسلمان» است نه «دولتها». چرا كه صهيونيست ها خود از روابط پنهان و آشكار سران كشورهاي اسلامي با خودشان آگاهند، اما اين روابط موجب نشده است كه آنها از آينده خود بيمناك نباشند و احساس خطر نكنند.

نكته ديگر اينكه، اعلام روز قدس توسط امام خميني، مسير سازشكاري در ميان همين سران كشورهاي اسلامي را به طور محسوسي به تاخير انداخت. در صورتي كه روز قدسي وجود نداشت قطعا تاكنون، سفارتخانه هاي اسرائيل در اكثر كشورهاي عربي و اسلامي تاسيس و روابط كامل سياسي و اقتصادي با رژيم صهيونيستي برقرار و لوله هاي انتقال نفت و ذخاير امت اسلامي به اراضي اشغالي كشيده شده بود، اين از جمله خدمات بزرگ امام امت و انقلاب اسلامي به فلسطين بوده و هست كه سران كشورهاي اسلامي خلع سلاح شدند و باز هم از بيم ملتهاي خود به شعارهاي حمايت از فلسطين تا حدودي ادامه دادند و كوشيدند تا روابط خود را با اسرائيل حتي المقدور پنهان نگاه دارند و بدين ترتيب قباحت اين سازشكاري هنوز به طور كامل ريخته نشده است.

خيزش مقدس و انتفاضه مردم در داخل اراضي اشغالي از سويي و حمايت و همراهي سراسري مسلمانان و حتي آزادگان جهان از آرمانهاي فلسطين در اين سالها، موجب شده است كه اسرائيل كه زماني شعار «سرزمين موعود؛ از نيل تا فرات» سر مي داد و براي آن برنامه ريزي و سرمايه گذاري كرده بود، روز به روز از موضع قبلي خود بيشتر عقب نشيني كند و شكست جديدتري را بپذيرد تا به تدريج خود را در پشت ديوار حائل محصور كند. اسرائيل كه ديروز از جنوب لبنان با آن خفت و خواري خارج شد، امروز مجبور است از نوار غزه خارج شود و اينها همه از بركت همان پيام چند خطي مرد بزرگ دنياي معاصر است كه فلسطين را به «الله اكبر» و به مقاومت بازگرداند و موجب شد ياران محمد«ص» در سراسر جهان فرياد اعتراض بر سر آمريكا و اسرائيل بكشند.

امروز مهم نيست كه پرويز مشرف و امير قطر و معمر قذافي و كساني از كويت و تونس و تركيه و اردن و مغرب و امارات، پنهاني با شيطان دست مي دهند؛ مهم اينجاست كه ملت هاي مسلمان از جمله كشورهاي يادشده عليه آمريكا و اسرائيل به خروش آمد ه اند، مهم آن است كه ديگر پرچم آمريكا و اسرائيل تنها در ايران به آتش كشيده نمي شود بلكه در خاك خود آمريكا و انگليس هم پرچم استكبار را به آتش مي كشند و امروز فرياد مرگ بر آمريكا و اسرائيل تنها از گلوي مسلمانان بيرون نمي آيد بلكه آزادگان جهان در اروپا و ايالتهاي خود آمريكا هم آن را تكرار مي كنند.

ديگر اين واقعيت نيازي به اثبات ندارد كه در هيچ مقطعي از تاريخ معاصر، امپرياليسم و صهيونيسم تا به اين حد در نزد عموم ساكنان كره خاك منفور نبوده است و اين يعني اين كه آنان تا مرگ و اضمحلال كامل فاصله چنداني ندارند و هر چقدر هم كه خود را قدرتمند و قلدر نشان دهند، همين كه دلهاي جهانيان مملو از كينه و انزجار از آنهاست، بايد مرده قلمداد شوند.

اين البته در خارج از مرزهاي فلسطين، نياز به استمرار حضور در صحنه هاي همراهي مردم جهان با فلسطين و در داخل مرزها نياز به استقامت، مقاومت و استمرار خط سرخ جهاد و شهادت و اميد به آينده و تغيير اوضاع دارد.

رهبر معظم انقلاب در ديدار چندي پيش آقاي «رمضان عبدالله» دبيركل جنبش جهاد اسلامي فلسطين با ايشان ضمن اشاره به پيروزيهاي مردم فلسطين بر صهيونيست ها و فرار اشغالگران از غزه، با تاكيد بر ادامه و تقويت راهبرد «مقاومت» و «جهاد»، فرمودند: «اين موفقيت در مناطق ديگر سرزمينهاي اشغالي نيز امكان پذير است و بايد با تكيه بر ملت فلسطين و جوانهاي شجاع فلسطيني و با همكاري گروه هاي جهادي، مسير «مقاومت» ادامه يابد.»

اين دميدن همان روح اميدي است كه مردم كشورهاي اتحاد جماهير شوروي را پس از 70 سال از سلطه كمونيسم و برخي را پس از 100 سال از سلطه روسيه تزاري، امروز به استقلال رسانده است و فلسطين قطعا بايد با اين همراهيهاي مردمي و مقاومتهاي داخلي، خيلي بيش از آنها به هلاكت هميشگي صهيونيست ها اميدوار باشد، بخصوص كه خود، آسيب پذيري اشغالگران را به عيان ديده و شيريني آسيب زدن به آنها را چشيده است.

فردا، ياران محمد«ص»، موسي«ع» و عيسي«ع»، فرزندان امام خميني و شيخ احمد ياسين و همراهان مجاهد شهيد دكتر فتحي شقاقي- كه همين روزها دهمين سالگرد شهادت مظلومانه اوست- در داخل فلسطين، وعده الهي قرآن را ندا خواهند داد كه حق آمدني و باطل قطعا رفتني است و در ايران و خارج از مرزهاي فلسطين، مردم مسلمان با حضور در خيابانها مرگ بر آمريكا و اسرائيل را فرياد خواهند كرد، همان گونه كه به قول رهبر كبير انقلاب، با شعار «مرگ بر شوروي»، او را به موزه تاريخ فرستادند.

تقي دژاكام

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016