جمعه 6 آبان 1384

درخواست رسمى اسراييل درمورد اخراج ايران از سازمان ملل و تشديد حملات لفظى جمهورى اسلامى عليه اسراييل، راديو آلمان

اسراييل بطور رسمى از سازمان ملل متحد خواست كه ايران را از جمع اعضاى اين سازمان اخراج كند. دن گيلرمان نماينده اسراييل در سازمان ملل تقضاى دولتش را در نامه اى رسمى به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه كرد. از سوى ديگر جمهورى اسلامى حملات لفظى خود عليه اسراييل را شدت بخشيده است. منوچهر متكى وزير خارجه ايران تاكيد كرد كه جمهورى اسلامى «رژيم اشغالگر صهيونيستى» را هرگز به رسميت نخواهد شناخت.

وى تصريح نمود كه از آنجايى كه اسراييل به تعهدات خود در قبال قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل عمل نميكند، جمهورى اسلامى نيز نميتواند اسراييل را به رسميت بشناسد. به گفته وزير خارجه ايران، شكوفايى و رشد اسراييل بر پايه فساد و به قيمت تبعيد شدن صاحبان مشروع اين اراضى صورت ميگيرد.

در اين ميان اعتراضات مجامع بين المللى به اظهارات جنجال برانگيز محمود احمدى نژاد رييس جمهور ايران درباره «حذف اسراييل از نقشه جهان» همچنان ادامه دارد. كوفى عنان دبيركل سازمان ملل شگفتى و نگرانى خود را از فراخوان و اظهارات احمدى نژاد ابراز داشت.

استفان دوياريش، سخنگوى كوفى عنان، اظهار داشت كه دبيركل سازمان ملل در سفر آتى خود به ايران و ديدارش با مقامات جمهورى اسلامى در آينده نزديك، مسئله حق موجوديت تمامى كشورهاى خاور نزديك و خاورميانه را در صدر موضوعات مورد بحث قرار خواهد داد.

در بيانيه سازمان ملل كه روز گذشته در نيويورك منتشر گرديد، آمده است كه اسراييل مدتهاست كه عضو سازمان ملل بوده و مانند تمامى اعضاى اين سازمان از حقوق و همچنين وظايفى برابر برخوردار است. بنابر اين بيانيه، هر كشورى كه منشور سازمان ملل را به امضا رسانده، اين تعهد را نيز پذيرفته كه كشورى ديگر را با توسل به زور و خشونت تهديد نكند.

از سوى ديگر آريل شارون نخست وزير اسراييل نيز خواستار اخراج جمهورى اسلامى از سازمان ملل شد. اين درحاليست كه درخواست وى مورد حمايت ايالات متحده قرار نگرفته و شان مك كورمك سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در اين رابطه اظهار داشته است: «ايران عضو سازمان ملل است و ما بايد ايران را ترغيب كنيم كه به عنوان عضو اين سازمان، رفتارى مطابق و مسئولانه اختيار كند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016