سه شنبه 6 آبان 1382

اطلاعيه وبسايت پناهجو در مورد فيلتر شدن اين تارنما

هموطنان عزيز ، پناهجويان رانده شده از موطن

بار ديگر رژيم دست به بستن دهان آزاديخواهان نموده و قلمها را شکست. با توجه به اينکه اين حکومت ،طاقت و تحمل ابراز عقيده ديگران را نداشته و نيز مانع از رسيدن اخبار موثق به داخل ايران گشته و ملت را در خفقان نگه داشته و هر چه بيشتر از گذشته آزاديهای فردی و اجتماعی را از شهروندان گرفته است، اينک تارنمای پناهجو، که خانه تمام پناهجويان ايرانی در سراسر دنياست را مسدود نموده و دسترسی به اين تارنما را در داخل کشور ناممکن نموده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برای عبور از فيلتر و شکستن سد جمهوری اسلامی به سايتهای
http://www.proxyweb.net
http://www.all-nettools.com/tools4.htmمراجعه نماييد.
به اميد آنکه ريشه حکومت استبداد برچيده شود .
www.panahjoo.com


مدير سايت پناهجو
رحمت ابراهيمی

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/759

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه وبسايت پناهجو در مورد فيلتر شدن اين تارنما' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016