شنبه 6 دي 1382

زلزله، مصيبتى ديگر، كميته دفاع از آزادى و دمكراسى در ايران - اتريش

هم ميهنان!

بامداد امروز جمعه پنجم دى 1382 بار ديگر زلزله اى سخت به قدرت 6 و هفت دهم ريشتر استان كرمان را به سختى تكان داد و مردم اين ناحيه از كشورمان را در مصيبتى بزرك فرو برد. ناگفته نماند كه هم ميهنانمان درپى سانسور خبر زلزله ازجانب منابع خبرى داخلى، اول بارازطريق منابع خبرى خارجى از وقوع اين فاجعه با خبر شده اند.
طبق اطلاعات بدست آمده بخش بزرگى از شهر تاريخى بم وقسمتهايى ازشهرهاى جيرفت وكهنوج ويران شده و درحدود بيست هزار نفر كشته ويا زير آوار مدفون گرديده اند وبيش از پنجاه هزار زخمى بر جاى نهاده است .
نيمى از خانه هاى ساكنين اين مناطق به آوار تبديل گشته است وبناهاى تاريخى شهر بم واز جمله ارك تاريخى آن به ويرانه اى تبديل شده است.
مردم محروم اين منطقه امروز و در امتداد فقر و فلاكتى كه رژيم جمهورى اسلامى به آنان تحميل كرده است، با مصيبتى مضاعف روبرو شده اند و بيش از هميشه به يارى هم ميهنان خويش نيازمندند.
نا گفته پيداست كه گستردگى و وسعت اينگونه فجايع طبيعى با حاكميت استبداد و دستاوردهاى آن نظير فقر، فلاكت و نبود استانداردهاى اوليه زندگى مردم در ساخت سرپناه خود نسبتى مستقيم و بى واسطه دارد.
با توجه به اينكه استبداد حاكم جز به تاراج و چپاول منابع ملى نيانديشيده و نمى انديشد، حتى به سواستفاده از كمكهاى ارسالى از جانب كشورهاى ديگر مى پردازد ونيات پليد آنان در زلزله هاى پيشين از جمله قزوين و همدان افشا، گرديده است، برهمه ماست كه ضمن يارى رساندن مستقيم و مستقل به ساكنان زلزله زده اين استان، به جلب حمايت محافل انساندوست در يارى رساندن به دهها هزار از هموطنان مصيبت ديده مان بپردازيم.

كميته دفاع از آزادى ودمكراسى درايران، اين واقعه اسفبار را به تمامى ساكنين داغديده اين منطقه تسليت گفته واز تمامى هم ميهنان مى خواهد كه مستقل از نهادهاى تاراج گر رژيم به يارى زلزله زدگان اين مناطق بشتابند.

كميته دفاع از آزادى و دمكراسى در ايران
اتريش
Demokrasi9@yahoo.de

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2615

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زلزله، مصيبتى ديگر، كميته دفاع از آزادى و دمكراسى در ايران - اتريش' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016