دوشنبه 8 دي 1382

اعلام آمادگي جبهه ملي ايران براي جمع آوري کمک براي زلزله زدگان

مهندس نظام الدين موحد عضو هيئت رهبری جبهه ملی ايران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری حزب ايران با بيان ناراحتی خود نسبت به وقوع اين فاجعه ملی اعلام داشت که جبهه ملی ايران به منظور ياری رساندن به بازماندگان اين زلزله شماره حسابی را در نزد بانک ملی ايران ـشعبه اسکان ـشماره حساب ۸۰۱۲۷۹۰ـکد ۲۷۱ در نظر گرفته و از تمامی هم وطنان دعوت کرده که وجوه نقدی خود را برای رساندن به دست زلزله زدگان به اين حساب واريز نمايند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2741

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام آمادگي جبهه ملي ايران براي جمع آوري کمک براي زلزله زدگان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016