چهارشنبه 10 دي 1382

فراخوان چهار حزب سياسي به جامعه ايرانيان در هلند برای کمک گسترده به زلزله زدگان بـــم

هم میهنان

از خبر زمین لرزه ، روز جمعه گذشته در شهر تاریخی بم اطلاع دارید. فاجعه ای ملی وانسانی که تاکنون دهها هزار کشته ، دهها هزار زخمی و بی خانمان به جای گذاشته و بخش اعظم شهر و بناهای تاریخی آن را به ویرانه ای تبدیل کرد ه است . هنوز پیکرهای نیمه جان و بی جان زیرخروارها آوار به جای مانده است ومحدودیت بیشمار برای اسکان بیخانمان شدگان و تیمار و بهداشت مجروحان وهمچنین ، بیم اشاعه بیماریهای واگیردار به ابعاد فاجعه دامن زده است.

در لحظه حاضر رساندن کمکهای گسترده ، اعم از کمکهای مالی ، پوشاک ، خوراک، دارو،...... به بازماندگان این فاجعه ضرورت مقدم است. برای باز سازی بم در ماهها و سالهای آتی نیز به کمک وسیع ایرانیان و هر جهانشهروند قطعاً نیاز خواهد بود.

واقعیت دردناک این است که شهرت جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی نیرنگ کار ، رشوه خوار، غارتگر ثروتهای مردم و تنگ نظر ، که منافع حیاتی میهن ما را بارها و بارها به قربانگاه اسلام سیاسی و حفظ حیات خود برده است ، میتواند انگیزهای بسیج توده ای در داخل و خارج کشور برای شتافتن به کمک بلا دیدگان زلزله بم را محدود کند. امااین تمام واقعیت نیست ، صحنه اجتماعی امروز کشور ما با حضور پاره ای نهادهای مدنی مورد اعتماد ، چه در داخل و چه در خارج کشور تکمیل میشود . نهادهائی که میتواند مجرائی برای سازمانگری کمک مستقیم به زلزله زدگان باشد .

ما احزاب و سازمانهای امضاء کنندگان ، با تسلیت عمیق به مردم ایران ، به ویژه بازماندگان قربانیان فاجعه و ابراز همدردی با آنان ، جامعه ایرانیان در هلند را فرا می خوانیم که به کمک زلزله زدگان بشتابند و از هر ابتکار برای جلب کمکهای مردم و نهادهای مدنی هلند بهره گیرند .

این کمکها می تواند از طریق بنیادهای نامبرده زیر، مستقیماً در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد.

1- سازمان صلیب سرخ هلند ، شماره حساب 7447
2- انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست به مدیریت خانم شیرین عبادی، شماره حساب 8080 بانک صادرات، میدان اسدآباد.
3- انجمن نجات کودکان زیر 14 سال به مدیریت آقای فریبرز رئیس دانا، شماره حساب 32809820 بانک تجارت، شعبه گیشا.
4- کانون نویسندگان ایران به مدیریت آقایان علی اشرف درویشیان، ناصر زرافشان، حافظ موسوی، شماره حساب 23529238 بانک تجارت، شعبه شهید باقری


حزب تــوده ایـــران- واحــد هــلند
حزب دمکرات کردستان ایران- واحد هــلند
سازمان فدائیان خلق ایران "اکثریت" - واحد هــلند
جبهه مــلی ایـــران - واحد هــلند

هشتم دی ماه 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2804

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان چهار حزب سياسي به جامعه ايرانيان در هلند برای کمک گسترده به زلزله زدگان بـــم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016