دوشنبه 15 دي 1382

نامه سرگشاده به اتحاد جمهوری خواهان ایران در باره تحریم انتخابات مجلس هفتم

هموطنان امضاء کننده بیانیه اتحاد جمهور خواهان ایران

ما امضاء کنندگان بیانیه اتحاد جمهورخواهان ایران متعلق به جبهه ملی ایران، برونمرز خود را مواظف میدانیم در شرایط کنونی میهنمان، که دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی تمام امکانات خود را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات مجلس هفتم تجهیز نموده، موضع خود را در رابطه با این انتخابات روشن نمائیم.
ما که خود از امضاء کنندگان بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران میباشبم معتقدیم، با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس هفتم ، اتحاد جمهوریخواهان نبز باید موضع خود را در باره انتخابات روشن نماید. زیرا عدم تصمیم گیری از جانب ما حمل بر ضعف این اتحاد در اتخاذ مواضع روشن در مراحل حساس از طرف هم میهنانمان خواهد گردید.
نظر به عدم موضعگری شورای موقت اتحاد جمهوریخواهان در اینباره، ما به عنوان بخشی از امضاء کنندگان خود را موظف به اعلام نظرات زیر میدانیم:
1. ما معتقد هستیم که جمهوری واقعی با هیچ نوع حکومت دیکتاتوری مذهبی با هر شکل و فرمی همخوانی و سازکاری ندارد. ما همانطور که در بیانیه آمده است خواهان یک حکومت جمهوری عرفی(سکولار) بدون دخالت مذهب در ایران هستیم.
2. کاندیداها و نمایندگانی که نه از طرف مردم بلکه اول از طریق صافی های متعلق به قدرت مانند: شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام و سایر نهادهای سرکوبگر گزیده و معرفی شوند نمی توانند نمایندکان تمام مردم ایران باشند.
3. مجلسی که در مقابل ولی فقیه، شورای نگهبان، شورای مصلحت ، قوه قضائیه و سایر نهاد های سرگوبگر فاقد قدرت و اختیار میباشد و در دوره ششم عملا حتی قوانین جرم سیاسی و منع شکنجه را با همه نواقص آن نتوانسته بتصویب برساند.نمیتواند در آینده نیز کاری از پیش ببرد.

با توجه به موارد بالا، ما شرکت در اتنخابات فرمایشی را در جهت راهیابی به دموکراسی نمی دانیم و از تمام مردم ایران بخصوص جمهوریخواهان میخواهیم که در دفاع از انتخابات آزاد، متحد و یکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحریم نمایند.
عدم شرکت ما و پایین بودن در صد شرکت مردم در انتخابت، پایان مشروعیت دیکتاتوری مذهبی را از لحاظ داخلی و خارجی فراهم میسازد و ما را وارد یک مرحله جدیدی که همانا وارد نمودن ضربه سنگین با حمایت جهانی به مشروعیت رژیم میباشد خواهد نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

داریوش مجلسی(هلند)
محمدرضا اسکندری(هلند)
زهره جعفری(هلند)
محمود جعفری(هلند)
مهدی علیا(هلند)
اکبر دادگری(سوئد)
ولی نظری(هلند)
کامبیز نظری(هلند)
غلامرضا یوسفی(هلند)
داود نادریفرد(هلند)

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2936

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده به اتحاد جمهوری خواهان ایران در باره تحریم انتخابات مجلس هفتم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016