دوشنبه 20 بهمن 1382

گزارش اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان از تجمع دانشجويان در دانشگده فني

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران
تاريخ : 20/11/82
شماره : 27/410

اينجا دانشگاه تهران است . ساعت حدودا 00/11 صبح مي باشد . دربهاي ورودي دانشگاه روي دانشجويان بسته شده و با كارت دانشجويي اجازه ورود به محوطه دانشگاه را مي دهند . جلوي هر يك از دربهاي ورودي انتظامات دانشگاه با چند مامور نيروي انتظامي ايستاده اند . تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي امير كبير و شريف بارها قصد ورود به دانشگاه را داشتند كه با مخالفت مامورين حراست دانشگاه مواجه مي شدند .
با توجه به اينكه قرار بود تجمع اعتراضي ساعت 00/13 بعد از ظهر شروع شود ، با حدودا يك ساعت تاخير در محوطه درب دانشگده فني تهران با سرود يار دبستاني و با صحبتهاي آقاي بابايي دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران آغاز گرديد .
آقاي بابايي در مورد تحريم انتخابات و عدم تمكين حاكميت به راي ملت در دوره هاي قبل انتخابات صحبت به ميان آورد و گفتند ما در انتخابات اسفند ماه شركت نخواهيم كرد چرا كه با عملكرد شوراي نگهبان ، نه از جمهوريت چيزي باقي مانده و نه از اسلام .بعد از صحبتهاي آقاي بابايي ساعت 40/14 دقيقه ، دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني و سرود ملي اي ايران به سمت تالار چمران دانشكده فني حركت كردند . حدودا قبل از شروع برنامه حدودا يك ربع در تالار ، دانشجويان به سر دادن شعارهايي همچون « رفراندوم رفراندوم - اين است شعار مردم » ،
« شركت در انتخابات - خيانت خيانت » به استقبال اولين سخنران برنامه رفتند . در همين هنگام كه دانشجويان در مورد انتصابات ، شعارهاي اعتراضي سر مي دادند مجري ناشناخته برنامه ، دانشجويان را خاطي ناميد كه مورد بي اعتنايي دانشجويان قرار گرفت .
اولين سخنران ، نماينده مستعفي سنندج ( آقاي بهاء الدين ادب ) در پشت تريبون قرار گرفت ودر بخشي از سخنانش ، سلب حق سرنوشت مردم توسط عده اي از تماميت خواهان را مورد انتقاد قرار داد و اين امر را متذكر شد وقتي نظام استبدادي از ملت خود دوري نمايد قطعا به بيرون از جامعه نگاه مي اندازد و در پي حمايت نيروي خارجي مي باشد تا از او حمايت كنند .
( در اين هنگام بود كه مورد تشويق مستمر دانشجويان حاضر در جلسه قرار گرفت . )
در ادامه برنامه آقاي علي نيكو نسبتي از اعضاي انجمن اسلامي در مورد معضلات و مشكلات اخذ مجوز مراسم بعد از چند روز صحبت نمودند . ايشان فرمودند چگونه است كه آقاي جنتي در نماز جمعه ادعا مي نمايد كه عراق براي همه عراقيان و خواستار همه پرسي براي آنان است ولي ايران را فقط براي 12 نفر مي پندارد!
در بين صحبتهاي نيكو نسبتي ، دانشجويان شعارهايي را مي دادند از جمله اين شعارها مي توان به « خفت هر ايراني - سيماي لاريجاني » اشاره نمود . يكي ديگر از دانشجويان دانشگده ادبيات ارتباطات نامشروع حاكميت با كشورهاي غربي و شرقي را براي ثباط سياسي ، كاملا محكوم نمود و در يك نوشتار شخصي در پشت تريبون خواستار جدايي جنبش دانشجويي از جبهه دوم خرداد شد . همچنين در ادامه به تاسيس جبهه دموكراسي خواهي به دور از منابع قدرت اشاره كرد و دلايل خود را نيز براي تحريم انتخابات بطور صريح و شفاف بيان نمود .
چندي بعد آقاي باقري از ديگر اعضاي انجمن به اين نكته متذكر شدند كه در حالي فرهاد نظري
( فرمانده مهاجمين به كوي دانشگاه تهران در سال 78 ) مورد صلاحيت شوراي نگهبان قرار مي گيرد كه تعداد زيادي از كانديداهاي مجلس به ا تهام عدم التزام به اسلام رد صلاحيت مي شوند .در پي صحبت اين دانشجو ، آقاي علي اكبر موسوي خوئيني ديگر نماينده مستعفي و رد صلاحيت شده در پشت تريبون قرار گرفتند و محور استقرار نهاد ضد اصلاحات و حاكميت مردم را در ارگانهاي وابسته به رهبري دانستند و گفتند هيچگونه نظارتي بر عملكرد آنان نيست و پاسخگو نمي باشند .
ايشان همچنين افزودند كه چندين سالي است كه مهمترين رسانه كشور بعد از ظهرها زير نظر مقام رهبري خشونت و ترور را در ايران به نام اسلام تئوريزه مي نمايد . ايشان صحبت از سازماندهي بودن عملكرد شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت ها كرد و در ادامه سخنراني خود خطاب به رهبري گفتند كه آيا جمهوري اسلامي كه مشروعيت خود را در سال 57 از مردم گرفته ، آيا اكنون نيز در پي برگزاري يك همه پرسي ، همين مقدار راي را كسب خواهد نمود ؟ كه در اين هنگام مورد تشويق شديد دانشجويان كه حدودا به هزار نفر مي رسيدند قرار گرفت .
ايشان حاكميت را مورد خطاب قرار داده و گفت كاري نكنيد كه همين انتخابات با شركت نكردن اكثريت مردم در آن ، به نوعي رفراندوم تبديل گردد.
بعد از آقاي خوئيني دكتر محسن كديور راسا ساعت 30/16 دقيقه در جايگاه سخنراني قرار گرفته ودر بخشي از صحبتهاي خود بيان داشتند كه مردم ايران نه قبل از انقلاب 57 در سرنوشت خويش دخالت داشتند و نه بعد ازانقلاب در آينده خود تاثير گذار بوده اند . ايشان در قسمتي ديگر از صحبتشان حكومت قانوني و حكومت ولايي را از يكديگر متمايز كرده و وجود افتراق اين دو نوع حكومت را تشريح نمود و همچنين حكم حكومتي رهبري را مبناي عكس العمل هاي شوراي نگهبان دانسته و فرمودند انتخابات را قطب قدرتمند حاكميت برگزار مي كند نه اصوا قانوني و مردمي .
ايشان از فاصله گرفتن خاتمي با مردم صحبت نموده و بيان كردند كه قاطبه ملت ايران منتظر استعفاي خاتمي مي باشند . لازم به ياد آوري كه آقاي كديور از اولين اساتيدي بودند كه شركت در انتخابات را تحريم كرده و صراحتا از عدم شركت خود در انتصابات خبر دادند .
بعد از ايشان آقاي محمد زاده يكي از اعضاي انجمن اسلامي علوم پزشكي تهران گفت با رد صلاحيت هاي گسترده كانديداها آيا با انتخاباتي آزاد روبرو هستيم و يا انتصابات و مجلس فرمايشي !؟
ايشان در انتهاي سخنانش از نمايندگان مجلس خواستار استيضاح خاتمي به دليل كنار گذاشتن مردم در تعيين سرنوشت خويش شد. در ادامه آقاي انصاري راد رئيس كميسيون اصل نود مجلس و ديگر نماينده مستعفي مجلس كه مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار نگرفته بود ، به پشت تريبون رفته و خاطر نشان ساخت شخصيتهاي رسمي كشور در دولت و مجلس بايد بتوانند سخن روشن و حرف صريح ملت را بر كرسي بنشانند و ديگر ننگ وجود يك مجلس انتصابي را شاهد نباشند . ما مديريت مورد سئوال و غير پاسخگو كه اعتنايي به خواسته هاي مردم و تبعيت از خواسته هاي الهي ندارد را نخواهيم پذيرفت . ما ديگر نمي خواهيم شاهد قتلهاي زنجيره اي ، ترورهاي ناجوانمردانه و سانسور مطبوعات و روزنامه نگاران دربند بوده و ناظر از دست دادن سرمايه هاي ملي دانشگاه و فرار روشنفكران و انديشمندان به خارج از كشور باشيم و كشورهاي بيگانه از آنها بهره ببرند . ايشان همچنين از سرمايه مادي عظيم ايرانيان مقيم خارج نام برد و افزود در صورت مراجعت به ايران تحولي عظيم در بخش اقتصادي ايران ايجاد خواهند كرد ولي نبود امنيت اجتماعي وسياسي مانع اين كار شده است . ايشان همچنين از رد صلاحيت 1000 نفر از كانديداها به اتهام عدم التزام به اسلام ، انتقاد شديد كرد و عملكرد دستگاههاي نظارتي زير نظر شوراي نگهبان را كه در خصوصي ترين بخش زندگي افراد كه تجسس و تفتيش عقايد مي كنند را شرعا رد كرده و اين اعمال را توهين به ملت فهيم و شريف ايران و اهانت به پيامبر و اسلام قلمداد نمود . ايشان اين عملكرد و روش را بدعتي خطرناك ناميدند و در جايي ديگر از سخنراني در مورد چگونگي تشخيص ولي فقيه سخن راندند و اظهار داشتند ولي فقيه چيزي آسماني نبوده كه بر ما نازل شده باشد و حكم حكومتي به هيچ عنوان در تعارض با خواست مردم ، مشروع و مقبول نيست . گفتني است كه آقاي انصاري راد در باب عدالت نيز صحبت كردند و گفتند كه اسلام را بايد با عدالت سنجيد و هر جا كه عدالت هست آنجا نيز اسلام هست . ايشان در انتهاي صحبتهايشان ضمن هشدار به همه آناني كه به عنوان مديريت كلان جامعه اقدام مي كنند ، عملكرد آنهارا جسارت به ساحت مقدس مردم ايران و شعور فرهيخته آنان دانست . گفتني است قرار بر اين بود كه مراسم در ساعت 00/4 پايان پذيرد ولي چون صحبتهاي آقاي انصاري راد به درازا كشيد آقاي باقري نژاد نماينده مستعفي كازرون از سخنراني امتناع نمودند . قابل ذكر است كه بعد از سخنراني مدعوين فيلم مراسم تحصن نمايندگان در مجلس ، همراه با متن استعفا نامه آنان را براي دانشجويان به نمايش در آوردند . بعد از نمايش تصاويري از تحصن نمايندگان ، دانشجويان با سرود يار دبستاني و شعارهايي عليه ديكتاتوري و حاكميت استبدادي كم كم از سالن خارج شدند . بعد از دقايقي دانشجويان پس از خارج شدن از سالن همراه با دادن شعارهايي همچون « خاتمي - خاتمي ، استعفا استعفا » ، « خاتمي خاتمي - خجالت ، خجالت » ، « زنداني سياسي آزاد بايد گردد » و همچنين شعارهايي عليه شوراي نگهبان و خواندن سرود يار دبستاني و سرود اي ايران به سمت درب اصلي دانشگاه تهران حركت كردند . دانشجويان پس از گذر از موانعي كه حراست دانشگاه به صورت عجيبي ايجاد كرده بود خود را به پشت درب اصلي رسانيدند و در آنجا تجمع كردند . در همين حال شعارها رنگ و بويي ديگر به خود پيدا كرده بود و تمامي دانشجويان ، شعار ها و فريادهايي عليه نيروي انتظامي ، اقتدار گرايان و دستگاه قضايي سر مي دادند .
بعد از گذشت پانزده دقيقه ناگهان نيروهاي حراست دانشگاه ، دانشجويان را با برخورد بسيار زننده اي وادار به عقب نشيني و ترك تجمع در سر در دانشگاه تهران نمودند . بعد از آن دانشجويان حاضر در تجمع ، همراه با سرود يار دبستاني و اشعار انقلابي ديگر به سمت درب غربي دانشگاه تهران حركت كردند ، درهمين حال تعداد زيادي از گروههاي فشار كه در اكثر تجمعات دانشجويي حضور دارند ، با جمعي از از دانشجويان قصد ضد وخورد داشتند كه به علت حضور تعداد كثيري از معترضين از عملكرد سركوبگرانه خود منصرف شدند . در پايان دانشجويان بصورت گروهي از درب غربي دانشگاه بيرون رفته و بعضي از آنان به سمت كوي دانشگاه راهپيمايي كردند . شايان ذكر است دانشجويان معترض در بين راه ، بارها از طرف فرماندهان نيروي انتظامي مورد اذيت و آزار قرار مي گرفتند .
در آرزوي آزادي و برقراري دموكراسي
به اميد آن روز .....
اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران
www.daneshjooyan.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4472

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان از تجمع دانشجويان در دانشگده فني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016